De val van JudaDe chronologische Bijbel
Augustus

1 augustus  -  
De gelijkenis van de pottenbakker
2 augustus  -  
Gevolgen van Jeremia's prediking
3 augustus  -  
De val van Assyrië en de opkomst van Babylon
4 augustus  -  
Jeremia's oordeel over Egypte
5 augustus  -  
De vragende profetie van Habakuk
6 augustus  -  
De eerste deportatie uit Juda
7 augustus  -  
De boekrol van Baruch
8 augustus  -  
Daniël en Nebukadnezars droom
9 augustus  -  
Jojakims opstand tegen Nebukadnezar
10 augustus  -  
De grote deportatie
11 augustus  -  
Jeremia's profetieën tijdens Zedekia's heerschappij
12 augustus  -  
Jeremia's profetie over valse profeten
13 augustus  -  
Jeremia's oordeel over Babylon
14 augustus  -  
Jeremia's oordeel over Babylon (vervolg)
15 augustus  -  
Ezechiël, profeet in ballingschap
16 augustus  -  
Ezechiël naar Jeruzalem meegenomen
17 augustus  -  
Twee tekenen voor Ezechiël
18 augustus  -  
De naderende vernietiging voorspeld
19 augustus  -  
Klaagzang voor de koningen van Juda
20 augustus  -  
Het beleg van Jeruzalem
21 augustus  -  
De dood van Ezechiëls vrouw
22 augustus  -  
Profetieën van Jeremia tijdens het beleg
23 augustus  -  
Belofte van herstel en genezing
24 augustus  -  
Geestelijk herstel onder de Messias geprofeteerd
25 augustus  -  
Profetieën van Ezechiël tijdens het beleg
26 augustus  -  
Oordeel over Tyrus
27 augustus  -  
Jeremia ontsnapt aan de dood
28 augustus  -  
De val van Jeruzalem
29 augustus  -  
Jeremia's klaagliederen
30 augustus  -  
Jeremia's klaagliederen (deel 2)
31 augustus  -  
Een restant vlucht naar EgypteMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen