Jezus Christus

Jezus Christus - Een naam als geen andere
De naam Jezus Christus heeft meer verdeeldheid, agitatie en controverse veroorzaakt dan enige andere naam in de geschiedenis. Als je in een koffieshop een discussie over God begint, dan voelt niemand zich echt beledigd. Als je over Boeddha, Brahman, Mozes of Mohammed praat, dan vindt men je niet echt irritant. Maar de naam Jezus Christus lijkt recht door de ziel te snijden. De naam van deze geestelijke leider is vaker aanleiding tot woordenwisselingen en veroordelingen dan alle andere bij elkaar. Waarom is dat?

In tegenstelling tot alle andere populaire geestelijke leiders in de geschiedenis, kwam Jezus Christus met een unieke bewering: Hij beweerde dat Hij God was. Niet zomaar "een" god, niet "goddelijk", maar de vleesgeworden God; de Schepper van het universum in menselijke gedaante. In intellectueel opzicht is dat een verontrustende bewering. In geestelijk opzicht is het de meest bevrijdende gebeurtenis die ooit voor de mensheid zou kunnen plaatsvinden.

Jezus Christus - De populaire alternatieven
De typische reacties op het leven en de beweringen van Jezus Christus klinken ongeveer als volgt

"Jezus Christus was een groot man."

"Jezus Christus was een geweldig moreel rolmodel."

"Jezus Christus was een hoog ontwikkelde godsdienstige leraar."

"Jezus Christus was een gewaardeerd profeet."

Maar, zoals de Christelijke schrijver Josh McDowell uitlegt in zijn fundamentele boek "Meer dan een Timmerman", veroorzaken dit soort stellingen een overtuigend "trilemma". Wanneer je de feitelijke beweringen van Jezus en Zijn volgelingen en ooggetuigen onderzoekt, dan zijn er slechts drie mogelijkheden voor wie Hij werkelijk is; Jezus Christus was een leugenaar, een gek of onze Heer.

"Het probleem van deze alternatieven is niet welke mogelijk is, omdat het duidelijk is dat alle drie mogelijk zijn. Maar de vraag is veeleer: 'welk alternatief is het meest waarschijnlijk?'. Jouw beslissing over wie Jezus Christus is, moet niet zomaar een ongegronde intellectuele oefening zijn. Je kan hem niet het etiket "groot moreel leraar" opplakken. Dat is geen geldige optie. Hij is een leugenaar, een gek, of Heer en God. Je moet een keuze maken. Zoals de Apostel Johannes schreef: "Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en" - en dit is belangrijker - "opdat u door te geloven leeft door zijn naam" (Johannes 20:31)." (Josh McDowell, "Meer dan een Timmerman"), Tyndale House Publishers, 1977, pp. 33-34).

C.S. Lewis, een bekend Brits theoloog, gaat verder: "Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet, die mensen vaak over Hem doen: 'Ik ben bereid om Jezus te aanvaarden als een groot moreel leraar, maar ik aanvaard Zijn bewering niet dat Hij God is.' Dat is de éne uitspraak die we niet kunnen doen. Een man die niets meer was dan slechts een man, maar het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn - op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn - of de Duivel van de Hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem opsluiten als een idioot, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon opsluiten; of je kan aan zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen. Maar laten we niet beginnen met die neerbuigende onzin dat Hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling." (C.S. Lewis, "Onversneden Christendom", The MacMillan Company, 1960, pp. 40-41.)<

Jezus Christus - De enige echte keuze
Wij geloven absoluut in de menselijkheid van Jezus Christus. Hij is de Zoon van de mensheid, de laatste Adam (1 Korintiërs 15:45). Maar wij geloven ook dat Jezus Christus de Almachtige God is. Door de Bijbel heen beweert Hij God te zijn, wordt Hij als God aangesproken en wordt Hij als God aanbeden. Wat op de volgende pagina's volgt zijn de passages uit de Heilige Schrift die openbaren dat Jezus Christus Heer en God is.

Lees nu deel 2 van "Jezus Christus"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen