Wanneer ik Jezus aanroep

Wanneer ik Jezus aanroep – Een lied uit het hart
“When I call on Jesus” (oftewel: Wanneer ik Jezus aanroep) is een lied dat door de populaire Christelijke artieste Nichole C. Mullen werd opgenomen. De (vertaalde) tekst spreekt voor zich.

  Ik ben zelf niet erg bijzonder
  In mijn eentje geen groot wonder
  Over water lopen heb ik nooit gekund
  Het bedaren van stormen is mij niet gegund
  Soms verstop ik me voor de gekte om me heen
  Als een kind dat bang is voor het donker.

  (Refrein)
  Maar wanneer ik Jezus aanroep
  Dan is alles mogelijk
  Ik krijg dan vleugels als een adelaar en zweef
  Wanneer ik Jezus aanroep
  Dan zullen bergen omvallen
  Omdat Hij hemel en aarde zal bewegen om mij te redden wanneer ik Hem roep

  Vermoeide broeder
  Gebroken dochter
  O eenzame weduwe
  Je bent niet alleen
  Als de gekte om je heen jou ziek en bang maakt
  Als je geen kracht meer kunt vinden om verder te gaan

  Roep Hem dan in de ochtend
  Roep Hem in de middag
  En roep Hem 's avonds laat
  Hij zal er zijn
  Wanneer je hart gebroken is
  En wanneer je ontmoedigd bent
  Je hoeft je alleen maar te herinneren wat Hij zei
  Dat Hij bij je zal zijn

Wanneer ik Jezus aanroep – De stormen van het leven
Wanneer alles in onze levens gewoon zijn gangetje gaat, denken we er niet vaak aan om Jezus aan te roepen. We denken dat we de touwtjes over onze levens stevig in handen hebben en dat we alles aankunnen wat er ook maar kan gebeuren.

Maar we weten allemaal dat de stormen van het leven en de onzekerheden weer zullen komen.

 • Financieel – overvloedige uitgaven, instorten van investeringen, stijgende hypotheekrentes
 • Emotioneel – verbroken relaties, overlijden van naasten, problemen met vrienden en collega's
 • Geestelijke stormen – mensen zijn in het leven op zoek naar zin en doelen, en ervaren een geloofscrisis
Wanneer mensen de controle over hun levens verliezen, maken ze vaak slechte keuzes. In dergelijke woelige tijden weten we vaak niet hoe we nog verder kunnen gaan.

Wanneer ik Jezus aanroep – Een Bijbels voorbeeld
“Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’” (Marcus 4:35-41)

Toen de wind aanwakkerde en de boot heen en weer werd geslagen, werden de discipelen bang. Ze vroegen zich af of ze zouden sterven! Ze misten waar het om ging; Jezus was al die tijd gewoon bij hen. Hij wilde dat Zijn discipelen Hem zouden aanroepen.

Net als de discipelen kunnen wij, te midden van deze stormen, Jezus aanroepen om ons kalmte, rust en vrede te brengen.

 • Als je denkt dat je situatie hopeloos is - roep Jezus aan.
 • Als je niet kunt zien hoe je aan de andere kant kunt geraken - roep Jezus aan.
 • Als jij je helemaal overweldigd voelt - roep Jezus aan.
 • Als je het gevoel hebt dat je de slechtste mens op aarde bent -- roep Jezus aan.
 • Als je het gevoel hebt dat niemand van je houdt en niemand wat om je geeft -- roep Jezus aan.
De discipelen riepen Jezus aan omdat ze gerustgesteld wilden worden door de wetenschap dat Hij van hen hield. Net zoals wij: wij willen ook gerustgesteld worden. We willen weten dat we belangrijk zijn, dat we in iemands leven een verschil uitmaken, dat anderen om ons geven. Wanneer we Jezus aanroepen, dan zal Hij misschien de hindernissen op ons pad niet voor ons verwijderen, maar Hij zal er dan wel samen met ons doorheen gaan.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen