Wat is liefde?

Wat is liefde - Gevoelens met ervaring
Vraag een tiener of iemand op leeftijd “Wat is liefde?” en hun antwoorden komen voor een groot deel overeen. Liefde gaat om gevoelens - geromantiseerd door muziek, literatuur en media. Er wordt ons een ideaalbeeld voorgehouden en we verlangen allemaal naar die intimiteit die zo volmaakt lijkt te zijn. Onze diepste verlangens vormen ons beeld van liefde -- vuur (hartstocht), zonder gebreken (volmaakt) en voldoening (vreugde).

Wanneer we gevoelens van liefde uiten, ontwikkelen we een sterke emotionele band - in de verwachting dat onze liefde beantwoord wordt. Wat levert deze relatie mij op? Hoe tevreden ben ik? Onze gevoelens richten zich op het vinden van die ene persoon die alles is waar ons hart naar verlangt. Helaas blijkt vaak dat wat ons in het begin hartstochtelijk deed liefhebben, na verloop van tijd wegzakt en verdwijnt. “Het pad van ware liefde is nooit een geëffende weg.”

Wat is liefde - De kosten van het geven
Liefde zal altijd iets - of zelfs veel - kosten. Echte liefde vereist opoffering die je niet kunt vinden in egoïsme. Je kunt iets geven zonder lief te hebben, maar je kunt nooit liefhebben zonder te geven. Opofferende liefde vereist dat we geven wat ons het meeste waard is: ons hart, onze gedachten, onze ziel en kracht. Echte liefde volgt niet altijd onze natuurlijke behoeftes; het is niet een opwelling die uit gevoel voortkomt.

Liefde kun je alleen begrijpen als je kijkt naar wat die liefde teweegbrengt. Wanneer we de mislukkingen en zwakheden van anderen verdragen, wordt Goddelijke liefde geopenbaard (Efeziërs 4:2). Deze liefde dwingt ons om koste wat het kost te geven, zodat we het lijden van anderen verlichten. In plaats van te proberen om onze eigen emotionele en lichamelijke behoeftes te vervullen (door te ontvangen), geven we nederig onszelf en wat van ons is (1 Petrus 3:8-9).

Wat is liefde - Gods natuur
Wanneer we de vraag “Wat is liefde?” willen beantwoorden, is het onjuist om te zeggen “liefde is God”. God heeft de liefde gemaakt, niet andersom. Hij verkoos met opzet om Zijn liefde aan ons te schenken, en openbaart daarmee de natuur van God Zelf.

  • God offert Zich op - God begon een eeuwige liefdesrelatie met ons vóórdat wij van Hem hielden (1 Johannes 4:10).
  • God is barmhartig - God schonk ons de rijkdom van Zijn goedheid zelfs toen wij Zijn liefde niet verdienden (Efeziërs 2:4-5).
  • God is trouw - Zelfs in de meest extreme omstandigheden blijft Gods liefde voor ons verzekerd (Romeinen 8:35, 38-39).
God hoefde het universum niet te scheppen. Hij koos daarvoor om Zijn ultieme liefde voor ons te laten zien. Toen schiep God ons op een bepaalde manier - om alle mooie kanten van volmaakte liefde te ervaren (Hooglied 4:9-10; 8:6; 1 Johannes 4:7-12).

“...zodat... u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat” (Efeziërs 3:17-19).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen