Bijbelse antwoorden

Bijbelse antwoorden - Het leven is gevuld met vragen
Ben jij op zoek naar Bijbelse antwoorden? Bestaat God? Wie is Jezus Christus? Wat zal er met me gebeuren als ik sterf? Wat is Gods wil voor mijn leven? De Bijbel heeft antwoorden op deze en nog vele andere vragen! Als je Bijbelvragen hebt, bezoek dan GotQuestions.org om een persoonlijk antwoord te ontvangen.

De Bijbel is Gods "gebruiksaanwijzing" voor onze levens. De Bijbel vertelt ons hoe we God kunnen leren kennen en wat God van ons verwacht. De Bijbel geeft ons tips over de vergeving van onze zonden het leiden van een overvloedig, bevredigend leven. De Bijbel stelt dat onze zonden vergeven kunnen worden en belooft ons een eeuwig thuis in de hemel na onze dood. De Bijbel verkondigt Gods liefde voor ons en Gods verlangen om via Jezus Christus een zinvolle relatie met ons te hebben.

Bijbelse antwoorden - We kunnen Gods Woord begrijpen
God wil dat we Bijbelse antwoorden op onze vragen vinden en Hij wil dat we in staat zijn om Zijn Woord te begrijpen. Gods Heilige Geest, die in ieder mens huist die zijn of haar geloof op Jezus Christus heeft gesteld, belooft dat Hij ons zal helpen om de Bijbel te begrijpen. Johannes 14:26 vertelt ons: "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb".

2 Timoteüs 3:16-17 verkondigt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". God is de uiteindelijke schrijver van de Bijbel en de beste manier om een boek te begrijpen is om je vragen tot de schrijver te richten. God belooft wijsheid en begrip te geven aan iedereen die er om vraagt. Jakobus 1:5 stelt: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven".

Bijbelse antwoorden - Je bron voor Bijbelse antwoorden
Ben jij op zoek naar Bijbelse antwoorden? Als dat zo is, dan kan GotQuestions.org je hierbij helpen! Hun doel is om de Heer Jezus Christus te verheerlijken door Bijbelse en toepasbare antwoorden te bieden op vragen over geestelijke onderwerpen. Dit is een bediening die uit vrijwilligers bestaat die toegewijd en deskundig zijn en die een verlangen hebben om anderen bij te staan bij het leren begrijpen van God, de Schrift, de verlossing en andere geestelijke onderwerpen. Ze zijn Christelijk, Protestants, conservatief, evangelisch, fundamenteel en niet aan een bepaald kerkgenootschap verbonden. De bediening verlangt ernaar om zij aan zij met de kerk samen te werken, om zo mensen te helpen op hun zoektocht naar de antwoorden op hun geestelijke vragen.

Dat is hun doel: om kwalitatief goede Bijbelse antwoorden te bieden en om dit zachtmoedig en eerbiedig te doen. Hun doel is om hun bediening volgens 1 Petrus 3:15-16 te laten functioneren: "Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect...". Ook als je het niet met het antwoord eens bent, hopen de schrijvers dat je hun antwoord toch nederig en eerbiedig zal vinden, maar vooral gebaseerd op het Woord van God.

Hun doel is niet om je te overtuigen van hun gelijk, maar veeleer om je een Bijbels antwoord te geven. GotQuestions.org zal steeds zijn best doen om je vragen grondig te onderzoeken en er over te bidden, alvorens deze op een wijze te beantwoorden die op de Bijbel is gebaseerd. Je kunt ervan verzekerd zijn dat je vraag beantwoord zal worden door een kundig en toegewijd Christen die van de Heer houdt en ernaar verlangt om jou te helpen op je levenswandel met de Heer. De schrijversgroep bestaat onder andere uit voorgangers, jeugdpastors, missionarissen, Bijbelse psychologen, Christelijke studenten, theologiestudenten en mensen die in hun vrije tijd Gods Woord bestuderen. Alle antwoorden worden op hun Bijbelse en theologische nauwkeurigheid gecontroleerd.

Bijbelse antwoorden - Daar zijn we voor
Ben jij op zoek naar Bijbelse antwoorden op je vragen over tatoeages, piercings, de hemel en de hel? GotQuestions.org streeft er naar om Bijbelse antwoorden te bieden op de moeilijkste vragen in het leven.

Lees de volgende uitspraken maar eens van mensen die antwoorden op hun vragen hebben ontvangen:

"Jullie website was een belangrijke factor voor mijn beslissing om mijzelf aan Jezus Christus over te geven. Ik had vragen, God had antwoorden. Ik dank jullie voor jullie gebeden."

"Jullie beantwoordden mijn vraag zo volledig en zo snel. Ik wilde jullie nog even bedanken voor jullie hulp. Jullie vlotte reactie was zo bemoedigend. Het is duidelijk dat jullie de Bijbel kennen en oprecht proberen om mensen te helpen. Nogmaals, bedankt."

Stel hier je Bijbelvragen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen