Wezenzondag

Wezenzondag - Het belang
In Nederland verwijst van oudsher de benaming “Wezenzondag” naar de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt, maar die dag heeft niets te maken met “kinderen zonder ouders”. In veel andere landen op de wereld, echter, wordt jaarlijks een dag in November wel speciaal gewijd aan kinderen die geen vader en moeder meer hebben.

Wezenzondag is een manier om het belang dat Jezus hechtte aan de zorg voor wezen, opnieuw onder de aandacht te brengen. Deze deugd is in de hedendaagse kerk grotendeels uit het oog verloren. Natuurlijk zijn er kerken die actief deze groep kinderen proberen te bereiken, maar over het algemeen houdt de moderne Kerk zich maar matig bezig met dit onderwerp. Dat was niet altijd het geval. De vroege Kerk stond bekend om de opofferende zorg voor weduwen en wezen. Het was zelfs precies wat ze deden. Zij wisten dat God meer dan 40 keer in het Oude Testament Zijn volk geboden had om te zorgen voor wezen. Ze wisten dat Christus kinderen hoog plaatst in Zijn Koninkrijk. Het was vanzelfsprekend dat de vroege volgelingen van Christus zorgden voor wezen. De zorg voor wezen zat - terecht - in de genen van het jonge Lichaam van Christus, dusdanig dat Christen-zijn betekende dat je op z’n minst je naam moest verbinden aan de zorg voor wezen. Het was een echte uitzondering als je niets deed. Naar dat principe moeten we terugkeren.

Wezenzondag - Het evenement
Wezenzondag is een evenement dat de zorg voor wezen terugbrengt in het DNA van de Kerk. In Amerika wordt de dag gecoördineerd door de “Christian Alliance for Orphans” (CAFO). Sinds 2009 roept de CAFO kerken in heel Amerika op om hun roeping tot de zorg voor wezen opnieuw te ontdekken. Het evenement heet daar “Orphan Sunday” en CAFO heeft een website ontwikkeld (www.orphansunday.org) die vol staat met handige informatie en ideeën om een Wezenzondagbijeenkomst te houden in locale kerken. Veel grote en kleine Christelijke organisaties hebben het initiatief opgepakt en zetten zich inmiddels elk jaar in. Sinds 2009 is Wezenzondag uitgegroeid tot een gebeurtenis die over de hele wereld navolging gekregen heeft, zoals ook op de website te lezen valt.

“We hebben ingezien dat geen enkel individu, geen enkele op zichzelf staande organisatie en geen enkel op zichzelf staand initiatief de benodigde zorg kan verschaffen voor de 145.000.000 wezen die er wereldwijd zijn. Wezenzondag helpt om de boodschap van de wezen over te brengen naar de ogen, oren, handen en voeten van Gods wereldfamilie,” zegt Ed Schwartz, president van de Amerikaanse Christelijke organisatie “Loving Shepherd Ministries”. Jedd Medefind, uitvoerend directeur van CAFO zegt over de evenementen dat ze heel gevarieerd zijn: “Woordverkondigingen en kringgroepen, concerten en gebedsdiensten - allemaal er op gericht om gelovigen enthousiast te maken voor Gods roeping om te zorgen voor weeskinderen… en wat wij kunnen doen als antwoord op die roeping.”

Wezenzondag - Niet zomaar een dag
Het doel van Wezenzondag is om een voortdurende belangstelling en ondersteuning op gang te brengen ten behoeve van weeskinderen. Door een Wezenzondag-evenement te organiseren help je mee aan een oplossing voor de 145.000.000 weeskinderen die er in de wereld zijn, en sluit je je aan bij de beweging van kerken in de hele wereld die de zorg voor wezen een nieuwe prioriteit willen geven. Gods stem roept ons op om te zorgen voor weeskinderen en klinkt steeds luider. Dankzij evenementen zoals Wezenzondag beleeft deze kenmerkende eigenschap van de vroege Kerk een glorieuze opleving.

Leer meer!

Aanbevolen door Loving Shepherd Ministries, een organisatie die een bijzondere passie heeft voor het helpen van weeskinderen en kinderen die risico lopen.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen