Antwoorden op Bijbelvragen

Antwoorden op Bijbelvragen - Het begrijpen van de Bijbel kan een uitdaging zijn
Het vinden van antwoorden op je Bijbelvragen kan soms moeilijk zijn, maar de mensen van GotQuestions.org zijn er om je hierbij te helpen! De boeken van de Bijbel werden over een periode van ongeveer 1500 jaar geschreven en werden ongeveer 1900 jaar geleden voltooid. De Bijbel werd in een compleet andere tijd en cultuur geschreven dan die waarin wij leven. De Bijbel werd oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en Grieks geschreven. Hoewel we tegenwoordig uitstekende vertalingen van de Bijbel hebben, kan een vertaling nooit de betekenis van de oorspronkelijke taal exact weergeven. Deze en andere factoren kunnen het moeilijk maken om alle nuances van de Bijbel correct te begrijpen. God is niet beledigd wanneer we vragen over de Bijbel hebben. God wil nog meer dan wijzelf dat we de antwoorden op onze vragen in de Bijbel vinden.

Antwoorden op Bijbelvragen - God wil dat we de Bijbel begrijpen
God wil dat we de antwoorden vinden op onze vragen over de Bijbel. De Heilige Geest, die in alle Christenen leeft, belooft ons dat Hij ons zal helpen bij het begrijpen van Gods Woord. Johannes 14:26 verkondigt: "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb". 2 Timoteüs 3:16-17 vertelt ons: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". Vergeet niet dat God de uiteindelijke auteur van de Bijbel is - en de beste manier om een boek te begrijpen is door de auteur vragen te stellen. God belooft dat Hij wijsheid zal geven aan ieder die Hem daar om vraagt. Jakobus 1:5 verkondigt: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven".

Antwoorden op Bijbelvragen - Bronnen met antwoorden
De antwoorden op je Bijbelvragen zijn voorhanden! Ook al hebben we zelf alles wat we nodig hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen, toch zou het dwaas zijn als we het onderzoek, de ervaring en de kennis van andere godvruchtige Christenen zouden negeren. God heeft bepaalde individuen uitgerust met een bijzonder vermogen om Gods Woord op een nauwkeurige en begrijpelijke manier uit te leggen (Romeinen 12:6-7; Efeziërs 4:11-13). Gelukkig zijn er een groot aantal uitstekende boeken op de markt met antwoorden op veel gevraagde Bijbelse vragen. Dit zijn een paar voorbeelden van goede (Engelstalige) boeken:

  • "Bible Answers for Almost All Your Questions", door Elmer Towns
  • "Answers to Tough Questions", door J. Carl Laney
  • "The Complete Book of Bible Answers", door Ron Rhodes
  • "735 Baffling Bible Questions Answered", door Larry Richards
  • "4000 Questions and Answers on the Bible", door Dana Adams

Heb je vragen? Dan kan de Nederlandstalige website van "GotQuestions" je helpen om de antwoorden op je Bijbelvragen te vinden! GotQuestions.org is een bediening die bestaat uit een aantal toegewijde en gespecialiseerde dienaren die een verlangen hebben om anderen te helpen om God, de Schrift, de redding en andere geestelijke onderwerpen beter te begrijpen. Zij zullen hun best doen om, door middel van grondig onderzoek en gebed, je vraag op een Bijbelse manier te beantwoorden.

Vind hier antwoorden op je Bijbelvragen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen