25 mei


Diverse observaties

Vreugde en verdriet

Spr. 14:10
Elk hart kent zijn eigen verdriet
en een ander kan zijn vreugde niet begrijpen.

14:13
Het hart kan bedroefd zijn, ook al lacht het gezicht;
die lach kan eindigen in een traan.

15:13
Een vrolijk hart geeft een blij gezicht,
maar een treurig hart knakt de geest.

17:22
Een blij hart doet het lichaam goed,
maar een ontmoedigde geest maakt ziek.

18:14
Een moedig hart is de mens tot steun, zowel in geestelijk als lichamelijk lijden;
maar wie zal een ontmoedigd hart tot steun zijn?

25:20
Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens,
is net zo onverstandig als iemand die 's winters geen jas aantrekt.

27:11
Wees verstandig, mijn zoon, en maak mijn hart blij;
dan kan ik wie mij aanvalt van repliek dienen.

29:6
Een boosdoener zit gevangen in zijn eigen kwaad;
maar de rechtvaardige leeft blij en zingt van vreugde.

Goed nieuws

Spr. 15:30
Vriendelijke ogen maken het hart blij
en een goed bericht schenkt nieuwe moed.

25:25
Goed nieuws uit een ver land
is als koel water voor een vermoeid en dorstig mens.

Nieuwsgierigheid

Spr. 27:20
Hel en verderf zijn nooit te verzadigen;
datzelfde geldt voor de verlangens van een mens.

Gezegden van Agur

Spr. 30:1-4
Dit zijn de woorden van Agur, de zoon van Jake; het zijn woorden van God.

De strijder zegt: "God, ik heb zoveel moeite gedaan, ik kan niet meer!
Ik schiet tegenover iedereen tekort
en het ontbreekt mij aan verstand.
Ik heb geen wijsheid verkregen
en begrijp ook niets van alles wat heilig is."
Wie ging er naar de hemel en kwam weer terug?
Wie houdt de wind stevig vast?
Wie heeft al het water in een mantel gebonden?
Wie gaf de aarde haar vorm en omtrek?
Hoe heet Hij en hoe heet Zijn Zoon?
Zeg het mij als u het weet.

30:5,6
Gods woorden zijn puur en zuiver;
Hij beschermt ieder, die op Hem vertrouwt.
Voeg niets aan Zijn woorden toe,
want dan straft Hij u, omdat u een leugenaar bent.

30:7-9
God, ik heb twee dingen aan U gevraagd
en geef mij die alstublieft voordat ik sterf:
Houd ongeloof en leugens bij mij weg;
geef mij armoe noch rijkdom,
maar alleen wat ik nodig heb.
Want als ik verzadigd zou zijn, zou ik U misschien verloochenen
door te zeggen: "Wie is de HERE?"
En als ik arm was, zou ik misschien gaan stelen
en daardoor Uw naam oneer aandoen.

30:10
Klaag een knecht niet aan bij zijn meester,
anders vervloekt hij u misschien en beschouwt God u als schuldig.

30:11-14
Er zijn mensen, die hun ouders vervloeken;
mensen, die zichzelf goed vinden,
maar in werkelijkheid zondig zijn.
mensen, die hooghartig om zich heen kijken
en anderen verachten;
mensen, die hun tanden als zwaarden
en hun kiezen als messen gebruiken,
om daarmee de noodlijdenden
en de armen te vermalen.

30:15a
De bloedzuiger heeft twee dochters:
ze zijn onverzadigbaar en willen steeds meer.

30:15b-16
Drie dingen zijn absoluut niet te verzadigen,
voor de volgende vier dingen is het nooit genoeg:
Het graf, een onvruchtbare baarmoeder,
de aarde, die nooit genoeg water heeft, en het vuur.
Geen van die vier zegt ooit: "Nu is het genoeg."

30:17
Het oog, waaruit minachting voor een vader spreekt,
of dat opstandig kijkt naar een moeder,
wordt uitgepikt door de raven bij de beek,
wordt voedsel voor de jonge adelaars.

30:18,19
Veel dingen zijn voor mij onbegrijpelijk,
de volgende vier kan ik niet bevatten:
Een adelaar die hoog aan de hemel zweeft,
een slang die moeiteloos over een gladde rots kruipt,
een schip dat veilig door de golven vaart
en wat gebeurt tussen een man en zijn jonge vrouw.

30:20
En minstens zo onbegrijpelijk is het gedrag van een vrouw, die overspel pleegt:
zij zondigt, kleedt zich weer aan
en zegt: "Ik heb niets verkeerds gedaan."

30:21-23
Mensen hebben een afschuw van veel dingen
en de volgende vier dingen zijn onverdraaglijk:
Een knecht die macht krijgt,
een dwaas die in weelde leeft,
een verbitterde vrouw die toch trouwt en een dienares,
die de plaats van haar meesteres inneemt.

30:24-28
De volgende vier zijn weliswaar klein,
maar hebben van God grote wijsheid gekregen:
De mieren hebben weliswaar geen verstand,
maar zijn toch zo verstandig in de zomer hun voedsel te verzamelen.
Klipdassen mogen dan redeloze dieren zijn,
maar hebben wel hun hol in de rotsen.
Hoewel sprinkhanen geen leider hebben,
trekken zij op in geordende groepen.
De hagedis is met de hand te pakken,
maar leeft zelfs in koninklijke paleizen.

30:29-31
Er zijn veel indrukwekkende dingen op aarde,
de volgende vier bijvoorbeeld:
Een oude leeuw, een bejaarde koning der dieren,
die voor niemand aan de kant gaat;
een soepel rennende windhond, een trotse bok
en een onoverwinnelijke koning.

30:32,33
Hebt u in uw woede dwaas gehandeld of hebt u kwaad in de zin,
zwijg dan en voer uw plan niet uit!
Want door melk te karnen ontstaat boter,
door te hard op de neus te drukken ontstaat een bloedneus
en door woede op te wekken ontstaat ruzie.

Gezegden van koning Lemuël

Spr. 31:1-3
Koning Lemuël van Massa schreef de levenslessen op, die zijn moeder hem leerde.

Wat zal ik je vertellen, mijn zoon, die uit mij geboren werd,
om wie ik zoveel geloften deed?
Lever jezelf niet uit aan de vrouwen
en zet je zinnen niet op oorlogvoering en het veroveren van koninkrijken.

31:8,9
Kies de kant van de onmondigen,
van hen die buiten hun schuld gevaar lopen.
Spreek en vel een rechtvaardig vonnis;
geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht.

De vrouw met een nobel karakter

Spr. 31:10-31
Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden?
Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen?
Haar man vertrouwt volledig op haar
en het zal hem aan niets ontbreken.
Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed.
Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt.
Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt,
zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt,
ook al moet dat van ver komen.
In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op
en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten.
Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook;
met wat zij verdient, plant ze een wijngaard.
Vlijtig gaat zij aan het werk,
zij is met opgestroopte mouwen aan de slag.
Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt
en het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen.
Snel schieten haar handen over haar spinnewiel,
vaardig schikken zij het vlas.
Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen;
iedereen kan op haar hulp rekenen.
Zij maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt,
want zij heeft voor mooie en warme kleding gezorgd.
Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten
en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen.
Haar man is een gezien figuur op de plaatsen, waar recht wordt gesproken
en is één van de leiders van het land.
Zij maakt linnen kleding en verkoopt die
en levert gordels aan de koopman.
Kracht en waardigheid stralen van haar af
en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet.
Uit haar woorden spreekt wijsheid
en de wil om goed te doen.
Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt
en op luiheid zul je haar niet betrappen.
Haar kinderen kijken tegen haar op
en haar man prijst zich gelukkig en zegt:
"Er zijn veel goede vrouwen,
maar jij overtreft ze allemaal!"
Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt;
maar een vrouw, die ontzag heeft voor de HERE, verdient bewondering en lof.
Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren,
zelfs van hooggeplaatste mensen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen