Het Alles Over GOD netwerk

ALLE WEBSITES

AllAboutArchaeology.org
AllAboutCreation.org
AllAboutCults.org
AllAboutFollowingJesus.org
AllAboutHeart.org
AllAboutHisBusiness.com
AllAboutHistory.org
AllAboutHow.com
AllAboutJesusChrist.org
AllAboutLifeChallenges.org
AllAboutLiving.org
AllAboutLove.org
AllAboutParenting.org
AllAboutPhilosophy.org
AllAboutPopularIssues.org
AllAboutPrayer.org
AllAboutReflections.org
AllAboutReligion.org
AllAboutScience.org
AllAboutSpirituality.org
AllAboutTheJourney.org
AllAboutTheOccult.org
AllAboutTruth.org
AllAboutWorldview.org


ALLE ONDERWERPEN

Aanbidding

Archeologie

Bediening

Bijbelse studies

Christendom

Discipelschap

Evangelisatie

Filosofie

Gemeenschap

God

Jezus Christus

Levensproblemen

Populaire onderwerpen

Sekten

Stille tijd

Wereldgodsdiensten

Wetenschap

Zelfstudie - de chronologische Bijbel

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen