De echte naam van God

De echte naam van God - Welke is het?
Wat is de echte naam van God? Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, is het nuttig om het eerst even over taal te hebben. Vandaag de dag worden er zo’n 7.000 talen gesproken. Omdat God alwetend is, kent Hij al deze talen. Vóór de toren van Babel, duizenden jaren voordat Jezus naar de aarde kwam, spraken mensen maar een enkele taal (Genesis 11:1-9). Niemand weet welke taal dat was. Het is goed mogelijk dat die taal ten tijde van Babel gewoon is verdwenen. Niemand zou die oorspronkelijke oertaal dan nog hebben kunnen begrijpen, zelfs als er een afgeleide taal zou hebben bestaan. Talen veranderen elke generatie. Daarom is literatuur van honderden jaren geleden zo moeilijk te lezen. Werken die duizenden jaren oud zijn, zijn tegenwoordig onmogelijk te begrijpen zonder enige achtergrondinformatie.

Welke taal spreekt God? Elke taal. Welke taal sprak Hij toen er nog geen mensen waren? Niemand weet het. Misschien sprak Hij een bijna oneindig aantal talen. Misschien sprak Hij helemaal niet op een manier die wij “spreken” noemen. God heeft immers geen tong, lippen, tanden en stembanden zoals wij.

De echte naam van God - Wat is het belang van taal?
Wat is de echte naam van God? We kunnen deze vraag met elkaar bespreken en er zelfs over discussiëren. Maar veel belangrijker dan de mogelijke woorden voor Zijn naam is de feitelijke betekenis van het woord “God”. Er is maar één oppermachtig wezen. Hij is de Schepper van de wereld - alwetend en almachtig.

Er zijn voldoende mensen die geen Arabisch of Nederlands of Chinees spreken, maar God begrijpt al hun talen. Hij zei het volgende over Zichzelf:

    “Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is” (1 Samuël 16:7).
Dat geldt ook voor taal. God is niet geïnteresseerd in hoe mensen vreemde woorden uitspreken, maar wel in hoe zij leven, handelen, denken en geloven. Woorden zijn eenvoudig na te bootsen. Maar God bekommert Zich om de diepere zaken: niet de beweging van onze tong en lippen, maar de innerlijke beweging van ons hart.

Allah betekent “de [enige echte] God” in het Arabisch. Het is een prachtige naam. Het Aramees en het Hebreeuws hebben vergelijkbare woorden. Maar God openbaarde aan Mozes een andere Goddelijke naam, namelijk Jahweh (Exodus 3:14). Het woord heeft een heel aparte klank, maar ook een prachtige betekenis: “Degene die is”. Niet zo heel lang geleden had een kleine bevolkingsgroep in Zuidoost-Azië nog geen alfabet. Niemand van hen kon zijn eigen taal lezen of schrijven. Maar desondanks hadden zij een heel mooie naam voor God: Moegbabaja — “de Heerser over allen”. Het belang van een woord zit in zijn betekenis. Wat de taal ook mag zijn die we gebruiken en hoe we Gods naam ook uitspreken, het woord dat uit onze mond komt betekent helemaal niets voor God tenzij het voortkomt uit een zuiver hart. Zoals de Bijbel zegt:

“Als iemand Hem werkelijk om hulp roept
komt de Heer hem helpen.”
(Psalm 145:18).

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen