21 augustus


Beleg aan Ezechiël gemeld

Een hoogst verbazingwekkende gebeurtenis vindt plaats op de eerste dag van het beleg, in het negende jaar van Zedekia's heerschappij, op de tiende dag van de tiende maand. In de stad Tel-Abib, zo'n 500 tot 1100 kilometer van Jeruzalem, wordt Ezechiël gemeld dat het beleg is begonnen. Geen enkele boodschapper uit Ezechiëls tijd kan nieuws zo snel brengen! Dat wil zeggen, geen enkele behalve God zelf. En dit is wat Ezechiël te horen krijgt.

Ezec. 24:1,2 (588 v.C.)
BELEG GEMELD. Op de tiende dag van de tiende maand in het negende jaar van koning Jojakins gevangenschap kreeg ik opnieuw een boodschap van de HERE. "Mensenzoon", zei Hij, "noteer deze datum, want vandaag is de koning van Babel begonnen aan de belegering van Jeruzalem.

Ezec. 24:3-14
PARABEL VAN KOOKPOT. Vertel nu het volgende raadsel aan deze opstandige Israëlieten en vertel hun dat de Oppermachtige HERE zegt:

  Zet een pot met water op het vuur
  en laat het aan de kook komen.
  Vul hem met het beste schapevlees,
  de lende en schouder
  en wel van de beste schapen van de kudde
  en stapel brandhout op het vuur onder de pot.
  Kook het vlees net zolang
  tot het van de beenderen valt.

Want de Oppermachtige HERE zegt:

  Wee Jeruzalem, stad van moordenaars;
  u bent een roestige pot,
  smerig door de goddeloosheid.
  Haal het vlees er stuk voor stuk uit.
  De volgorde is niet belangrijk;
  geen enkel stuk is beter dan het andere.

  Want haar verdorvenheid is voor iedereen duidelijk;
  zij moordt openlijk en laat het bloed achter op de rotsen,
  zodat iedereen het kan zien;
  zij giet het niet eens uit op de grond,
  zodat ze het met aarde kan bedekken.
  En Ik heb het daar laten liggen, openlijk,
  zodat het mijn toorn en wraakzucht opwekt.

  Wee Jeruzalem, stad van moordenaars.
  Ik zal het brandhout onder haar opstapelen.
  Gooi het hout er maar op zodat het vuur oplaait
  en de inhoud van de pot gaat koken.
  Kook het vlees goed door,
  voeg kruiden toe
  en laat de botten verkolen.
  Zet hem daarna leeg op de kolen,
  zodat de roest en de vuile onreinheid er afbranden.
  Maar het is moeite voor niets;
  de roest en het vuil blijven zitten,
  zelfs in het heetste vuur.

Het is de roest en slechtheid van uw ontucht, van uw afgodenverering. En omdat u zich niet door Mij wilde laten reinigen, bent u vuil gebleven. Blijf nu maar smerig tot mijn toorn alle rampen over u heeft gebracht!

Ik, de HERE, heb het gezegd en Ik zal het doen ook. Ik zal geen medelijden met u hebben. Ik zal u vergelden naar uw gedrag en uw daden, zegt de Oppermachtige HERE."

Na deze mededeling over het begin van het beleg van Jeruzalem vinden we een van de meest verontrustende verslagen in de hele Schrift. Het is geen nieuwigheid dat God tekens geeft van Zijn werk. Ezechiël heeft zelf een groot aantal van deze tekens uitgebeeld in aanwezigheid van zijn volk en deze voor hen geïnterpreteerd om hen hiermee te onderwijzen. En het is geen nieuwigheid dat God grote persoonlijke offers vraagt van zijn profeten. Maar God geeft nu een teken dat Hij een heel zwaar offer van Ezechiël eist. Als teken dat er niet gerouwd mag worden wanneer Jeruzalem uiteindelijk ten val zal komen, neemt God feitelijk het leven van Ezechiëls vrouw!

Ezec. 24:15-24
DOOD VAN VROUW. Hierna sprak de HERE opnieuw in een boodschap tegen mij en Hij zei: "Mensenzoon, Ik ga uw geliefde vrouw van u afnemen. Zij zal plotseling sterven. Toch moet u niets van uw verdriet laten blijken. Huil niet, verberg uw tranen. U mag zuchten, maar alleen zachtjes. U mag niet openlijk om haar rouwen; ontbloot uw hoofd of uw voeten niet en neem het voedsel niet aan dat meelevende vrienden u brengen."
's Morgens vertelde ik dit aan de mensen en die avond stierf mijn vrouw. De volgende ochtend deed ik alles wat de HERE mij had opgedragen.
Toen zeiden de mensen: "Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat probeert u ons nu weer duidelijk te maken?"
Ik gaf als antwoord: "De HERE droeg mij op tegen het volk van Israël te zeggen: Ik zal mijn tempel, de kracht van uw volk, uw lievelingsgebouw, verwoesten. En uw zonen en dochters in Juda zullen met het zwaard worden afgeslacht. En u moet mijn voorbeeld volgen; u mag niet in het openbaar rouwen of uzelf troosten door te eten van voedsel, dat meelevende vrienden u hebben gebracht. Uw hoofd en voeten mogen niet worden ontbloot; u mag niet klagen of huilen. Maar wel zult u elkaar beklagen vanwege uw zonden en als u alleen bent, zult u wegkwijnen en rouwen om al het kwaad dat u hebt gedaan. Ezechiël is een voorbeeld voor u, zegt de Oppermachtige HERE. U moet doen wat hij heeft gedaan. En wanneer dat moment aanbreekt, zult u inzien dat Ik de HERE ben."

Ezec. 24:25-27
TEKEN VAN JERUZALEMS VAL. Mensenzoon, op een dag zal Ik ophouden met hen in Jeruzalem te beroven van hun blijde harten en hun glorie en vreugden; hun vrouwen, zonen en dochters. Op diezelfde dag zullen de ooggetuigen vanuit Jeruzalem op weg gaan naar u in Babel om te vertellen wat er is gebeurd. En op de dag dat zij aankomen, zult u plotseling uw stem terugkrijgen, zodat u met hen kunt praten; u zult een symbool voor deze mensen worden en zij zullen moeten toegeven dat Ik de HERE ben."

Misschien was Ezechiëls vrouw al stervende en gebruikte God haar dood eenvoudigweg als een manier om een belangrijke boodschap over te brengen. Maar dat zou wel heel toevallig zijn en tegenstrijdig met Ezechiëls verslag. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat Ezechiël niet gevraagd wordt om meer op te geven dan wat God zelf ooit zal opgeven om een teken aan de hele wereld te geven. Misschien is dat wel het antwoord: als Schepper van het universum kan en zal God optreden op manieren die de mens versteld doen staan. De dood heeft voor God ongetwijfeld een heel andere betekenis dan voor de mens. Maar het mysterie op dit moment is hoe Ezechiël omgaat met de dood van zijn vrouw en zijn bediening voortzet. Wat een getuigenis van het geloof dat een mens kan hebben!


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen