God is liefde

God is liefde
"God is liefde", maar hoe definiƫren we dit? Het "American Heritage" woordenboek definieert liefde als "een intense genegenheid voor een ander persoon, gebaseerd op familiebanden of persoonlijke banden". Vaak komt deze "intense genegenheid" voort uit een seksuele aantrekkingskracht tot die andere persoon. Wij houden van andere mensen, of we zeggen dat we van andere mensen houden, wanneer we ons tot hen aangetrokken voelen en wanneer zij ons een goed gevoel geven. Een sleutel in de woordenboekdefinitie voor liefde is de term "gebaseerd op". Deze term impliceert dat onze liefde voorwaardelijk is; met andere woorden, wij houden van iemand omdat hij of zij voldoet aan een voorwaarde die wij stellen voordat wij van hen kunnen houden. Hoe vaak heb je niet gehoord of gezegd: "Ik hou van je omdat je zo schattig bent", of: "Ik hou van je omdat je zo goed voor me zorgt", of: "Ik hou van je omdat je zo'n prettig mens bent om dingen mee te doen"?

Onze liefde is niet alleen voorwaardelijk, zij is ook onvoorspelbaar. Wij hebben lief op basis van gevoelens en emoties die van het ene op het andere moment kunnen veranderen. Het aantal echtscheidingen in de maatschappij van vandaag de dag is extreem hoog omdat echtgenoten en echtgenotes zogenaamd niet meer van elkaar houden; "de vlam is uitgedoofd". Het is mogelijk dat ze door een moeilijke periode in hun huwelijk gaan en dat ze de liefde voor hun partner niet meer "voelen", dus gooien ze de handdoek maar in de ring. Blijkbaar betekent de belofte "tot de dood ons scheidt" dat ze kunnen scheiden op het moment dat de liefde voor hun partner dood is, in plaats van het moment van hun feitelijke lichamelijke dood.

Kan iemand werkelijk begrijpen wat "onvoorwaardelijke" liefde is? De liefde die ouders voor hun kinderen hebben lijkt zo dicht bij onvoorwaardelijke liefde te komen als mogelijk is zonder de hulp van Gods liefde in onze levens. We blijven van onze kinderen houden, in goede en slechte tijden, en we houden niet op met hen lief te hebben als zij niet aan de verwachtingen voldoen die we voor ze hebben. We maken de keuze om van onze kinderen te houden, zelfs als zij zich niet echt gedragen als beminnelijke mensen; onze liefde houdt niet op als we geen liefde voor hen "voelen". Dit is vergelijkbaar met Gods liefde voor ons, maar zoals we zullen zien stijgt Gods liefde ver uit boven de menselijke definitie van liefde, tot een hoogte die voor ons moeilijk te bevatten is.

God is liefde - Hoe definieert God liefde?
De Bijbel vertelt ons: "God is liefde" (1 Johannes 4:8). Maar hoe kunnen we ook maar beginnen die waarheid te begrijpen? Er zijn vele passages in de Bijbel die ons Gods definitie van liefde geven. Het meest bekende vers is Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Een manier waarop God liefde definieert is dus door te geven. Maar wat God heeft gegeven (of wellicht beter: "Wie" God heeft gegeven) was niet slechts een presentje in cadeauverpakking; God offerde Zijn enige Zoon zodat wij, die hun vertrouwen in Zijn Zoon stellen, de eeuwigheid niet afgezonderd van Hem hoeven door te brengen. Dit is een verbazingwekkend soort liefde, omdat wij door onze eigen zonde ervoor kozen om van God afgescheiden te worden en God deze breuk toch repareert door middel van Zijn krachtige persoonlijke offergave. En het enige dat wij hoeven te doen, is het aanvaarden van Zijn geschenk.

Een ander goed vers over Gods liefde wordt gevonden in Romeinen 5:8: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." In dit vers en in Johannes 3:16 ontdekken we dat God geen voorwaarden stelt aan Zijn liefde voor ons. God zegt niet: "wanneer jij je leven verbetert, zal ik van je houden". Hij zegt ook niet: "Ik zal mijn Zoon opofferen als jij belooft om van Mij te houden". Sterker nog, in Romeinen 5:8 vinden we zelfs het tegenovergestelde. God wilde ons laten weten dat Zijn liefde onvoorwaardelijk is en daarom stuurde Hij zijn Zoon, Jezus Christus, om voor ons te sterven toen wij nog steeds zondaars waren. En het is moeilijk om van zondaars te houden! Wij hoefden niet eerst schoon schip te maken en wij hoefden God niet eerst van alles te beloven, voordat we Zijn liefde konden ervaren. Zijn liefde voor ons heeft altijd bestaan en daarom werd al het werk door Hem gedaan, zelfs al lang voordat wij ons ervan bewust waren dat we Zijn liefde nodig hebben.

God is liefde - Het is onvoorwaardelijk
God is Liefde en Zijn liefde verschilt sterk van menselijke liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op gevoelens of emoties. God houdt niet van ons omdat het zo gemakkelijk is om van ons te houden of omdat wij Hem een goed gevoel geven; Hij houdt van ons omdat Hij liefde is. Hij schiep ons om een liefdevolle relatie met Hem te hebben. Hij offerde Zijn eigen Zoon (Die Zelf bereid was om voor ons te sterven) om die relatie te herstellen.

Lees nu deel 2 van "God is liefde"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen