Christendom

Adam en Eva - Wie zijn zij? De Bijbelse beschrijving. Miltons beschrijving. De hof van Eden. Het universele ouderschap. De erfzonde. Wat betekent dit alles voor de wereld van vandaag de dag?

Begin van het Christendom - De oorsprong van het Christendom is verre van smetteloos. Bekrompen, exclusief en elitair? Kijk eens naar de achtergrond van dit prachtige geloof dat open staat voor alle mensen!

De Christelijke denominaties - De kerkgenootschappen, denominaties, bewegingen en groeperingen binnen de Christelijke kerk. Wat is de kern van het Christendom? De tijdloze boodschap van Christus.

De Christelijke Kerk - Ontdek wanneer en hoe de Christelijke Kerk werd gevormd. Lees over haar oorsprong en doel. Waarom zou een mens een lid van deze kerk moeten worden? Hoe gaat dat?

De geschiedenis van het Christendom - Onderzoek de wortels van een geloof dat op feiten is gebaseerd. Bestudeer de betrouwbare geschiedenis van Jezus Christus, de Messias die in profetie├źn werd voorspeld.

Een echte Christen - Wat betekent het om een Christen te zijn? Hoe worden gelovigen, volgelingen van Jezus, in de Bijbel beschreven? Welke veranderingen vinden er plaats in het leven van een Christen?

Het Christelijke geloof - Ontdek de oorsprong van het Christelijke geloof. Het geloof is weliswaar niet volledig op bewijs gebaseerd, maar het wordt ongetwijfeld door het beschikbare bewijsmateriaal bevestigd.

Katholieke priesters - Feiten gerelateerd aan het priesterschap en de Rooms-katholieke Kerk. De schandalen. Een moeilijk onderwerp voor alle mensen.

Kerkgeschiedenis - Een beknopte samenvatting die laat zien dat er veel geleerd kan worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden.

Polycarpus - Een vader van de Christelijke kerk. Een bestrijder van Christelijke ketterijen. Een martelaar voor de waarheid. Een relevant getuigenis voor onze moderne tijd.

Religieus pluralisme - Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Samenvatting van het Christendom* - Hoe kan het Christendom samengevat worden? Lees hier een beknopte geschiedenis en maak kennis met de Man die de 'Redder' wordt genoemd.

Wanneer geloof een overtuiging wordt video - De gelijkenis van een koorddanser illustreert het verschil tussen een intellectueel begrip en een echte geloofsovertuiging. Bekijk de video hier.

Wat geloof jij? video - Wat is het verschil tussen een echt geloof en een lipdienst op zondagochtend? Heb jij hier wel ooit over nagedacht? Kijk eens naar deze korte video als je durft!

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen