Christelijke apologetiek

Christelijke apologetiek - Pas op voor de intellectuele valkuil
Christelijke Apologetiek heeft één groot gevaar: de valkuil waarin je gaat vertrouwen op je eigen intellectuele vermogens in je pogingen om iemand anders het koninkrijk van God binnen te werken. De volgende tekst is uit een verhandeling van Matthew J. Slick van het “Christian Apologetics & Research Ministry” (met toestemming vertaald van de website van de CARM; deze tekst mag niet gewijzigd of verkocht worden).

Christelijke apologetiek - Vertrouw op God, niet op kennis
Christelijke Apologetiek kan een hoogmoedig hart ontwikkelen. Hoogmoed is zelf iets dat zich in het hart schuilhoudt en kan dus niet gezien worden. Wanneer we ontdekken dat we op onze kennis vertrouwen, in plaats van op Gods Woord, genade en barmhartigheid, dan zijn we in die val gestapt. De rede kan mensen niet bekeren; alleen Gods Geest kan dat doen. Logica kan ons niet tot God brengen; alleen Jezus kan dat doen (Johannes 12:32). Bewijsstukken kunnen een mens niet van zijn zonden overtuigen; alleen de Heilige Geest kan dat doen (Johannes 16:8). Dit is de reden dat we op God moeten vertrouwen en er ook op moeten vertrouwen dat Hij onze verdediging van de waarheid voor Zijn glorie en het goed van anderen zal gebruiken.

Het negeren van gebed in apologetiek is hoogmoedig. Het is hetzelfde als zeggen: we hebben God niet nodig. Maar we hebben Hem wel nodig. We moeten bidden voor de mensen die verloren zijn, bidden dat hun geest wordt geopend, bidden dat Gods Woord hen als waarheid in de oren zal klinken, bidden dat onze getuigenissen krachtig zullen zijn en bidden dat het kwaad in hen of in ons geen bruggenhoofd zal hebben. We strijden een geestelijke strijd en we hebben daar geestelijke gereedschappen voor nodig. Bidden is misschien wel het belangrijkste gereedschap van alle. De Heer kan harten en gedachten openen; jij kan dat niet doen (Handelingen 16:14). Vraag God om advies (Johannes 14:14). Vraag om zegeningen in je begrip (Jakobus 1:5) en je spraak (Kolossenzen 4:6). Vraag de Heer om ook hun verstand voor Gods Woord te openen (Lucas 24:45). Dit is wat Hij doet. Gebeden geven de bidder bescheidenheid. Het is een erkenning van onze afhankelijkheid van God. Als we nederig zijn en afhankelijk zijn van God, dan is het waarschijnlijker dat we Zijn stem zullen horen. Bidden betekent dat je naar een Goddelijke tussenkomst streeft. Het geeft macht aan je woorden. Het verandert je hart. Het brengt je dichter bij God.

Christelijke apologetiek - Studies mogen nooit de macht van God vervangen
Christelijke Apologetiek is geen einddoel. Als je een geweldig apologeet bent, dan betekent dat niet dat dit een soort eremedaille is die je als Christen kunt dragen om je intellectuele vermogens uit te stallen. In plaats daarvan is het een reactie op de oproep van God aan alle Christenen (1 Petrus 3:15), waaraan met liefde en nederigheid gehoor moet worden gegeven: liefde voor mensen en nederigheid ten opzichte van God. Laat je studies en je uitoefening van de apologetiek nooit de macht vervangen die je in gebed tot de Heilige Schepper door je geloof hebt ontvangen. Vraag God om je woorden kracht bij te zetten en om de harten te openen van de mensen met wie je praat.... dan kun je zo goed als mogelijk is studeren en getuigen.

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen