Een dagboek bijhouden

Een dagboek bijhouden - Meditatie en aanbidding
Een dagboek bijhouden kan een vorm van aanbidding zijn. In afzondering kunnen we God schrijven over de gevoelens in onze harten en ontdekken welke zegens hieruit voortkomen. We hoeven geen professionele schrijvers te zijn, we hoeven zelfs geen goede schrijvers te zijn; het gaat allemaal om de hartstocht voor God in ons hart. Dagboeken en brieven zijn krachtige hulpmiddelen waarmee we de gedachten, gebeden, angsten en wonderen in onze levens kunnen vastleggen. Wanneer we aan God schrijven wat zich in ons hart bevindt, dan is dat een fantastische aanvulling op onze dagelijkse stille tijd met Hem.

Een dagboek bijhouden - Zoek God op en luister naar Zijn fluisterende stem
In je dagboek schrijven kun je het beste op een stille plek doen. Vind een plaats waar jij je dagelijks kunt terugtrekken om de kracht van meditatieve gebeden en geschreven woorden in jouw leven te verkennen. Leer hoe jij God in je stille tijd kunt opzoeken. Door te schrijven kun je leren hoe God jou in je leven toefluistert...

Overpeins…

Wie ben jij?

Wat is jouw achtergrond?

Welke ervaringen hebben jou naar dit moment en dit punt in je leven gebracht?

Laat dingen los…

Welke levensveranderende fouten heb je gemaakt?

Zijn er fouten in je leven begraven die jou nog steeds in hun greep houden?

Heb jij je fouten losgelaten en aan God overgedragen, zodat je Zijn ware zegens voor jouw leven kunt ervaren?

Geef je over…

Welke gebeurtenis of welke reeks gebeurtenissen in jouw leven heeft jou op je knieën gedwongen?

Waarop concentreer jij je gedachten en je inspanningen in crisissituaties?

Wanneer gaf je het allemaal aan God over?

Prijs…

Welke overwinningen heb jij in jouw leven meegemaakt?

Waarmee heeft God jouw leven gezegend?

Denk eens na over Gods rol in jouw leven. Dank je Hem voor alles wat je hebt?

Verdiep je relatie met God!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen