Jezelf vergeven

Jezelf vergeven - Wat jij over jezelf gelooft
Het is cruciaal om jezelf te vergeven. Alle mensen hebben de neiging om hogere eisen aan zichzelf te stellen dan aan anderen; wij houden onszelf meer verantwoordelijk dan anderen. Misschien ben jij wel één van die mensen die anderen met gemak kan vergeven, zelfs voor vreselijke dingen die ze gedaan hebben, maar ben je niet in staat om jezelf te vergeven voor soortgelijke of zelfs minder ernstige misstappen. Misschien geloof jij wel dat vergeving voor jezelf niet eens een optie is, omdat je denkt dat je voortdurend aan je fout herinnerd moet houden, zodat je niet vergeet wat je gedaan hebt. Misschien geloof je wel dat er een prijs betaald moet worden, een soort levenslange straf die je zou moeten uitzitten.

Jezelf vergeven - Het Goddelijke voorbeeld
Het vergeven van jezelf wordt niet specifiek in de Bijbel behandeld, maar er bestaan principes over vergeving die in dit geval kunnen worden toegepast. De Bijbel vertelt ons bijvoorbeeld dat God zich onze zonden niet meer zal herinneren, wanneer Hij deze vergeven heeft (Jeremia 31:34). Dit betekent niet dat onze alwetende Vader deze zal vergeten. Het betekent veeleer dat Hij, omdat Hij ons deze zonden vergeven heeft, er voor kiest om deze zonden niet meer op een negatieve manier naar boven te brengen. Petrus zei: "Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen" (Handelingen 10:34). Wanneer we dit principe van "geen onderscheid" toepassen op zaken die met vergeving te maken hebben, dan kiest God er dus niet voor om de één wel te vergeven en de ander niet. Hij vergeeft ieder die in Jezus Christus gelooft. Wanneer we deze standaard van "geen onderscheid" op onszelf toepassen, dan is het vergeven van onszelf dus net zo belangrijk als het vergeven van anderen.

Jezelf vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Het heeft ook niets te maken met het steeds maar weer op een negatieve manier oprakelen van je eigen fouten. Het vergeven van jezelf is eenvoudig het laten varen van de dingen die jij jezelf verwijt, zodat je verder kan gaan met God. Wanneer God deze dingen achter Zich kan laten, moeten wij dan niet hetzelfde doen? Filippenzen 4:9 stelt dat we het onderricht van God en Zijn Woord in de praktijk moeten brengen. Als we onze zonden in gedachten steeds blijven afspelen, dan is dat in strijd met Filippenzen 4:8. Dit vers vertelt ons dat we ons moeten bezinnen op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is: kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Jezelf vergeven - Persoonlijke actie
Spreuken 16:25 zegt: "Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood". De energie die nodig is om woede, haat en afgunst ten opzichte van jezelf te huisvesten is ontzettend vermoeiend. Elk beetje energie dat we gebruiken voor negatieve handelingen en het overpeinzen van onze spijtgevoelens berooft ons van de energie die we nodig hebben om de mens te worden die God verlangt.

Het leven is gevuld met keuzes en elke keuze die wij maken zal ons of in een positieve richting sturen die ons leven schenkt, of ons beroven van de mogelijkheid om leven te schenken. Het vergeven van onszelf geeft ons niet zomaar een "vrijbrief": het rechtvaardigt niet wat we gedaan hebben en het is ook geen teken van zwakheid. Vergeving is een keuze waar moed en kracht voor nodig is. Vergeving geeft ons de kans om te overwinnen, in plaats van het slachtoffer te blijven van onze eigen verachting.

Als jij jezelf of je zonden uit het verleden niet vergeeft, dan is dat een vorm van hoogmoed. Wanneer we een afwijkende standaard op onszelf toepassen, dat wil zeggen een hogere standaard voor onszelf dan voor anderen, dan is dat hoogmoedig. Wanneer wij in staat zijn om anderen te vergeven, maar niet onszelf, dan zeggen we feitelijk dat wij zelf minder in staat zijn om een slechte beslissing te nemen dan anderen. We zouden dan op de een of andere manier wijzer of voorzichtiger moeten zijn dan anderen; daarom hebben wij geen excuus voor wat we gedaan hebben en zouden we onszelf niet moeten vergeven. Maar wanneer we de vergeving afwijzen die ons door God en anderen wordt aangeboden, dan weigeren we onszelf te vergeven en dan plaatsen we onszelf feitelijk boven alle anderen en dat is hoogmoed! Spreuken 16:18 zegt: "Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val". Als wij onszelf niet vergeven, dan zal dat leiden tot een hooghartige geest en zelfvernietiging. Christelijke vergeving daarentegen zal vrede brengen.

Jezelf vergeven - Anderen en jezelf helpen
Jezelf vergeven is ook belangrijk voor de mensen in je omgeving. Het is een bekend feit dat gekwetste mensen anderen kwetsen. Hoe langer jij probeert om je eigen vergeving uit de weg te gaan, hoe langer je het gevoel zult hebben dat je verdient te lijden voor wat je gedaan hebt en hoe explosiever je zult worden. Je zult dan ook vaker de neiging hebben om dat op anderen af te reageren.

De waarheid is dat je niet kunt veranderen wat er gebeurd is. Je kunt levens niet zomaar herstellen tot een eerdere momentopname. Maar je kunt wel een verschil uitmaken in de levens van anderen. Je kunt wat teruggeven van wat je hebt weggenomen door een nieuwe plek te vinden waar jij je tijd en erbarmen in anderen kunt investeren. Vergeef jezelf en laat de genezing beginnen!

Het vergeven van jezelf zal de richting van je leven veranderen. Lees het volgende gebed eens, stilletjes of hardop. Of misschien gebruik je liever je eigen woorden. Wat je ook doet, breng het onder woorden. Je moet naar jezelf luisteren om jezelf te kunnen vergeven! Er zit een grote macht verborgen in het gesproken woord!

Dierbare Hemelse Vader, ik begrijp dat er niets te winnen valt, als ik mijzelf niet vergeef. Ik begrijp dat alles te winnen valt, als ik mijzelf bevrijd van mijn onvergevingsgezindheid en het genezingsproces laat beginnen. Ik wil voorwaartse stappen zetten en in de toekomst op een positieve manier een verschil uitmaken. Ik belijd mijn negatieve houding, mijn zelfbestraffing en mijn belofte dat ik mijzelf nooit zou vergeven. Ik belijd deze dingen omdat ze U niet eerden. Omdat Jezus voor mijn zonden is gestorven, kies ik er voor om mezelf te vergeven; om mezelf niet langer te straffen en niet meer boos op mezelf te zijn. Ik heb me door deze pijn laten beheersen en hierdoor heb ik ook andere mensen gekwetst. Ik vergeef mijzelf hiervoor. Ik heb berouw van dit gedrag en deze houding. Ik vraag U om Uw vergeving en genezing. God, help mij om NOOIT meer vast te houden aan onvergevingsgezindheid, tegenover mijzelf en anderen. Dank U voor Uw liefde en Uw genade die mij toestaan om vooruit te kijken. In de naam van Jezus, Amen.

nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen