Is orale seks een zonde?

Is orale seks een zonde - Wat zegt de Bijbel?
Stellen vragen ons vaak: "Is orale seks een zonde?" De Bijbel is de beste plaats om antwoorden te vinden. Hebreeën 13:4 zegt: "Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden, en het echtelijke bed moet onbezoedeld blijven. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers." Het eerste dat de Bijbel heel duidelijk maakt is dat seks - alle soorten seks - voor getrouwde stellen is ontworpen. Ongehuwde partners horen niet aan seks voor het huwelijk te doen.

De Bijbel geeft nooit precies aan wat een gehuwd stel in hun seksuele relatie wel en niet mag doen. Maar er zijn wel enkele seksuele principes die we kunnen overwegen.

  • Wederzijdse goedkeuring - 1 Korintiërs 7:5 zegt: "Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goedvindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden; kom daarna weer samen. Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden." Dit vers geeft aan dat beide partners het met elkaar eens moeten zijn over elke seksuele activiteit die zij ondernemen.

  • Overspel is een zonde - De Bijbel stelt heel duidelijk dat elke vorm van overspel een zonde is, ook als beide mensen in een huwelijksrelatie er toestemming voor hebben gegeven. 1 Tessalonicenzen 4:3-5 zegt: "Want dit is de wil van God: dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen." Overspel omvat dus ook "swingen", "partnerruil" of de toevoeging van andere seksuele partners.

  • Het bekijken van pornografie is een zonde - Matteüs 5:28 is duidelijk. "Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd." Het bekijken van pornografie is een zonde, ongeacht of je dat in je eentje doet of met je partner. 1 Johannes 2:16 zegt: "Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld."

Is orale seks een zonde - Praktische toepassing
Om de vraag "Is orale seks een zonde?" te kunnen beantwoorden, is het belangrijk te onthouden dat God seks heeft geschapen als een mooie uitdrukking van de liefde die gehuwde mensen voor elkaar hebben. Als de man en de vrouw niet het gevoel hebben dat seks een "mooie uitdrukking van de liefde" is, dan zullen zij veranderingen moeten doorvoeren in hun seksleven. Het is duidelijk dat de seksuele handelingen dan niet goed zijn voor de twee betrokken mensen. Niets in de Bijbel vertelt ons dat orale seks een zonde is, maar het is wellicht niet voor alle stellen gepast.

Is orale seks een zonde - Vragen om over na te denken
Denk eens na over de volgende vragen als je de vraag "Is orale seks een zonde?" voor jezelf wil beantwoorden:

  • Wordt de orale seks vrijwillig uitgevoerd en hebben man én vrouw ermee ingestemd?

  • Waarom wil je orale seks? Is het puur voor seksueel genot of om een bepaalde seksuele fantasie te vervullen die je uit porno hebt afgeleid?

  • Ben jij of je partner door de Heilige Geest ervan overtuigd dat orale seks verkeerd is?

  • Is orale seks voor jou en je partner zowel bevredigend als opbouwend?
Bid voor advies van God wanneer je deze vragen probeert te beantwoorden. Hij zal het antwoord aan je openbaren... in het belang van jouw relatie.

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen