Ben jij goed genoeg voor de hemel?

Een krappe meerderheid van alle mensen op aarde gelooft in een leven na de dood. Ik vind dat niet verrassend. Intuïtief weten we allemaal dat er onzichtbare dingen zijn die buiten onze materiële wereld bestaan. Een heleboel van die dingen zijn ongetwijfeld werkelijk en verifieerbaar. Denk maar eens aan het concept "oneindigheid". Wij kunnen ons een werkelijke oneindigheid niet voorstellen, en het is per definitie onmogelijk voor de mens om een werkelijke oneindigheid te scheppen, maar toch is het concept bijzonder bruikbaar in exacte vergelijkingen in de wiskunde en de natuurkunde. En dan zijn er de onzichtbare dingen die duidelijk geestelijk van aard zijn, zoals gevoelens, gedachten en logica. Een leven na de dood in een onzichtbare, oneindige, tijdloze dimensie ("hemel" genaamd) die wij op dit moment niet kunnen waarnemen, lijkt daarom niet vergezocht.

Als jij gelooft dat de hemel bestaat, dan geloof je waarschijnlijk ook in God. Of in "een god"; een of ander oppermachtig wezen. Want als een dergelijke plaats werkelijk bestaat, dan moet er ongetwijfeld iemand zijn die hem heeft geschapen of op zijn minst beheert. Hoe kunnen we dan weten of die opzichter ons na ons overlijden toegang zal verschaffen tot die hemel?

Ik ken een heleboel mensen die zeggen dat ze altijd goede mensen zijn geweest. Ze hebben zich altijd redelijk netjes gedragen. Ze hebben natuurlijk weleens fouten gemaakt (niemand is perfect, toch?), maar ze verwachten dat de goede dingen die ze gedaan hebben toch wel zwaarder wegen dan de slechte dingen. "Ik heb mijn best gedaan, en als dat dan niet goed genoeg is, tja, dan is het maar zo..."

Veel mensen gaan daarom zorgeloos door het leven en hopen dat alles in het hiernamaals (mocht dat al bestaan) wel snor zal zitten. Maar weet je wat? Er is een manier om met absolute zekerheid te weten of je goed genoeg bent voor de hemel! Doe de test voor jezelf. Hij bestaat uit 5 eenvoudige vragen en zal je waarschijnlijk niet meer dan 15 minuten kosten... maar hij kan je wel een eeuwigdurend voordeel opleveren! Gratis en voor niets!

Lees nu deel 2 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen