God is liefde video

Een persoonlijke brief van de God de Vader aan jou. Hij houdt van jou, wie of waar je ook bent!

Met dank aan ikzoekgod.nl. © 2011 Jesus.net. Alle rechten voorbehouden.
Je kunt deze video ook hier bekijken:
"God is liefde" op YouTube
Ontzag voor God De Weg, de Waarheid en het Leven

Kijk eens naar deze twee video's om nog meer te leren!

OF

Lees het artikel: God is liefde!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen