Evangelisatie

Evangelisatie - De perfecte liefde
Evangelisatie gaat volledig over liefde: de perfecte liefde. Het gaat over de liefde die God ons door de eeuwen heen heeft getoond. Er is nooit een moment geweest waarop Zijn liefde er niet was en er zal ook nooit zo'n moment zijn.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan wel schreeuwen omdat ik Gods liefde ken! Vanaf het moment waarop ik wakker word sta ik versteld van de liefde die mij omgeeft en de onophoudelijke uitnodiging die God aan de hele mensheid verstuurt: dat Hij zal binnenkomen, met ons zal eten, en dat wij met Hem zullen eten (Openbaring 3:20). Deze uitnodiging is altijd hetzelfde gebleven en wordt aan alle mensen uitgereikt. Deze is een weerspiegeling van Gods perfecte liefde. En ik kan van andere mensen houden, omdat Hij van mij houdt.

Evangelisatie - Meer dan een gebod
Evangelisatie, Gods Woord bekend maken aan andere mensen, is geen karwei dat uitsluitend bedoeld is voor de "evangelisten" onder ons. Evangelisatie is een onderdeel van de Grote Opdracht (Matteüs 28:19), een roeping voor alle Christenen. Maar het is meer dan een gebod. Evangelisatie is een eer, een genot en een plezier! Het is ook belangrijk om Gods liefde te tonen; onze daden spreken luider dan woorden. Wij zijn levende voorbeelden van de genadigheid van God en onze houding tegenover anderen zou hun levens moeten beïnvloeden.

Soms is het alsof we liever over een goede film praten dan over Gods ontzagwekkende liefde. Soms hebben we liever een goed gesprek over ons favoriete drankje dan over Zijn levende water (Johannes 7:38). Waarom praten we vaker over onze financiële bestaansmiddelen dan over de bron van onze eeuwige redding (Hebreeën 5:9)?

Hoe kunnen we blijven zwijgen over Gods perfecte liefde? Jezus bevestigde dat wij het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn (Matteüs 5:13-14). Andere mensen kunnen de standvastige liefde van God via ons ervaren. Jij en ik kunnen de levens van onze buren, familieleden en vrienden raken en veranderen.

We kunnen de harten van andere mensen niet veranderen, maar God belooft ons dat Hij dat zal doen (Ezechiël 36:26). Dat is het feitelijke wonder dat niet van ons afkomstig is. Maar we kunnen wel doen wat we zelf in de hand - en in ons hart - hebben door Gods perfecte liefde met anderen te delen en door die liefde in ons gedrag tot uitdrukking te laten komen.

Evangelisatie - Een door God gegeven voorrecht
Evangelisatie is voor mij geen verplichte oefening omdat het mij opgedragen wordt. Het is een door God geschonken voorrecht waar ik vanuit mijn hart gebruik van maak! Ik wil dat iedereen de liefde van God voelt, omdat ik zelf Zijn liefde ervaar. Omdat ik Zijn liefde ken, wil ik dat iedereen deze leert kennen. Het begint allemaal met liefde! Dezelfde liefde die Jezus voor ons aan het kruis heeft getoond, is dezelfde liefde die door jou en mij stroomt. Als wij van onze naasten houden zoals we van onszelf houden (Marcus 12:33), dan zouden we er naar moeten streven dat zij een relatie hebben met de uiteindelijke Bron van de liefde.

Kijk eens om je heen. Mensen lijden. Mensen zijn gekwetst en gebroken. De wereld is op zoek naar wereldse antwoorden en aards genot om de leegte te vullen die alleen God volledig kan vullen. Ze zijn op zoek naar allerlei "waarheden", maar er is maar Eén Waarheid (Johannes 3:16). Wie zal hen de reden voor onze hoop vertellen (1 Petrus 3:15)?

Evangelisatie - Denk eens terug aan de mensen die jou aan Gods tafel uitnodigden!
Vergeet niet dat evangelisatie de vonk is die jou en mij heeft gered! Ik ben God dankbaar, maar ook die bijzondere vriend die genoeg van mij hield om Gods liefde met me te delen. Zonder die ander zou ik nog steeds honger lijden. Hij nodigde mij uit aan Gods tafel voor een feestmaal dat van te voren voor mij was bereid. Wie gaat jouw collega of jouw huisgenoot of jouw familielid voor dat feestmaal uitnodigen? Wij hebben allemaal de mogelijkheid om de macht van God met anderen delen; de macht die alle mensen redt die in Hem geloven (Romeinen 1:16)! Wij hebben allemaal de mogelijkheid om Zijn onvergankelijke liefde met anderen te delen (Psalm 118:1)!

Laten we er dus op uit trekken om deze vrede die alle begrip te boven gaat met anderen te delen (Filippenzen 4:7). Laat onze motivatie niet uit een gebod voortkomen, maar uit liefde!.

Deel nu met anderen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen