Kleine Bijbelstudiegroepen

Kleine Bijbelstudiegroepen - We zijn niet geschapen om alleen te zijn
Kleine Bijbelstudiegroepen, vaak huisgroepen of kringgroepen genoemd, vormen een forum dat tegenwoordig aan populariteit blijft winnen. Veel gemeenten, vooral de grotere gemeenten die proberen om hechte relaties onder de leden te bevorderen, organiseren dergelijke Bijbelstudiegroepen. Kleine groepen bieden een plaats waar je in contact kunt komen met andere gelovigen en waar je een groter begrip van de Bijbel kunt verwerven, net zoals de kleine groep rondom Jezus; waar je in de behoeften van anderen in je groep of in de bediening kunt voorzien; waar je uitgerust kunt worden om te evangeliseren; en waar je God kunt aanbidden door middel van godvruchtig gedrag.

Een kleine Bijbelstudiegroep? Waarom heb ik die nodig? Ik kan de Bijbel best in mijn eentje bestuderen! Klinkt dat bekend? Misschien is dat wel wat je op dit moment zelf denkt. En ja, natuurlijk kun je de Bijbel in je eentje bestuderen. Sterker nog, je moet dat ook doen! Het bestuderen van de Bijbel is essentieel om je relatie met God te kunnen verdiepen. Maar waarom zou je dan ook in groepsverband studeren? Omdat, zoals Rick Warren in "The Purpose Driven Life" (oftewel "Doelgericht leven") zegt: "God je niet heeft geschapen om alleen te zijn".

Kleine Bijbelstudiegroepen - Het zal je leven veranderen!
Crosssearch.com zegt het volgende over kleine Bijbelstudiegroepen: "Een bestudering van de Bijbel in kleine studiegroepen garandeert een vredige, respectvolle en leerzame atmosfeer voor de overdenking van Gods Woord". Dat is een geweldige beschrijving! Maar bovendien biedt een kleine Bijbelstudiegroep een plaats waar je in contact kunt komen met andere gelovigen, waar je een onderdeel van een gezin kunt worden. En wanneer je bij een gezin hoort, dan leer je van anderen te houden, in goede en slechte tijden. Je kunt in je eentje niet leren hoe je van iemand anders kunt houden.

Een kleine Bijbelstudiegroep biedt ook een veilige omgeving waar je vragen kunt stellen. Als de kleine Bijbelstudiegroep iets nieuws voor je is, dan zul je versteld staan hoe snel je zelf ook anderen zult kunnen helpen om antwoorden op hun vragen te vinden. Het is vaak onmogelijk of onpraktisch om je pastor of voorganger tijdens de wekelijkse erediensten vragen te stellen. Daarom blijft er soms toch nog een zekere geestelijke honger achter, al heb je het gevoel dat je met het Woord gevoed bent. Als je met andere gelovigen met verschillende achtergronden aan een kleine Bijbelstudiegroep deelneemt, dan bestaat er een aanzienlijke kans dat op zijn minst één iemand in de groep jouw specifieke vragen kan beantwoorden. Als groep kun je zeker ook besluiten om een bepaald onderwerp nog verder te onderzoeken en om antwoorden te vinden op vragen die niet in je normale bijeenkomsten beantwoord kunnen worden. En kunnen de hersenen van twee of meer mensen niet meer bereiken dan die van een enkeling?

In een kleine groep kun je het ook met anderen over je behoeften hebben. In het begin voel je je misschien nog niet genoeg op je gemak om intieme details over je leven met anderen te leven. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar kleine studiegroepen zijn er om voor elkaar te zorgen, elkaar lief te hebben en elkanders lasten samen aan de Heer voor te leggen. Al ben je alleen maar bereid om te zeggen: "Bid voor mij", dan kun je tenminste naar huis gaan met de zekerheid dat er inderdaad iemand voor je aan het bidden is. En God luistert.

Kleine Bijbelstudiegroepen - Samen bidden en overwinningen met elkaar delen
Bidden is een ander gebied waarop de kleine Bijbelstudiegroep je kan helpen groeien. Ben je bang om hardop in een groep te bidden? Dat is oké! Niemand zal je dwingen om hoorbaar te bidden (en als ze dat wel doen, dan zit je misschien in de verkeerde groep!). Maar als je luistert hoe anderen hun hart met God delen, dan zul je versteld staan over wat de Geest jou zal ingeven. Wanneer de groepsleden verhoorde gebeden met elkaar delen, zul jij week na week groeien en opgebouwd worden wat betreft je persoonlijke vermogen om op God te vertrouwen voor jouw eigen behoeften. En zoals elke "huisgroepveteraan" je zal vertellen, bestaat de grootste zegening uit het dienen en helpen van andere groepsleden. Daarnaast heeft de Bijbel specifieke dingen te zeggen over de kracht van het groepsgebed. In Handelingen 12:1-18 zien we hoe Petrus op wonderbaarlijke wijze door een engel uit de gevangenis werd bevrijd, toen een kleine groep in een huis samenkwam en voor hem bad. Na verloop van tijd zul jij je eigen kleine groep als een veilige thuishaven gaan beschouwen, waar je naar toe kunt gaan als je problemen hebt, maar ook als je de overwinningen in je leven met anderen wilt delen. Verhalen over helpende handen en helende wonderen zijn er in overvloed in de bestaande kleine studiegroepen. De Bijbel zegt:

    "Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit temeer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen." (Hebreeën 10:25)

Lees nu deel 2 van "Kleine Bijbelstudiegroepen"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen