Persoonlijke geestelijke groei

Persoonlijke geestelijke groei - Wat is dat?
Geestelijke groei is een keuze en is noodzakelijk om onze relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest te verdiepen. Deze groei bestaat uit het verheffen van Jezus tot Heer van onze levens en een overgave aan de leidende macht en zegens van de Heilige Geest. Groeien in ons geestelijke leven, of spiritualiteit, is het verlangen om in ons dagelijkse leven steeds rechtschapener en steeds meer als Christus te worden.

Geestelijke groei is niet hetzelfde als "godsdienstig zijn". Religie komt voort uit een systematiek van strakke tradities, ceremonies en voorgeschreven handelingen. Omdat dit voortkomt uit godsdienstige en door de mens geschapen wetten, wordt de resulterende gehoorzaamheid vaak gemotiveerd door schuldgevoelens. Een godvruchtige spiritualiteit daarentegen komt niet voort uit wat de mens heeft voorgeschreven, maar uit eerlijke en oprechte verlangens van het hart.

Persoonlijke geestelijke groei - Hoe groeien we?
Geestelijke groei begint op de eerste plaats met het geloof in en het volgen van Jezus Christus. We doen dit door middel van onze geloofsovertuiging. Ons geestelijke leven groeit en wordt volwassener door:

  • Te bidden (regelmatig met God spreken).
  • Studenten van Zijn Woord en Zijn leer te worden (discipelschap).
  • De zegens van ons geestelijke leven met anderen te delen (evangelisatie).
  • God te eren en te prijzen, door middel van onze spraak, ons gedrag en liederen (aanbidding).
Geloof kan als een piepklein zaadje beginnen. Wanneer we ons geloof uitoefenen, dan zal het groeien. Laten we dit eens vergelijken met het planten van een zaadje. We zorgen ervoor en we geven het voeding. Hierdoor groeit het. We moeten het onkruid tegengaan. Ons geestelijke leven is eender. De Heilige Geest van God bereidt onze harten voor, wanneer het zaadje van het geloof wordt geplant. Dat piepkleine zaadje van ons geloof wordt gevoed door gebed, Bijbellezing en omgang met gelijkgezinde Christenen. Terwijl ons geloof groeit, beginnen we met anderen te delen wat God voor ons heeft gedaan. Wanneer we niet toegeven aan de verleiding om te zondigen, zullen we geestelijk groeien en ons steeds dichter bij God bevinden. Dit zal vruchten in onze levens voortbrengen die Hij voor ons heeft ontworpen. God brengt ons een vreugde en een vrede in het leven die alle omstandigheden kunnen weerstaan.

Onze liefde voor Hem en alles wat Hij gedaan heeft neemt toe. Dit schept een diepere, persoonlijke relatie met Hem en doet ons verlangen naar alles wat Hij voor ons heeft. Het is een domein dat ons menselijke verstand vaak niet kan bevatten; het vereist vertrouwen en geloof in God. De Heer God geeft ons een mentale, emotionele en geestelijke vrede die alle begrip te boven gaat (Filippenzen 4:7). Hij heeft nog veel meer zegens voor ons die via de Heilige Geest worden bezorgd.

Persoonlijke geestelijke groei - Wat zijn geestelijke zegens?
Geestelijke groei en het oogsten van de zegens is een werk van de Heilige Geest. Paulus herinnert ons eraan dat er twee soorten spiritualiteit zijn: de valse en de werkelijke. In 1 Korintiërs hoofdstukken 12-15 wordt ons over de werkelijke spiritualiteit verteld, en in het bijzonder over geestelijke gaven. Dit zijn zaken die God voor ons allen wenst. Elk mens heeft op zijn minst één geestelijke gave. Het doel van deze gaven is om in de behoeften van andere gelovigen te voorzien. We hebben allemaal een doel in dienst van God. De geestelijke gaven worden in 1 Korintiërs 12:7-11 genoemd.

Geen enkele gave is superieur aan de andere. Ze zijn allemaal van God afkomstig met het doel om de kerk op te bouwen, om haar te helpen effectiever te functioneren en om ons dichter tot Hem te brengen. Wil jij wat God voor jou klaar heeft liggen? Ook al kunnen we dit alles niet volledig begrijpen, we kunnen wel dit vers onthouden: “Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!” (1 Johannes 5:20). Geloof met overtuiging; laat je geestelijke relatie met God groeien, en ben gezegend.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen