Christelijke makelaar

Christelijke makelaar - Wat is een marktgerichte bediening?
Wat is een Christelijke makelaar? En nu we het er toch over hebben: hoe ziet een Christelijke onderneming er uit? Voor velen leidt de vermenging van het zakenleven met het Christendom tot troebele resultaten. In de Westerse zakenwereld staat het kleine "vis-symbool", dat soms als logo wordt toegevoegd, helaas vaak voor een lage betrouwbaarheid en een rommelige werkethiek. De naam van Jezus wordt in dergelijke gevallen als een marketinghulpmiddel rondgeslingerd, wordt misbruikt in de beloften van "zegens" en wordt verondersteld een automatisch excuus te zijn voor ondermaats werk. Dit is niet wat Jezus Christus in gedachten had voor mensen die een onderneming willen leiden.

Christelijke makelaar - Tegen de cultuur in
Mijn naam is Cherise Selley. Ik ben een Christelijke makelaar en ik heb alle pieken en dalen in de onroerend goed wereld meegemaakt. Binnen de zakencultuur probeert iedereen de concurrerende markt af te tasten, te observeren en te evalueren. Hieruit volgen dan indrukken die vervolgens voorstellingen worden, die uiteindelijk zelf weer vaststaande ideeën of waarheden over het zakenleven worden, met name het Christelijke zakenleven.

Toen wij ongeveer tien jaar geleden onze makelaardij begonnen, wisten we dat we een benadering moesten hanteren die tegen de cultuur inging, wat betreft het stigma van het Christelijke zakenleven. God plaatste het verlangen in onze harten om eerst onszelf in overeenstemming met Zijn wil te definiëren, waardoor we Hem zouden toestaan om het imago en de waarheid te scheppen over hoe we deze marktgerichte bediening zouden kunnen opstarten en laten functioneren. Brennan Manning, een auteur en spreker, daagt zijn toehoorders uit met de volgende uitspraak: "Definieer jezelf radicaal als iemand die door God geliefd wordt". Dat is precies wat we deden. Het gevolg hiervan was dat onze bedrijfsfilosofie op de volgende gedurfde manier is gedefinieerd: “Door ons geloof in God toe te passen, is ons doel om onze klanten met erbarmen te dienen, hen met integriteit te leiden en hen te inspireren om hun dromen op het gebied van onroerend goed te realiseren".

Volgens Brian Buffini, een bekend deskundige op het gebied van onroerend goed, sluit de gemiddelde makelaar in de Verenigde Staten 7.1 transacties per jaar. Van deze makelaars heeft 50% een belastingschuld. Slechts een klein aandeel van de makelaars kan "contra-cultureel" als succesvol worden beschouwd, wat inhoudt dat zij strategieën aanwenden met een hoog prestatie-niveau, negatief geroddel met andere makelaars uit de weg gaan, doelen ontwikkelen, hun instincten vertrouwen en hun angsten overwinnen. Al deze methoden dragen ongetwijfeld bij tot succes in het zakenleven, maar God wil dat we ons bedrijf op een nog radicaler manier laten functioneren. Goed bedoelde strategieën helpen de ondernemer weliswaar bij het herkennen en aanpakken van relevante veranderingen in de markt, maar toch wil God dat we onze strategieën allereerst met gebeden beginnen, waarin Hij ons met Zijn oorspronkelijke doel voor onze levens tegemoet zal komen: met Hem verenigd zijn door Zijn Zoon, Jezus Christus. Uit onze gebeden kwam de kracht voort om onze onderneming "contra-cultureel" te laten functioneren en om ook ons zakenleven door ons geloof te laten leiden.

Christelijke makelaar - Een reis gebaseerd op geloof
Het werk als een Christelijke makelaar is niet altijd even gemakkelijk geweest. Naast de overweldigende uitdagingen van de marktinvloed van buitenaf, hebben we in onze grootste beproevingen te maken gehad met krachten van het duister die ons hebben tegengewerkt; mensen die geprobeerd hebben om ons om de tuin te leiden wat betreft Gods visie. Ons geloof is vanuit vele hoeken door ontelbare moeilijkheden op de proef gesteld, waardoor we geleidelijk steeds meer naar het karakter van God zijn toe gegroeid. Deze beproevingen dwongen ons bedrijf om - in geloof – enorme stappen voorwaarts te maken. We moesten bijvoorbeeld Zijn ideeën over marketing naleven wanneer de visie ons niet duidelijk was, en dit leidde er toe dat tienduizenden dollars in andere bedieningen konden worden gestoken op momenten dat dit onmogelijk leek. Het leidde er ook toe dat we andere Christenen met elkaar wisten te verenigen wat vergeleken met onze onderneming aanvankelijk irrelevant leek, en dat we tegen het advies van anderen in met onze klanten bidden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van onze enorme persoonlijke en professionele groei, die voortkwam uit ons geloof. Hierdoor kan ons bedrijf steeds weer een stap dichter naar God toe zetten en het Evangelie van Jezus Christus effectief verspreiden, terwijl we anderen toch op een vakkundige manier kunnen helpen bij het kopen of verkopen van hun onroerend goed.

Christelijke makelaar - Het doel
De onderliggende betekenis van het werk als een Christelijke makelaar wordt elke dag duidelijker. Het gaat allemaal om het bouwen aan ons eeuwige doel en dat is waar wij en onze makelaardij werkelijk voor geschapen werden.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen