Bijbelvragen

Bijbelvragen - Je bron voor Bijbelse antwoorden
Als je Bijbelvragen hebt, dan kan GotQuestions.org je helpen door je vragen via email te beantwoorden! Het volledige doel van deze website is om de Heer Jezus Christus te verheerlijken door Bijbelse, toepasbare en vlotte antwoorden te geven op vragen die met geestelijke onderwerpen te maken hebben. Dit is een bediening die uit vrijwilligers bestaat; toegewijde en opgeleide dienaren die een verlangen hebben om anderen te helpen om God, de Schrift, verlossing en andere geestelijke zaken te begrijpen. Zij zijn Christelijk, Protestants, conservatief, evangelisch, fundamenteel en niet aan een bepaald kerkgenootschap verbonden. Zij beschouwen zichzelf als een bediening die naast de kerk kan bestaan om zo mensen te helpen op hun zoektocht naar de antwoorden op hun geestelijke vragen.

Bijbelvragen - Toewijding en geloofwaardigheid
Deze groep vrijwilligers zal hun best doen om jou van antwoorden te voorzien door over je Bijbelvragen te bidden en deze degelijk te onderzoeken. Het is niet hun streven dat jij het met hen eens bent, maar veeleer om je te laten zien wat de Bijbel over jouw vraag te zeggen heeft. Je kunt ervan verzekerd zijn dat je vraag beantwoord zal worden door een goed opgeleid en toegewijd Christen die van de Heer houdt en ernaar verlangt om jou op je levenswandel met de Heer te helpen. De groep schrijvers bestaat onder andere uit voorgangers, jeugdpastors, missionarissen, Bijbelse adviseurs, studenten aan Christelijke colleges, theologiestudenten en leken die Gods Woord zelfstandig bestuderen. Alle antwoorden worden gecontroleerd op Bijbelse en theologische nauwkeurigheid.

Moge God je rijkelijk belonen wanneer je Zijn Woord bestudeert en op je levenswandel met Hem groeit! (Romeinen 11:36)

Bijbelvragen - De meest gestelde vragen
Hier volgen enkele van de meest gestelde Bijbelvragen aan GotQuestions.org. Klik dan op de link onderaan dit artikel zodat je kunt beginnen met het onderzoeken van de antwoorden!

Hoe verklaar je de Drie-eenheid? Waarom staat God toe dat er slechte dingen gebeuren? Wat zijn de verschillende namen voor God en wat betekenen deze? Hoort God de gebeden van ongelovigen? Is Jezus God? Hoe kun je de opstanding van Christus bewijzen? Waar was Jezus tijdens de drie dagen tussen Zijn dood en Zijn opstanding? Waarom is Zijn maagdelijke geboorte zo belangrijk?

Wat is de lastering van de Geest? Bestaan de wonderlijke geestelijke gaven tegenwoordig nog? Wat is de gave van het spreken in klanktaal? Hoe kan ik ontdekken wat mijn geestelijke gave is? Kan iemand zijn verlossing kwijt raken? Hoe zit het met mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben? Komt onze redding tot stand door alleen geloof, of door geloof plus daden? Wat is de leeftijd waarop mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden?

Waarom zijn er zo veel Bijbelvertalingen? Hoe werd de Bijbel samengesteld? Waarom moeten we het Oude Testament bestuderen? Staan er fouten, tegenstrijdigheden of discrepanties in de Bijbel? Waarom is de doop belangrijk? Moeten we God op Zaterdag of Zondag aanbidden? Wat zegt de Bijbel over de tienden? Waarom is kerkbezoek zo belangrijk?

Wat is het merkteken van het beest? Wanneer zal de opname plaatsvinden? Wat is de Rechterstoel van Christus? Is het duizendjarige koninkrijk letterlijk of figuurlijk? Wie zijn de "zonen van God"? Hebben wij beschermengelen? Kan Satan onze gedachten lezen? Kunnen Christenen door demonen bezeten zijn?

Wie was de vrouw van Kaïn? Waar komen de verschillende rassen vandaan? Wat is Gods standpunt ten opzichte van klonen? Wat zou een Christen moeten geloven over de doodstraf? Hoe kun je weten of God tot je spreekt? Wat is het doel van bidden? Hoe kan ik weten wat Gods wil voor mij is? Hoe kan ik zonden overwinnen? Hoe kan ik weten of iets een zonde is? Zijn alle zonden gelijk in Gods ogen?

Bijbelvragen worden hier beantwoord!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen