Jezus Christus en de vroege kerkDe chronologische Bijbel
November

1 november  -  
Wonderen en menigten
2 november  -  
Jezus' bediening in Galilea
3 november  -  
De transfiguratie van Jezus
4 november  -  
Het Feest der Tabernakels in Jeruzalem
5 november  -  
De Goede Herder
6 november  -  
Het Feest van de Tempelwijding
7 november  -  
De bediening van Jezus in Perea
8 november  -  
Lazarus uit de dood opgewekt
9 november  -  
De laatste rondreis van Jezus
10 november  -  
De triomfantelijke intocht
11 november  -  
Jezus en de Farizeeërs
12 november  -  
Tekenen van de eindtijd
13 november  -  
Het verraad van Judas Iskariot
14 november  -  
Het laatste avondmaal
15 november  -  
De laatste rede van Jezus
16 november  -  
De hof van Gethsemane
17 november  -  
Pontius Pilatus
18 november  -  
De kruisiging van Jezus
19 november  -  
De wederopstanding van Jezus
20 november  -  
De handelingen der apostelen
21 november  -  
Groei van de vroege kerk
22 november  -  
De martelaarsdood van Stefanus
23 november  -  
De bekering van Saulus
24 november  -  
Vervolging van Christenen
25 november  -  
De eerste zendingsreis van Paulus
26 november  -  
De brief aan de Galaten
27 november  -  
De tweede zendingsreis van Paulus
28 november  -  
Eerste brief aan de Thessalonicenzen
29 november  -  
Tweede brief aan de Thessalonicenzen
30 november  -  
Eerste Brief aan de Corinthiërs.Met dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen