Voorgangersvrouwen

Voorgangersvrouwen- Wanhopige behoefte aan hulp
Vrouwen van voorgangers en pastors dragen een zware last; zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor hun gezin, hun echtgenoot en de mensen in de kerk. Daarnaast nemen zij deel aan activiteiten in de kerk en in de gemeenschap. De verwachtingen van de plaatselijke kerk zijn veel hoger voor de vrouw en het gezin van de voorganger dan voor andere mensen. De kerk verwacht dat zij op elk niveau betrokken zijn: muziek, Bijbelstudies, vrouwengroepen, zondagsschool, opvang van gasten, outreach, enzovoorts. Hoe kan een voorgangersvrouw aan de hoge verwachtingen van de kerkgemeente voldoen? Er is hulp beschikbaar.

Voorgangersvrouwen - Ondergewaardeerd
Tot 80% van alle voorgangersvrouwen voelt zich enigszins verwaarloosd door hun echtgenoot en ondergewaardeerd door de kerk. Zij voelen zich vaak overwerkt, ongeliefd en onderbetaald. Slechts weinig voorgangersvrouwen nemen deel aan het beslissingsproces in de gemeente, maar toch wordt er van hen verwacht dat ze een groot aantal activiteiten organiseren, leiden en er zelf bij aanwezig zijn. Ze worden beschouwd als een integraal onderdeel van het "pakket" wanneer de voorganger wordt aangenomen, maar krijgen vaak geen salaris, vergoedingen of ruimte om hun gevoelens en wensen te uiten.

Voorgangersvrouwen - Ontmoedigd
Meer dan 80% van alle voorgangersvrouwen heeft het gevoel dat ze hun positie niet aankunnen en raakt hierdoor ontmoedigd. Wanneer zij de verwachtingen van de kerk aan den lijve ondervinden, voelen zij zich vaak volkomen onvoorbereid op de verantwoordelijkheden die hen ineens in de schoot worden geworpen. Sommige vrouwen besluiten eenvoudig om dan maar gewoon thuis te blijven, uit het gezichtsveld van de kerk, terwijl anderen op zoek gaan naar een baan buiten de bediening zodat ze gewoon "zichzelf kunnen zijn", buiten het bereik van het kritische oog van de kerkleden. Voorgangersvrouwen hebben net zo veel met ontmoediging en "burnout" te maken als de voorgangers zelf.

Voorgangersvrouwen - Behoefte om gehoord te worden
Veel voorgangersvrouwen snakken eenvoudig naar een onkritisch, luisterend oor; iemand aan wie zij hun gevoelens kunnen uiten zonder angst voor veroordeling of vergelding. Zij verlangen naar een veilige plaats waar ze hun frustraties kunnen uiten en het gevoel hebben dat ze geliefd en aanvaard zijn voor wie ze zijn. Ze verlangen er naar dat leden van het Lichaam van Christus genadig zijn en een verschil kunnen uitmaken in hun levens, zodat zij met vernieuwde hoop en vreugde kunnen terugkeren naar het werk in hun plaatselijke kerk. Over de hele wereld wordt door een groeiend aantal bedieningen in deze behoefte voorzien. De doelstelling van deze bedieningen is om de geestelijk vermoeiden en de geestelijk gewonden te helpen. Diverse soorten retraites zijn beschikbaar waar gezinnen van voorgangers en andere kerkleiders een "burnout" kunnen voorkomen voordat deze plaatsvindt. Sommige van deze diensten zijn gratis, maar de meeste komen met een prijskaartje.

In de Verenigde Staten bestaat bijvoorbeeld een uitstekende bediening met de naam "Smoldering Wick Ministries", die zorg draagt voor uitgebluste voorgangers en voorgangersvrouwen. Als je de Engelse taal machtig bent, dan is de onderstaande website zeker de moeite waard om eens te bekijken voor meer informatie, boeken en praktische tips over dit onderwerp. Kathy Wenzel was 23 jaar lang een pastorsvrouw en ervoer zelf het hele scala aan vermoeidheid, burnout, vervolging, enzovoorts. Kathy en haar echtgenoot Kim kunnen zich dus volledig inleven in de situatie van mensen die een vriend nodig hebben.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen