Jezusvis

Jezusvis - Wat is dat?
De Jezusvis is een bekend symbool dat bestaat uit twee gekromde lijnen die samen op een visje lijken. Het symbool staat ook bekend als “ichthus” (het oude Griekse woord voor “vis”). "ICHTHUS" is een acroniem dat bestaat uit de eerste letters van een woord dat betekent “Jezus Christus Gods Zoon is Redder”.

Deze woorden zijn:

  • Iota voor Iesous - Grieks voor Jezus
  • Chi voor Christos - Grieks voor Christus
  • Theta voor Theou - Grieks voor God
  • Upsilon voor Uios/Huios - Grieks voor Zoon
  • Sigma voor Soter - Grieks voor Redder

Jezusvis - Waar gebruikt men dit voor?
De Jezusvis is een symbool voor het Christendom dat in het midden van de jaren '60 weer populair werd. Tegenwoordig treffen we het visje aan op allerlei voorwerpen, van godsdienstige kleding tot bumperstickers op auto's. Mensen die zichzelf willen identificeren als volgelingen van Jezus Christus hebben vaak een Jezusvis op artikelen als sleutelhangers, autoramen of visitekaartjes.

Het Christelijke Jezusvis logo wordt ook gebruikt in advertenties om consumenten aan te trekken die op zoek zijn naar bedrijven die te werk gaan binnen een Christelijk raamwerk van integriteit en ethiek. De vis wordt ook gebruikt om bedrijven aan te duiden die Christelijke artikelen verkopen, zoals Bijbels, boeken en Christelijke muziek. In ons digitale tijdperk kom je de vis ook vaak tegen op websites of persoonlijke e-mails als <><.

Jezusvis - Waar komt het vandaan?
De Jezusvis is mogelijk het oudste symbool voor het Christendom. Enkele vermeldingen van dit symbool stammen uit het einde van de eerste eeuw na Christus. Men vermoedt dat het nog ouder is dan het symbolisch gebruik van het kruis. Men zegt dat de vis Christenen een eenvoudige mogelijkheid gaf om elkaar als gelovigen te identificeren in deze tijd van vervolgingen. Dit was een tijd waarin Christenen zich begonnen te verzetten tegen heidense keizers en anderen die zichzelf goden noemden. Terwijl Christenen zich uitspraken tegen de zonde van afgoderij en valse redders, was het belangrijk dat zij moedig achter hun geloof stonden en de waarheid verkondigden, ook al bracht dit grote gevaren met zich mee.

Er wordt in de Evangelies van het Nieuwe Testament veel gesproken over vis. Het symbool heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in een van die teksten. Een van de opvallendste wordt aangetroffen in Matteüs 4:19. Een groot aantal van de oorspronkelijke discipelen van Jezus was visser van beroep. Hij vertelde hen dat Hij hen zou veranderen in vissers van mensen, als zij Hem zouden volgen. Deze symboliek was voor deze visserslieden een voorstelling van hun opdracht om zielen naar een kennis en erkenning te brengen van Jezus als de Redder. Het goede nieuws van Jezus verspreiden is ook vandaag nog de kern van onze roeping als Christenen.

Er zijn nog meer Bijbelse teksten die betrekking hebben op vis, zoals het wonder dat Jezus verrichtte toen Hij vijfduizend mensen te eten gaf door de “vijf broden en twee vissen” van een klein jongetje te vermenigvuldigen. Dit verhaal wordt in alle Evangelies beschreven, in Matteüs 14; Marcus 6; Lucas 9 en Johannes 6. De Jezusvis is een symbool dat zegt: met Jezus als je Redder zijn alle dingen mogelijk.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen