Het verdeelde koninkrijkDe chronologische Bijbel
Juni

1 juni  -  
Verdeeldheid tussen Israël en Juda
2 juni  -  
Jerobeam en Rehabeam
3 juni  -  
Twee contrasterende koninkrijken
4 juni  -  
Elia de profeet
5 juni  -  
Achab en Izébel
6 juni  -  
Josafat en Ahazia
7 juni  -  
Elisa de profeet
8 juni  -  
Wonderen en bloedbaden
9 juni  -  
De profetie van Obadja
10 juni  -  
De genezing van Naäman de Syriër
11 juni  -  
Koning Jehu van Israël
12 juni  -  
Koning Joas van Juda
13 juni  -  
De profetie van Joël
14 juni  -  
Herstel van de tempel
15 juni  -  
Koning Jerobeam II van Israël
16 juni  -  
De prediking van Jona
17 juni  -  
De profetieën van Hosea
18 juni  -  
Hosea's aanklacht tegen Israël
19 juni  -  
Hosea's voorspelling van gevangenschap
20 juni  -  
De profetieën van Amos
21 juni  -  
De visioenen van Amos
22 juni  -  
Uzzia en Jotham
23 juni  -  
De profetieën van Jesaja
24 juni  -  
Het visioen van Jesaja
25 juni  -  
De profetieën van Micha
26 juni  -  
Micha's tweede vertoog
27 juni  -  
Micha's derde vertoog
28 juni  -  
Het vroege begin van de gevangenschap
29 juni  -  
Jesaja profeteert over de Redder
30 juni  -  
Koning Achaz verslagenMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen