Christelijke retraites

Christelijke retraites - Toevluchtsoorden voor pastors en andere leiders
Christelijke retraites zijn broodnodige toevluchtsoorden voor Christelijke leiders en voor leken. In een wereld waarin de 24-uurse dag vaak veel te kort blijkt om al onze doelen voor het Koninkrijk te bereiken, hebben we allemaal soms tijd nodig om er even tussenuit te gaan, net zoals onze Heer Jezus regelmatig deed. Centra over de hele wereld bieden uitgeputte gelovigen een veilige plaats waar ze even kunnen bijkomen.

Christelijke retraites - Broodnodig in de bediening
Leiders van kerken, bedieningen en werkgroepen hebben de Christelijke retraites hard nodig om te kunnen ontsnappen en de energie in hun geestelijke leven te herstellen. De hedendaagse pastor heeft in zijn huidige roeping met meer stress en wrijving te maken dan in voorgaande generaties het geval was. Alleen al in Noord-Amerika blijken elke maand gemiddeld 1500 pastors en leiders van Christelijke werkgroepen hun taken neer te leggen! En een groot aantal van hen keert nooit meer in een leidinggevende positie terug.

Diverse onderzoeken stellen dat 55% van alle Amerikaanse pastors van carrière zou veranderen als ze een goed aanbod zouden ontvangen. De meesten van hen zeggen dat afwijzing en stress hiervoor de belangrijkste redenen zijn. In recente jaren is gebleken dat 80% van alle mensen die aan seminaries en Bijbelcolleges afstudeerden en vervolgens voor Christelijke bedieningen gingen werken hier al binnen de eerste vijf jaar mee ophielden. Tot 70% van alle pastors kampt voortdurend met depressies. 85% van alle leiders van bedieningen zegt dat hun grootste probleem is dat ze doodziek zijn van het omgaan met mensen die maar niet willen meewerken. Tot 80% van alle echtgenotes van dergelijke leiders zegt dat ze zich ontmoedigd of onbekwaam voelen.

Christelijke retraites - Leer uit te rusten
Het hart van de Christelijke retraite is rust! We lezen in Matteüs 11:28 hoe Jezus tot mensen spreekt die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Hij spoort hen aan om tot Hem te komen. Wanneer we tot Hem komen, wat belooft Hij ons dan? Rust. Jazeker, gewoon rust. Dat klinkt misschien wel erg "on-Nederlands", maar toch staat dit in het Woord van God. Voor zo veel pastors en andere leiders in onze Westerse wereld is het woord "rust" een werkwoord! Het is alleen maar logisch dat zoveel mensen volledig uitgeblust zijn!

Goede retraites onderwijzen en onderstrepen het concept van het "rusten in de Geest". Dit is een centraal thema in het Christendom van het nieuwe verbond. Veel centra hebben ook betrouwbare adviseurs en bieden de gelegenheid om liefdevolle vriendschappen te ontwikkelen. Als jij een vermoeide en overwerkte leider van een bediening bent, dan is het nodig dat jij de onvoorwaardelijke liefde van onze Vader ervaart die uit zijn bloedverbond voorkomt en dat je de vrijheid vindt om te ontspannen en hier de tijd voor kunt nemen.

Christelijke retraites - Betaalbaar en toegankelijk
Hoeveel zal een Christelijke retraite je kosten? Of je nu een betaald pastor bent of een leider van een vrijwilligerswerkgroep, in beide gevallen kunnen de kosten van een retraite een serieuze overwegingsfactor zijn. Pastorale retraites kunnen in prijs variëren. Soms zijn deze gratis, soms kosten deze duizenden Euro's per week. Maar als jij er behoefte aan hebt om de drukte even te ontvluchten, kijk dan eens of er dergelijke centra in je omgeving zijn en wat zij te bieden hebben.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen