Huisgemeente

Huisgemeente - Wat is dat?
Wat is een huisgemeente? Vaak denken we aan een gebouw als we het over de kerk hebben, maar hoe wordt een "kerk" of "gemeente" door de Bijbel beschreven? Het is interessant dat de Bijbel dit woord nooit gebruikt om een gebouw aan te duiden; in plaats daarvan wordt de kerk voorgesteld als een gezin. Net als in een gezin zijn er moeders, vaders, zusters en broeders in Christus. De kerk wordt het "huisgezin van God" genoemd (1 Timoteüs 3:15). Zij deelden de maaltijden met elkaar (Handelingen 2:46, 1 Korintiërs 11:20-21). Zij leefden en woonden samen (Handelingen 2:44-46) en als een gezin zorgden zij voor elkaar en hielden zij enorm van elkaar (1 Petrus 1:22). Het is dan ook niet verrassend dat de Nieuwtestamentische kerken gewoonlijk in de huizen van gelovigen bijeenkwamen.

Hier volgen enkele voorbeelden van huisgemeenten in het Nieuwe Testament:

 • Lydia's huis (Handelingen 16:40)
 • Een bovenkamer (Handelingen 20:8)
 • Het huis van Prisca en Aquila (Romeinen 16:3-5, 1 Korintiërs 16:19)
 • Nymfa's huis in Laodicea (Kolossenzen 4:15)
 • Archippus' huis (Filemon 2)
In het Westen wordt de huisgemeente soms als een nieuw fenomeen gezien. Maar de werkelijkheid is dat huisgemeenten al bestaan sinds de Pinksterdag in Handelingen 2:42-47. Een groot aantal tegenwoordige gemeenten bestaat omdat er aanvankelijk een klein groepje gelovigen in een huis bijeenkwam. In China is de huisgemeente één van de middelen die God heeft gebruikt om het aantal Chinese discipelen te vermeerderen. Rond 1930 waren er in China slechts enkele duizenden gelovigen; op dit moment zijn er misschien wel meer dan 80 miljoen!

Huisgemeente - De talrijke voordelen
Er zijn een groot aantal redenen om de start van een huisgemeente te overwegen:

 • Het is een Bijbels model.
 • Dit model richt zich op het gezin: ouders en kinderen doen allemaal op een gepaste manier mee.
 • Mensen leren elkaar gemakkelijker kennen in een kleine groep.
 • Kleinere groepen kunnen leiden tot een grotere verantwoordelijkheid naar elkaar toe.
 • Iedereen doet mee en dient anderen, waardoor mensen sterker groeien omdat zij hun geestelijke gaven gebruiken.
 • Hoog opgeleide voorgangers zijn niet nodig, omdat het niet om een grote groep mensen gaat.
 • Dure, tijdsintensieve programma's zijn niet nodig.
 • Huisgemeenten gebruiken hun financiële middelen vooral voor evangelisatie, het dienen van de gemeenschap of het zorgen voor de behoeften van de leden, niet voor de aankoop van dure gebouwen.
 • Omdat zij minder op de voorgrond treden, zijn zij beter in staat om stand te houden onder vervolging en onderdrukking.
Wat doen mensen in huisgemeenten? Handelingen 2:42-47 vertelt ons in grote lijnen wat er in een huisgemeente zou moeten gebeuren. Gelovigen leggen zich toe op...
 • Het onderricht van de apostelen - Gods Woord lezen, bestuderen en bespreken.
 • Gemeenschap - samenzijn, van elkaars gezelschap genieten en elkaar bemoedigen.
 • Brood breken - samen eten en samen het Heilig Avondmaal gebruiken.
 • Gebed - samen bidden voor elkaars behoeften en voor de groei van Gods koninkrijk.
 • Samen zijn - tijd met elkaar doorbrengen en in harmonie met elkaar leven.
 • Geven - in de behoeften van elkaar en van andere mensen voorzien.
 • Aanbidding - het prijzen en verheerlijken van God door middel van woord en muziek.

Huisgemeente - Een manier om een nieuwe generatie te bereiken?
Zeggen wij dan dat de huisgemeente de enige "juiste" manier is om als kerkgemeente bijeen te komen? Nee, maar huiskerken zijn een Bijbels model en zijn "echte" gemeenten met een aantal voordelen. Net zoals er vele verschillende smaken ijsjes zijn, zo zijn er ook vele verschillende soorten gemeenten. Hoewel de huisgemeente niet iedereen zal aanspreken, kan het een prachtig alternatief zijn om een nieuwe generatie te bereiken en te onderwijzen; een generatie die niet bekend is met de traditionele kerkgemeente of zich daar niet op zijn gemak voelt.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen