De wapenrusting van God

De wapenrusting van God - Christelijk gevecht
De wapenrusting van God is essentieel in het leven van een Christen, omdat alle Christenen wel tegen iets strijden. Deze strijd is niet hetzelfde als de niet-christelijke strijd. De Christelijke strijd begint op de eerste plaats in de geest. Mensen die niet in God geloven of die geloven in een machteloze god vinden hun strijd in de dagelijkse omstandigheden waarmee zij worden geconfronteerd. Hun strijd kan zijn met iemand die hen voorbijsteekt op de weg of met een familielid waarmee ze niet overweg kunnen. Hoewel Christenen dergelijke teleurstellende momenten ook kennen, vinden zij hun strijd niet hier.

Christenen bezien het leven vanuit een ander perspectief. Wanneer iemand hen afsnijdt in het verkeer of een familielid het niet met hen eens is, kunnen ze zich boos maken of een reeks van andere emoties voelen, maar ze zien de persoon of situatie niet als de bron van hun gevoelens. Ze realiseren zich dat hetgeen achter hun probleem niet menselijk is, maar geestelijk.

Efeziërs 6:12 maakt dit duidelijk als het zegt: "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen..." Met deze openbaring die in hun hart leeft, gaan Christenen automatisch naar de plaats van hun bescherming, hun vrede en hun kracht. Dat is de plaats van Gods machtige kracht.

De wapenrusting van God - Zijn machtige kracht
De wapenrusting van God wordt besproken in Efeziërs hoofdstuk 6. Vers 10 zegt: "Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht." Christenen hebben een groot inzicht dat hen de nodige hoop biedt in elke situatie die ze ervaren. Zij begrijpen dat God het krachtigste wezen is, dat Hij degene is die de hele schepping heeft geschapen en dat er niets in het hele universum bestaat dat Hem zou kunnen dwarsbomen, bederven of overmeesteren. Dit biedt hen het vermogen om zelfzeker en nederig te blijven in alle situaties.

Spreuken 21:30 zegt: "Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER." Romeinen 8:31 zegt: "Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" Een goed begrip van deze waarheden zal de gelovige in Christus door de ontberingen van het leven loodsen.

Gelovigen in de Heilige God van Israël staan hun mannetje te midden van de strijd die voortdurend om hen heen woedt. Ze doen dat omdat God hen heeft uitgerust met alles wat ze nodig hebben in die strijd. Efeziërs 6:13 zegt: "Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden." De dag van het kwaad kan op elk moment komen.

De dag van het kwaad is de dag waarop ons leven tot wankelen gebracht wordt door een vijand die ons haat. Hij haat ons omdat wij de meest kostbare schepping van God zijn en daarom wil hij het leven dat we hebben gekregen doden, stelen en vernietigen. Maar deze wapenrusting beschermt de gelovige man of vrouw tegen elk plan of elke aanval die de vijand tegen hen kan bedenken.

De wapenrusting van God - Het aantrekken van de volledige wapenrusting van God
Het aantrekken van de wapenrusting van God is een dagelijks proces dat gedaan wordt in gebed, in aanbidding en in voortdurende relatie met de Vader van ons leven. De Bijbel beschrijft dit pantser en het doel ervan, alsook de geestelijke voordelen die het brengt in Efeziërs 6:14-17: "Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden."

Ondanks de wens van de vijand om Christenen te verwijderen van hun geloof in Christus, heeft God voor hen een pantser om te dragen in de strijd. Met dit harnas kan geen enkel wapen van de vijand zegevieren. Deze wapenrusting, een geschenk van een machtige Vader voor Zijn toegewijde kinderen, biedt het vertrouwen, de vrede, de hoop en de kracht die een gelovige nodig heeft om de vijand te dwarsbomen en sterk te staan in een voortdurende en dagelijkse geestelijke strijd.

Meer info!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen