Archeologie

Al Khazneh - Wat is het belang van deze adembenemende schatkist in Petra? Wat is de geschiedenis ervan? Ontdek het hier zelf.

Arad - Wat is het belang van Arad? Welke leerzame dingen hebben archeologen ontdekt in Arad?

Beginselen van de archeologie video - Bekijk deze korte video eens. Wat zijn de beginselen van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan schatzoeken of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Belang van de Dode Zee-rollen video - Wat betekent deze ontdekking voor de integriteit van de oude Schriftteksten? Waarom zijn de Dode Zee Rollen zo belangrijk? Kijk eens naar deze korte video en graaf dieper!

Berseba - Waar ligt Berseba, de stad uit de oudheid? Wat hebben archeologen ontdekt over deze locatie?

Betlehem - Waar ligt deze historische plaats en wat is het belang ervan in de geschiedenis? Wat schreven geschiedkundigen over deze plaats?

Bewijs voor Jezus - Bestaat er enig archeologisch bewijs voor Jezus? Hebben we feitelijke locaties of artefacten die getuigen van de historische waarheid van Jezus Christus?

Betlehem - Aan de horizon, in de verte, is de Geboortekerk te zien. Deze markeert de traditionele plaats van de geboorte van Christus. Dit is het uitzicht dat de herders zo'n 2000 jaar geleden moeten hebben gehad op die ontzagwekkende nacht (Lucas 2:8).

Bewijs voor kruisigingen - Bestaat er buiten de Bijbel bewijs voor de kruisigingen? Kijk eens naar deze afbeelding van een menselijk hielbeen met de spijker er nog in!

Chorazin* - Bestudeer de archeologie van deze oude Joodse stad op de noordwestelijke heuvels, die uitkijkt over het Meer van Tiberias.

De Geboortekerk - Bekijk deze foto's eens van de binnen- en de buitenkant van de beroemde Geboortekerk. De geschiedenis van de kerk is ontzettend interessant.

De Heilige Grafkerk - Kijk eens naar deze foto! Gebaseerd op de beschrijvingen van pelgrimstochten in de oudheid en nieuw bewijs dat onder de ceremoniële vloer werd aangetroffen, wordt de Heilige Grafkerk als een geloofwaardige historische locatie beschouwd.

De hof van Getsemane - Dit is een vredige hof in een oude olijfgaard, die uitkijkt over de oostelijke muur van de stad Jeruzalem. Bekijk deze foto's eens van de plaats waar Jezus bad voordat Hij werd gekruisigd.

De Olijfberg - Bekijk deze foto eens! De Olijfberg was in het leven en de bediening van Jezus Christus een belangrijke locatie. Maar de Olijfberg lijkt een nog grotere rol te gaan spelen tijdens Zijn wederkomst naar de aarde!

De Ster van Betlehem - Onder de marmeren platen en de versieringen van de Ster van Betlehem bevinden zich natuurlijke grotwanden. Een groot aantal Schriftgeleerden gelooft dat deze grot de feitelijke geboorteplaats van Jezus Christus is (Lucas 2:7). De Ster van Betlehem is sinds de tijd van Constantijn een symbolische bestemming geworden voor Christelijke pelgrimstochten.

De synagoge te Kafarnaüm - De synagoge te Kafarnaüm is een fantastisch bouwwerk van witte stenen en versierde kolommen die waarschijnlijk aan het einde van de derde of in de vierde eeuw na Christus werd gebouwd. Onder de fundering hebben archeologen basalten muren van een eerdere synagoge gevonden uit de eerste eeuw na Christus.

De Tempelberg - Kijk eens naar deze twee foto's van de Tempelberg in Jeruzalem en het model van hoe deze er tijdens de bediening van Jezus uitzag.

Een Galilese boot - Kijk eens naar deze afbeelding van de 'Jezus-boot' die in januari 1986 door plaatselijke Galilese inwoners bij het Meer van Tiberias werd ontdekt tijdens een grote droogte.

Het bad van Betzata - Tot de 19e eeuw was er geen enkel archeologisch bewijs voor het Bad van Betzata (ook bekend als het bad van Betesda of Betsaïda), dus gebruikten sceptici dit gegeven als bewijs dat het verslag van Johannes door een latere fanaat werd geschreven.

Het bad van Siloam - Kijk eens naar deze foto! In 2004 vonden archeologen toevallig het echte bad van Siloam uit de 1e eeuw. Rioolwerkers legden oude treden bloot toen ze dicht bij de monding van de oude watertunnel van Hizkia onderhoudswerkzaamheden uitvoerden. De bulldozers werden onmiddelijk stopgezet en in de zomer van 2005 onthulden de archeologen voorzichtig het feitelijke bad van Siloam uit de tijd van Jezus.

Het huis van Petrus te Kafarnaüm - Dit is een foto van de archeologische locatie van het huis van Petrus voordat dit in 1990 door de Franciscaanse kerk ter bescherming en voor restauratiedoeleinden werd afgedekt.

Het Kidrondal - Veel schriftgeleerden zien het Kidrondal als een belangrijke locatie in de profetieën over de zogenaamde 'eindtijd'. Kijk eens naar deze foto's en Schriftteksten om te ontdekken waarom Christenen, Joden en Moslims hier grote begraafplaatsen hebben aangelegd.

Het Meer van Tiberias - Het Meer van Tiberias is Israëls grootste zoetwatermeer (21 bij 13 kilometer) en is gelegen in het noordelijke deel van het land. In de Bijbel stond het Meer van Tiberias ook bekend als het Meer van Gennesaret.

Kafarnaüm - Kijk eens naar deze foto! Deze is genomen te Kafarnaüm. We hebben verslagen uit de oudheid over Jezus' onderwijs van de Joden in de synagoge en de Romeinen in de woningen in deze plaats.

Kajafas - Bestaat er buiten de Bijbelse teksten enig bewijs voor de man Kajafas? Bekijk de foto van dit ossuarium maar eens waarop staat 'Jozef, zoon van Kajafas'.

Pontius Pilatus - Hebben we buiten de Bijbelse teksten enig bewijs voor Pontius Pilatus? Bekijk deze foto eens. De inscriptie zegt: 'Pontius Pilatus, Prefect van Judea, heeft ter ere van Tiberius een tempel aan het volk van Caesarea opgedragen'.

Tabgha - Tabgha ligt aan de kust van het Meer van Tiberias, even ten zuidwesten van Kafarnaüm. Leer meer over deze stad en haar archeologie.

Bewijs voor Jezus video - Je moet deze korte video gezien hebben! Wat is de archeologische bewijslast voor Jezus? Bestaan er archeologische resten uit de tijd van Christus?

Bijbel en archeologie - Steden uit de Schriftteksten van het Oude Testament. De thuisplaatsen van Abraham en de patriarchen. De hoofdsteden van de Mesopotamische Rijken. Steden in het oude Israël.

Babylon en de Isjtarpoort - De Isjtarpoort is een van de prachtigste ontdekkingen in het oude Babylonië. Deze immense, ceremoniële poort is bedekt met draken en stieren en werd door Nebukadnezar aan de godin Isjtar gewijd.

Caesarea* - Wat is zo belangrijk aan deze Bijbelse stad? Bekijk hier foto's en een video over deze belangrijke stad.

Charan - Welke rol speelt de oude stad Charan in de Bijbelse geschiedenis? Was dit een belangrijke archeologische vondst?

De Hittieten - Hoe leverde de ontdekking van de Hittitische beschaving bewijs voor het Bijbelse verslag? Wat is het belang?

De stad Ur - Leer de feiten over deze Bijbelse stad en haar Bijbelse belang. Waarom was deze stad zo'n belangrijke archeologische vondst?

Het oude Jericho - Veel schriftgeleerden hebben geconcludeerd dat de stad Jericho in de oogsttijd werd veroverd, maar dat ze werd afgebrand in plaats van geplunderd. Dit bewijs komt overeen met het Bijbelse verslag in Jozua 6.

Het oude Jeruzalem - De stad van David - David veroverde het oude Jeruzalem in ongeveer 1004 voor Christus en de stad kwam bekend te staan als de 'Stad van David'.

Joppa - Wat is zo belangrijk aan deze Bijbelse stad? Leer meer over deze havenstad aan de Middellandse Zee in Israël.

Megiddo - Megiddo is een oude stad op de vlakte van Jizreël in het noorden van Israël. Vanwege de ongeveer 26 verschillende beschavingslagen op deze archeologische locatie heeft Megiddo een enorme rol in de geschiedenis ingenomen, van de oudste ons bekende conflicten, via de Israëlitische verovering van Kanaän, tot de beslissende veldslag tussen de Britten en de Ottomanen in 1918. Megiddo staat in de Bijbelse tekst ook bekend als Armageddon en is de locatie van de uiteindelijke strijd tussen Jezus Christus en zijn vijanden (Openbaring 16).

Sichem - Was deze archeologische vondst belangrijk voor de geloofwaardigheid van de Bijbel? Deze oude stad speelt een belangrijke rol in de Schrift.

Tel Dan - Het hier getoonde poortwachtershuis stamt uit de negende eeuw voor Christus en werd waarschijnlijk gebouwd door koning Achab. Dit is de precieze locatie waar in 1994 de 'Huis van David' inscriptie (de Tel Dan inscriptie) werd gevonden.

Tel Hazor - Wat betekent Tel Hazor en waarom is het belangrijk voor de Bijbelse archeologie? Leer hier meer.

Tiberias - Wat werd er ontdekt in Tiberias, de hoofdstad van Herodes de Grote? Ontdek hier de archeologische details.

Bijbelse archeologie - Oude beschavingen, wetten en culturen. Bewijs voor het oude Israël en voor de Schriftteksten van het Oude Testament. De laatste ontdekkingen.

Codex Hammurabi - Waarom is de 'Codex Hammurabi' zo belangrijk? Lees over twee wettelijke codes en het bekende 'oog om oog' principe dat in beide codes voorkomt.

De Huis van David Inscriptie - De 'Huis van David Inscriptie' (ook bekend als de 'Tel Dan Inscriptie') werd in 1994 tijdens opgravingen in de oude stad Dan ontdekt. Deze wordt door velen beschouwd als de eerste vermelding van het "Huis van David" buiten de Bijbelse tekst.

De Mernepta Stele - De Mernepta Stele is belangrijk voor Bijbelse archeologen omdat dit tot op heden de oudste buiten-Bijbelse vermelding is van de staat Israël.

De Moabieten Steen - Mesa’s beschrijving van zijn opstand tegen Israël werd aangetroffen op een groot stenen monument dat bekend staat als de Moabieten Steen (de Mesa Stele).

De Sumerische Koningslijst* - Informatie over de lijst van Mesopotamische heersers in de oudheid. Dr. Raul E. Lopez schreef over de 'antediluviaanse' patriarchen en de koningen die vóór de zondvloed heersten.

De Zwarte Obelisk van Salmanasser - Dit artefact is een belangrijke bron die het Bijbelse verslag over de oude Israëlieten bevestigt. De afbeelding van Jehu is een van de oudste afbeeldingen van een Israëliet. De Zwarte Obelisk van Salmanasser werd in 1846 in Nimrod (Irak) ontdekt en bevindt zich tegenwoordig in het British Museum.

Het Epos van Gilgamesj - Een van de kleitabletten van het Epos van Gilgamesj bevat een uitgebreid verhaal over een grote vloed. Het verhaal is in vele opzichten vergelijkbaar is met het Bijbelse verslag in het boek Genesis.

Het Sisak Reliëf - De Bijbel bespreekt de aanval van Sisak vanuit het perspectief van Juda in 2 Kronieken 12, maar het Sisak Reliëf in de Tempel van Amon (Karnak) geeft ons veel meer details.

Huis van Jehova Ostracon - De Huis van Jehova Ostracon (een tekst op een stuk aardewerk dat ook bekend staat als de 'Huis van God Ostracon') werd in Arad, een oude stad in Juda, ontdekt. De tekst is geschreven in oud Hebreeuws en dateert uit het begin van de 6e eeuw voor Christus. Het is de oudste vermelding van de Tempel in Jeruzalem buiten de Bijbelse verslagen.

Spijkerschrift tabletten - Wat is er zo bijzonder aan schrijfsels uit de oudheid die archeologen er steeds maar weer naar doet terugkeren? Er is al veel ontdekt, en er volgt wellicht nog veel meer.

Bijbelse archeologie video - Bekijk deze korte video eens. Wat is het fundament van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan een schattenjacht of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Caesarea Maritima - Deze stad werd gebouwd als toonbeeld van de grootheid van Herodes en Augustus. Wat werd hier ontdekt? Leer over het archeologische belang van deze stad.

Chorazin video - Randall Niles staat in de oude synagoge waar Jezus onderwees, bij het Meer van Tiberias in Israël.

Dan - Leer over deze oude stad die oorspronkelijk Laïs werd genoemd. Wat hebben archeologen ons over deze stad kunnen vertellen?

De aartsvaders - Wat is een aartsvader? Leer hier meer over de aartsvaders, of patriarchen, van het Oude Testament zoals Abraham, Jakob en Jozef.

De ark van het verbond - Mystiek object of historisch artefact? Een tijdelijke bedekking van de zonden van Israël. Een voorbode van ware vergeving door middel van de komende Messias.

De Dode Zee-rollen - Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor Goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

De grote Jesaja Rol - Hoe keerde de grote Jesaja-rol, een van de Dode Zee-rollen, terug naar Israël?

Qumran - Qumran (Khirbet Qumran) bevindt zich op een afgelegen plateau tussen de heuvels in de woestijn van Juda en de vlaktes van de Dode Zee in Israël.

Qumran grot 1 - Wat gebeurde er met de Dode Zee-rollen uit Qumran Grot 1? Ontdek het hier.

De grotten van Qumran* - Wie vond de Dode Zee-rollen in de grotten rond Qumran? Er bestaat een mooi verhaal over de mensen die de eerste Dode Zee-rollen in de grotten bij Qumran in Israël vonden. Je vindt het hier!

De Essenen - Leer over deze Joodse monnikengemeenschap. Welke heilige geschriften werden door hen bewaakt en bewaard? Wat is het belang hiervan?

De Exodus-route - Welke route nam Mozes om het Joodse volk uit Egypte te leiden? Wat zijn de feiten en de populairste theorieën?

De kruisiging van Christus - De kruisiging van Jezus Christus: Bestudeer de gebeurtenissen rond de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus. Leer wat deze gebeurtenissen met jou te maken hebben.

De lijkwade van Turijn - Is dit doek authentiek? Was dit de doek die het lichaam van Jezus Christus bedekte? Wat zegt het bewijs?

De oude stad Petra - Waarom spreken de fascinerende resten van verafgelegen steden altijd zo tot onze verbeelding? Leer hier over de ontdekking en de inwoners.

De Sinaïberg - Wie bezocht deze plaats in de tijden van het Oude Testament? Waarom is deze berg zo beroemd? Kunnen we iets van de geschiedenis leren?

De stad Petra - Wat is het belang van deze prachtige toeristenplaats? Ontdek hier meer over de geschiedenis en de inwoners van deze stad uit de oudheid.

De Steen van Rosetta - Waar werd de Steen van Rosetta gevonden en waarom is hij belangrijk? Welke invloed had de steen op de bestudering van de hiëroglyfen?

De Tempelberg te Jeruzalem - Bestudeer de geschiedenis van deze locatie. Waarom is deze plaats zo belangrijk voor het Jodendom, de Islam en het Christendom?

De tempels van Karnak - Bestudeer dit gebied en de kunstwerken die een raakvlak hebben met de Bijbelse geschiedenis uit het Oude Testament. Wat is het belang van dit tempelcomplex?

De toren van Babel - Hoe gaat het Bijbelse verhaal over de toren van Babel? Bestudeer het relaas uit het boek Genesis en leer hoe deze toren was ontworpen.

De troon van koning Toetankhamon - Bestudeer dit magnifieke voorwerp dat samen met andere schatten in 1922 werd gevonden. Wat is het belang ervan?

De zeven gemeenten in Openbaring - Zijn de zeven gemeenten in het boek Openbaring letterlijke, werkelijk bestaande gemeenten? Als dat zo is, hebben zij dan ook een geestelijk belang voor de tegenwoordige gemeenten en gelovigen?

De oude stad Efeze* - Kijk eens naar dit korte videofragment over het oude amfitheater in Efeze dat plaats bood aan 24.000 mensen.

Het oude Filadelfia - Kijk eens naar deze foto. Filadelfia stond bekend om haar verscheidenheid aan tempels en aanbiddingscentra. Als gevolg van een reeks aardbevingen in de oudheid is er weinig over van de oude stad. De archeologische vondsten zijn beperkt tot een aantal funderingsstenen en enkele Romeinse kolommen.

Het oude Laodicea - Kijk eens naar deze geweldige, maar beknopte (Engelstalige) video over Laodicea, een stad gelegen in de vallei van de rivier de Lycus in het westen van Klein-Azië, dichtbij de invloedrijke, oude steden Hierapolis en Kolosse.

Het oude Pergamum - Het oude Pergamum werd sinds de 3e eeuw voor Christus als een belangrijke stad beschouwd. De stad werd een Grieks en Romeins centrum voor de verering van Aesculapius, de god van de geneeskunde, en Serapis, de Egyptische god van de onderwereld. Kijk eens naar deze foto van Pergamum.

Het oude Sardes - Een ongelooflijk mooi kort videofragment (in het Engels) over het gymnasium in het oude Sardes. Zie hoe het boek Openbaring tot leven komt. Je moet dit gezien hebben!

Het oude Smyrna - Kijk eens naar deze prachtige (Engelstalige) video over het oude Smyrna uit het boek Openbaring. Omdat Izmir een bruisende stad is, met de op één na grootste bevolking in heel Turkije, is er slechts weinig van Smyrna opgegraven.

Het oude Tyatira - Een foto van de oude stad Tyatira. Tyatira stond bekend om haar handel in textiel en kleurstoffen, waarvan een aantal artefacten en inscripties nog getuigen. Tegenwoordig staat de stad bekend als de bruisende stad Akhisar.

Dinosaurusfossielen - Definities en ontdekkingen. Het fossilisatieproces, controversiële dateringsmethoden en de uitstervingstheorieën. Gebeurde dat later dan we aanvankelijk dachten?

Draken in de geschiedenis - Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Marco Polo in China* - Lees delen uit 'De reizen van Marco Polo, de Venetiaan', met daarin een vermelding van een soort grote serpenten. Dat moet je gelezen hebben!

Geschiedenis van de Steen van Rosetta video - Waarom zijn de Egyptische hiërogliefen zo belangrijk voor de Bijbelse Studies? Hebben Egyptische artefacten de integriteit van de Joodse Schriftteksten beïnvloed? Kijk hier eens naar deze korte video!

Geschiedenis van de Zwarte Dood - Wat was de invloed van deze plaag op de geschiedenis? Waar kwam de naam voor deze plaag vandaan? Wat waren de symptomen en de oorzaken?

Gizeh - Leer meer over de locatie van de beroemde Grote Piramiden en de Grote Sfinx van Gizeh. Wat valt er nog meer te zien in dit gebied?

Godsdienst en archeologie* - Wat is Bijbelse archeologie? Zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel zijn al vaak door de archeologie gerechtvaardigd.

Gosen - Wat is het belang van deze regio in de oudheid? Welke invloed had de streek in de Bijbelse geschiedenis? Ontdek hier de feiten.

Herodes de Grote - Hoe kon God een door Rome aangestelde heerser uit Idumea gebruiken om de Joodse Tempel te bouwen die later door de Messias werd bezocht en uiteindelijk door Rome zelf werd vernietigd?

Het Eikendal - Bestudeer het bewijs voor een machtige en goed georganiseerde regering tijdens het bestuur van David en Salomo. Wat zijn de feiten?

Is de Bijbel waar? video - Wat zegt het bewijs uit de geschiedenis, archeologie en profetie over de inspiratie, de betrouwbaarheid en de authenticiteit van de Bijbel? Je moet deze korte video echt eens bekijken!

Jericho - Wie bewoonde deze oude stad? Wat hebben opgravingen ons geleerd over de geschiedenis van de stad? Hoe zit het met Jozua en de grote strijd?

Kafarnaüm - Welke archeologische resten bestaan er nog van deze plaats aan de westkust van het Meer van Tiberias? Uit welke tijd stammen deze?

Massada - Waarom werd Massada door Herodes de Grote gebouwd? Wat zegt Josephus over Herodes en het grote Massada?

Mozes en de Exodus - Wat zijn de mogelijke tegenstrijdigheden in het Bijbelse verslag over Mozes en de Exodus? Wat zijn de antwoorden?

Petra - Waar is dat? Wat is de geschiedenis ervan? Wat is de huidige functie? Kijk eens naar de feiten over deze adembenemende locatie.

Piltdown-mens - De ontdekking. De vermeende ontbrekende schakel. De oplichterij. De daders. Dawson, Woodward and Chardin. Een waarschuwing voor ons allen.

Samaria - Wat is de historie van deze plaats? Wat is het Bijbelse belang en het belang in de geschiedenis? Ontdek het hier.

Sichem - Wat is het belang van deze locatie in de Bijbelse archeologie? Kunnen we iets leren van de archeologische ontdekkingen?

Tabgha video - Een blik op het Meer van Tiberias bij Tabgha. Randall Niles kijkt uit over het meer vanaf de heuvels waar de mensenmassa's naar de lessen van Jezus luisterden.

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen