Christelijk zakenadvies

Christelijk zakenadvies - Hoe een team op te bouwen
Een goed Christelijk zakenadvies begint bij de Christelijke beheerder, bestuurder of manager. De meeste Christelijke bestuurders geven toe dat het vinden en houden van goed personeel het moeilijkste onderdeel is van het opbouwen van een Christelijke onderneming. De kosten van een fluctuerend personeelsbestand zijn niet bekend, maar het staat vast dat deze aanzienlijk zijn. Een Christelijke onderneming - dat wil zeggen, een "door Christus geleide onderneming" - met een team van eensgezinde, loyale, gemotiveerde, bekwame en gewaardeerde teamleden zal andere ondernemingen consequent voorbijstreven. Helaas slagen de meeste ondernemingen er niet in om hun teams op een ijverige en doelbewuste manier te ontwikkelen en op te bouwen. Het gevolg hiervan is dat ze te maken hebben met een gefragmenteerde, apathische, onbekwame groep teamleden die op het kleinste detailniveau gemanaged moet worden. Daarnaast voelen deze teamleden zich ook nog eens door het bedrijf gebruikt. De volgende principes waarmee mensen kunnen worden "opgebouwd" zullen de Christelijke onderneming helpen bij het ontwikkelen van een team dat ZIJN werk zal uitvoeren, in ZIJN liefde en voor ZIJN glorie!

Christelijk zakenadvies - Ben een voorbeeldig leider
Het Christelijk zakenadvies moet beginnen met het volgende grondbeginsel: bouw andere mensen op. Help anderen om succesvol te zijn! Dit principe zou een sleutelcomponent in de cultuur van elke organisatie moeten zijn. Maar, dit principe kan alleen maar een sleutelcomponent in de cultuur van de organisatie worden als de eigenaar/directeur en andere belangrijke bestuurders dit principe zelf in ere houden. Aangezien de Christelijke bestuurder de geestelijke barometer is voor de mensen die hij of zij dient, zullen de teamleden zichzelf met de standaard vergelijken die door hun leiders wordt aangegeven. Hoewel de wereld er van houdt om leidinggeven alleen in woord uit te voeren ("doe wat ik zeg, niet wat ik doe"), geeft de Bijbel duidelijk aan dat we in woord en daad een voorbeeldig leider moeten zijn. Jezus leidde Zijn volgelingen door een voorbeeld voor hen te zijn (Johannes 13:15). Hetzelfde geldt voor Paulus (Filippenzen 3:17). Paulus spoorde Timoteüs aan om een voorbeeldig leider te zijn (1 Timoteüs 4:12) en Petrus spoorde de oudsten aan om voorbeeldige leiders te zijn (1 Petrus 5:3). Leiders kunnen nooit van hun volgelingen verwachten dat zij meer doen dan zij zelf doen. Leiders geven het voorbeeld en volgelingen bootsen hen na.

Christelijk zakenadvies - Kies je teamleden zorgvuldig
"Wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet" (Spreuken 26:10). Soms is het opbouwen van een Christelijke onderneming net als het in elkaar passen van een legpuzzel. Maar, de puzzeldoos blijkt extra stukken te bevatten die geen onderdeel van Gods puzzel zijn. Het in elkaar passen van de juiste stukken vereist dan het zorgvuldig selecteren en op de juiste plaats inzetten van teamleden. Naast het bovengenoemde vers biedt het boek Spreuken ons nog meer juweeltjes op dit gebied, zoals: "Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop, opdat je niet dezelfde weg gaat als hij en voor jezelf een valstrik zet" (Spreuken 22:24-25).

Het mag duidelijk zijn dat "karakter/waarden" het eerste criterium moet zijn voor het selecteren van teamleden, als een Christelijke onderneming de liefde van God wil weerspiegelen. Een doelbewuste en zorgvuldige screening is nodig om ervan verzekerd te zijn dat mogelijke teamleden toegewijd zullen zijn aan de aard en de cultuur van de organisatie. Het sleutelwoord is toewijding. Niemand is perfect - iedereen schiet wel eens tekort - maar we moeten wel allemaal aan dezelfde standaard zijn toegewijd. Als een potentieel teamlid dus niet toegewijd is aan diezelfde standaard, dan zou het dwaas zijn om hem of haar aan het team toe te voegen. Maar, dit betekent nog niet dat alle teamleden Christenen hoeven te zijn. Alle teamleden moeten wel toegewijd zijn aan het grondbeginsel dat zegt: "hou van je naaste zoals je van jezelf houdt" en "behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden".

Het tweede criterium is "begaafdheid/talenten/vaardigheden". Is het potentiële teamlid gemaakt van het juiste "materiaal" dat in deze functie nodig is? Of (als er opleidingsmogelijkheden zijn): lijkt het potentiële teamlid het vermogen te hebben om de noodzakelijke vaardigheden onder de knie te krijgen?

Het derde criterium is "persoonlijkheid/sociale vaardigheden". Ook in dit opzicht moet de kandidaat voor de betreffende functie uit het juiste materiaal vervaardigd zijn. Een functie als verkoper vereist bijvoorbeeld vaak een mensgerichte (niet een taakgerichte) persoonlijkheid met het vermogen om zich snel met klanten te kunnen verbinden. Een waarschuwing is hier gepast omdat de meesten onder ons de neiging hebben om mensen aan te nemen die op onszelf lijken. Maar net zoals er in het Lichaam van Christus verschillende gaven nodig zijn, zo heeft ook een onderneming een verscheidenheid aan vaardigheden nodig.

Het vierde criterium is "convergerende visies". Zal deze functie het potentiële teamlid de gelegenheid geven om zich naar zijn of haar eigen persoonlijke visie toe te bewegen? In de meeste gevallen zal de onderneming een gelukkige en productieve werknemer hebben als hij (of zij, natuurlijk) gelooft dat hij in deze functie zijn persoonlijke visie vervult of op weg wordt geholpen naar deze persoonlijke visie. Om dit te bereiken moet een Christelijke onderneming niet alleen nadenken over de vraag of de werknemer uit het juiste "materiaal" is gemaakt om de functie te kunnen uitvoeren, maar ook over de vraag of hij hierin persoonlijke voldoening zal kunnen vinden en zich in deze functie naar zijn persoonlijke doel kan bewegen. Met andere woorden: de Christelijke bestuurder moet zowel zakengericht als mensgericht denken.

De meeste eigenaars van Christelijke ondernemingen geven aan dat het meest frustrerende onderdeel van hun zakenleven bestaat uit het vinden en houden van goed personeel. Onderzoek toont aan dat de meeste werknemers hun eerste jaar nodig hebben om te acclimatiseren aan de organisatie en hun functie; het tweede jaar is nodig om te experimenteren met pogingen om de effectiviteit te vergroten. Pas in het derde jaar beginnen zij op een hoog niveau te presteren en te produceren. Het is daarom belangrijk om een significante hoeveelheid tijd te besteden aan het doorlichten van potentiële teamleden om zo die mensen te kunnen identificeren die persoonlijk succes zullen bereiken en die op een vruchtbare manier in dienst van de organisatie zullen staan - dat wil zeggen, een "win-win" situatie.

Christelijk zakenadvies - Bid voor je teamleden
Wanneer adviseurs een Christelijk zakenadvies bieden, vergeten zij vaak een sleutelprincipe: gebed! We hebben nog nooit een bevredigende uitleg gehoord over hoe bidden nou precies werkt, maar we weten wel dat we voor elkaar moeten bidden (Jakobus 5:16). We weten ook dat God gebeden verhoort en dat bidden één van onze geestelijke wapens is. De Christelijke bestuurder moet dus op een zodanige manier prioriteiten stellen dat er ook tijd is om voor de teamleden te bidden (Filippenzen 4:6).

Lees nu deel 2 van "Christelijk zakenadvies"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen