Evangelisatie

Ben jij goed genoeg voor de hemel?* - Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Christelijke getuigenissen - Laat jouw leven je verhaal zijn! Laat je ervaring met God jouw getuigenis voor Hem zijn! Deel je verhaal!

De grote opdracht - Een persoonlijke opdracht van Jezus Christus voor al Zijn volgelingen. Een tijdloos en prachtig avontuur in het geloof voor alle Christenen.

De passie van Christus - De passie en de waarheid van Christus worden onthuld! Waarom was het noodzakelijk dat Hij aan het kruis stierf?

De passie van Christus - De passie en de waarheid van Christus zijn aan ons geopenbaard! Waarom moest Hij aan het kruis sterven?

Judas verried Jezus* - Bestudeer het verslag over het verraad van Jezus door Judas. Lees de Bijbelverzen die met dit verslag te maken hebben.

De Romeinse weg - Klaar om Gods geschenk te aanvaarden? Hier vind je een eenvoudig gebed dat je als richtlijn kan gebruiken voor je oprechte stap in geloof en vertrouwen.

De Romeinse weg naar verlossing - Een brief met Goed Nieuws. Een unieke presentatie van het Christelijke evangelie, gezien door de ogen van een leerling die binnenkort zal afstuderen aan de middelbare school.

De zeven doodzonden - Leer welke zonden traditioneel bekend staan als de zeven doodzonden. Kunnen alle zonden vergeven worden? Waarom zijn deze zonden dodelijk?

Wat zijn de zeven doodzonden?* - Lees hier een beschrijving van elk van deze zonden en wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Wat zijn volgens het boek Spreuken de zeven zonden die de Heer walgelijk vindt?

Een Christelijk getuigenis - Het delen van ons geloof is een zaak van het hart. We zijn niet geroepen om advocaten of rechters, maar slechts getuigen voor Christus te zijn.

Eigenschappen van een goed mens - Wat maakt een mens werkelijk goed? En is dat genoeg om een plaats in de hemel te verdienen? Ontdek het hier.

Evangelisatie - Denk eens terug aan de mensen die jou uitnodigden om Gods liefde en vergeving te ervaren. Waar kun jij jouw ongelooflijke liefde voor Christus met anderen delen?

Gebed om vergeving - Verbind je weer met God. Een geschenk van onschatbare waarde dat door Jezus Christus mogelijk is gemaakt. Het begin van een nieuw leven en een nieuwe hoop.

Gebed om verlossing - Een gesprek met God waarin wij onze zonden toegeven en ons vertrouwen in Jezus Christus als Heer en Redder belijden.

God help me - Schreeuw jij het uit naar God om je uit je huidige situatie te redden? Leer hoe je blijvende hulp en hoop kunt vinden.

Gods reddingsplan - Ben jj er 100% zeker van dat je naar de hemel gaat als je vandaag zou sterven? Zorg dat je het zeker weet!

Het boek van het leven - Wat is het boek van het leven van het Lam? Ontdek wat de Bijbel zegt over dit Boek, en waarom jouw naam er in moet staan!

Het zondaarsgebed - Wij zijn allemaal zondaars die onze zonden moeten erkennen en tot inkeer moeten komen. Word nu een zondaar die door Gods genade gered wordt!

Hoe kan ik een Christen worden? - Is Christen zijn meer dan je bij een kerk aansluiten, gedoopt worden of godsdienstig zijn? Ontdek hier wat God zegt.

De kosten berekenen - Word een Christen* - Christenen begrijpen de alles-of-niets keuze die ons wordt voorgehouden door de omvang van de beweringen van Jezus. Begrijp jij dit ook?

Hoe kan ik gered worden? - Hoe kun je zeker weten dat je naar de hemel zult gaan wanneer je sterft? Wat zegt de Bijbel hierover? Wat betekent het om gered te zijn?

Hoe kan ik in de hemel komen? - Wil jij weten hoe je eeuwig leven kunt hebben? Wil jij ervan verzekerd zijn dat je naar de hemel gaat?

Is de hemel echt? - Ontdek wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwige bestemming. Hoe kan een mens er voor zorgen dat hij naar de hemel gaat? Ontdek het hier!

Hoe ziet de hemel er uit?* - Leer hier enkele Bijbelse waarheden over de nieuwe hemel. Begrijp hoe die er uit zal zien en hoe wij zullen leven.

Jezus zonder angst verkondigen - Ben jij bang om anderen over je geloof te vertellen? Leer hoe je voorbereid kunt zijn om een gesprek te beginnen.

Johannes 3:16 - Ongeacht de taal en ongeacht de vertaling, de boodschap van God is eenvoudig en duidelijk. Ontdek vandaag Zijn grenzeloze liefde.

Kan God mij nog vergeven? - Hoe kan God mij vergeven? Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan! Wat zegt de Bijbel over de vergeving van God?

Naar de hemel gaan - Ben jij op weg naar de hemel of de hel? Ontdek hoe je dit zeker kunt weten. Wie gaat er naar toe?

Outreach naar weeshuizen - Reine, zuivere godsdienst. Een oproep aan alle Christenen om deel te hebben aan de zegens van de wereldwijde wezenzorg.

Redder van de wereld - Wie is deze Jezus, die de Redder wordt genoemd? Waarom aanbidden mensen Hem? Bestudeer het hier.

Romeinse weg - Ontdek de Schriftuurlijke basis voor de redding van de mens en leer het verlossingsgebed dat jou door de genade van Jezus Christus wordt aangeboden.

Verlossingsgebed - Terug naar de basisprincipes van de wedergeboorte in Christus. Geloof, aanvaard, kom tot inkeer en word gedoopt. De hoeksteen is Christus.

Wat is een Christen? - Wat betekent het wanneer mensen zichzelf een Christen noemen? Wat zegt de Bijbel over de term Christen?

Wat is het Evangelie? - Wat bedoelen mensen wanneer zij het woord Evangelie gebruiken? Wat is de boodschap? Wat is dit goede nieuws?

Wedergeboren Christen - Wat betekent het woord 'wedergeboren' eigenlijk? Waar komt het vandaan? Wat kun je verwachten van een dergelijke wedergeboorte? Vind hier je antwoorden.

Wereldwijde evangelisatie - Schud de angst van je af en groei waar God je geplant heeft. Concentreer je op het organische proces, niet op een eenmalige gebeurtenis.

Word een Christen - Leer vandaag hoe jij een Christen kunt worden. Je hoeft alleen maar dit gebed te bidden en het oprecht uit je hart te laten komen.

Zekerheid hebben over je redding - Kan iemand zekerheid hebben over zijn eeuwige bestemming? Wanneer iemand Jezus Christus heeft aanvaard, kan hij die relatie dan weer verliezen?

Waarom twijfel ik aan mijn verlossing?* - Is het verkeerd als je twijfelt of je wel Gods kind bent? Kijk eens naar deze verzen.

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen