De scheppingDe chronologische Bijbel
Januari

1 januari  -  
Adam en Eva
2 januari  -  
Kaïn en Abel en de eerste patriarchen
3 januari  -  
Noach en de zondvloed
4 januari  -  
De toren van Babel
5 januari  -  
De roeping van Abraham
6 januari  -  
Gods verbond met Abraham en Ismaëls geboorte
7 januari  -  
Sodom en Gomorra
8 januari  -  
De geboorte van Isaäk en de uitwijzing van Ismaël
9 januari  -  
Het offer van Abraham en Sara's dood
10 januari  -  
Isaäk en Rebekka
11 januari  -  
Jakob en Esau
12 januari  -  
Isaäk zegent Jakob
13 januari  -  
Jakob huwt Lea en Rachel
14 januari  -  
Jakob verlaat Laban
15 januari  -  
De twaalf zonen van Jakob
16 januari  -  
Esau en de Edomieten
17 januari  -  
Jozefs dromen en het verraad van zijn broers
18 januari  -  
Jozef heerst over Egypte
19 januari  -  
Jozef ontvangt zijn broers
20 januari  -  
Jozef met Jakob herenigd
21 januari  -  
De twaalf stammen van Israël
22 januari  -  
Mozes en de Israëlieten in Egypte
23 januari  -  
De eerste plagen over Egypte
24 januari  -  
De overige plagen en Mozes' boodschap
25 januari  -  
Pascha en de uittocht uit Egypte
26 januari  -  
De oversteek van de Rode Zee
27 januari  -  
In de Sinaï woestijn
28 januari  -  
De Tien Geboden
29 januari  -  
Aanwijzingen voor de tabernakel
30 januari  -  
Inwijding van de tabernakel
31 januari  -  
Het gouden kalfMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen