Jezus houdt van de kleine kinderen

Jezus houdt van de kleine kinderen - Het lied
Het lied “Jezus houdt van de kleine kinderen” ("Jesus Loves the Little Children") staat bekend als een hymne, een gebed en een kinderliedje. Het is een van de eerste liedjes die kinderen in veel Engelstalige gemeenten leren. De meeste kinderen en volwassenen kennen de woorden van het refrein uit hun hoofd:

    Jezus houdt van de kleine kinderen,
    alle kinderen van de wereld.
    Rood en geel, zwart en wit,
    Ze zijn allemaal dierbaar in Zijn ogen.
    Jezus houdt van de kleine kinderen van de wereld.
De melodie werd in 1864 geschreven door George Frederick Root voor een liedje in de Amerikaanse burgeroorlog met de titel “Tramp, Tramp, Tramp, the Boys are Marching” (vertaald: “Stap, stap, stap, de jongens marcheren”). Later werden de woorden van “Jezus houdt van de kleine kinderen” voor deze melodie geschreven door een van Roots favoriete tekstschrijfsters, Clare Herbert Woolston.

Jezus houdt van de kleine kinderen - De schrijvers
Root (1820-1895), de schrijver van de melodie van “Jezus houdt van de kleine kinderen,” werd geboren in Sheffield, Massachusetts. Hij studeerde in Boston, New York en Parijs. Hij werd een bekend muziekleraar en componist, die bekend stond om zijn godsdienstige en patriottische muziek. Hij schreef onder andere “The Battle Cry of Freedom”, “Just Before the Battle, Mother”, “The Shining Shore” en “The First Gun Is Fired”, wat hij schreef na de beschieting van Fort Sumter in april 1861.

In 1853 begon Root, samen met William Bradbury, het New York Instituut voor “betaalbaar onderricht en vooral kwaliteitsleraren van de muziek”. Het Instituut opereerde tot 1871 toen het door een brand werd verwoest. Root, die vernoemd werd naar Georg Friedrich Händel, stierf in zijn zomerverblijf op Bailey Island (Maine) op de leeftijd van 75 jaar. In 1970 kreeg hij een plaats in de Songwriters Hall of Fame.

Er is weinig bekend over de in Chicago geboren C. Herbert Woolston (1856-1927). Maar men zegt dat de schrijfster geïnspireerd werd door Matteüs 19:14, waar Jezus zegt: “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” In dit vers waren de discipelen bang dat de kinderen Jezus tot last zouden zijn, maar Jezus wil juist dat de kinderen tot Hem komen.

Jezus houdt van de kleine kinderen - Het geloof
De gevoelens die tot uitdrukking komen in de teksten van Woolstons “Jezus houdt van de kleine kinderen” komen uit de Bijbel en weerspiegelen de werkelijkheid. “Geloof is natuurlijk voor kinderen, omdat volledige lichamelijke afhankelijkheid gepaard gaat met een absoluut emotioneel vertrouwen”, schreef de Christelijke onderwijzeres Lois LeBar in haar klassieke boek "Children in the Bible" (oftewel: "Kinderen in de Bijbel").

Hoewel kinderen gretig naar Jezus toe stappen, reageren volwassenen vaak met grote aarzelingen. Volwassenen lijken het onschuldige geloof en de vertrouwende natuur te verliezen die kinderen nog hebben. Maar in Matteüs 18:4-6 nodigt Jezus ons uit om “als kleine kinderen” naar Hem toe te komen en zegt Hij dat “wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.”

Als jij je ertoe geroepen voelt om net als Jezus van kleine kinderen te houden, denk dan alsjeblieft eens na over de mogelijkheid om een kind te sponsoren via onze vrienden van Compassion International.

Leer meer over "Jezus houdt van mij"


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen