Wetenschap

Abiogenese - Abiogenese is het idee dat leven uit niet-leven kan voortkomen. Is dat haalbaar? Kunnen anorganische chemische mengsels zichzelf zo rangschikken dat er leven uit voortkomt?

Anatomische homologie - Wat is anatomische homologie? Is het bewijs voor evolutie? Bestaan er andere verklaringen voor anatomische homologie?

Archaeopteryx - Wat is archaeopteryx? Is het een echte overgangsvorm tussen reptielen en vogels? Bekijk de feiten eens!

Bestaat God? - Is het atheïsme werkelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs? Is er meer geloof nodig om een atheïst te zijn dan om een Christen te zijn? Bekijk hier het bewijs voor het bestaan van God!

Bewijs voor "Intelligent Design" - Fenomenale ontdekkingen hebben in de afgelopen decennia onomstotelijk aangetoond dat levende systemen op het diepste, moleculaire niveau in feite machines zijn.

Bewijs voor een bijzondere schepping - Welke bewijzen hebben we voor Gods schepping? Hoe werd het heelal gevormd? Was er een intelligente ontwerper? Leer hier meer

Bewijs voor evolutie - De iconen van de evolutieleer die tegenwoordig nog steeds zonder onderbouwing in de tekstboeken staan, zoals homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.

Bewijs voor evolutie video - Hoe kunnen bepaalde vogels duizenden kilometers over zee vliegen en nooit verdwalen? Hoe kunnen vuurvliegjes en glimwormen puur licht voortbrengen zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!

Bewijs voor Gods schepping - Bewijs dat de evolutietheorie weerlegt. Het ontbreken van een natuurlijk mechanisme. Het ontbreken van fossiele tussenvormen. Wetenschappelijk onaanvaardbare modellen.

Bewijs voor schepping video - Fundamentele krachten. Randall Niles beschouwt het ontzagwekkende wonder van de vier fundamentele krachten in de wetenschap: zwaartekracht, electromagnetisme, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht.

Catastrofisme - Het tegenovergestelde van uniformitarianisme en de geologische tijdschaal. Bewijs voor catastrofale activiteit op aarde. De zondvloed van Noach. Wat betekent dit alles?

Celstructuur - De cel is functioneel gezien zo complex als een kleine stad en is opgebouwd uit meerdere structuren, elk met een verschillende operationele rol.

Charles Darwin - Hij stelde voor dat natuurlijke selectie het mechanisme is waardoor een oorspronkelijk eencellig organisme zich zou kunnen hebben ontwikkeld tot alle ons bekende soorten.

Charles Darwin - Zijn evolutietheorie voor de oorsprong van de soorten. Zijn achtergrond en opleiding. De HMS Beagle en de 'Oorsprong der soorten'. Zijn blijvende invloed.

Chiraliteit - Wat is chiraliteit? Is het een probleem voor het neodarwinisme? Waarom is chiraliteit een struikelblok voor de atheïstische verklaringen voor het ontstaan van het leven?

Co-optie - Een groot aantal Darwinisten heeft al geprobeerd om het probleem van onherleidbare complexiteit te omzeilen door een principe aan te roepen dat we kennen als co-optie. Wat is co-optie?

Creationisme - Kunnen wij een meerwaarde vinden in het geloof dat God ons in het boek Genesis een realistische weergave van de oorsprong van het heelal heeft gegeven?

Creationisme en de Bijbel - Het geloofsuitgangspunt van de atheïstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?

Creationisme en de zondeval - Hoe zag Gods goede schepping er vóór de zondeval uit? Is het naïef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?

Creationisme en fossielen - Waren de scheppingsdagen misschien geen gewone dagen, maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?

Creationisme en wetenschap - Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geëvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?

Darwindag - Waar staat deze dag voor? Waarom is er een viering? Wat vieren we dan? Ontdek hier het belang van deze dag.

Darwins evolutietheorie - In het licht van de enorme vooruitgang in de moleculaire biologie, de biochemie, de genetica en de informatietheorie verkeert Darwins evolutietheorie in een crisis.

Wat is evolutie?* - Het proces waarmee een organisme na verloop van tijd, als reactie op zijn omgeving, steeds complexer wordt. Zitten er gaten in deze theorie?

Dawkins en godsdienst video - Randall Niles bespreekt Richard Dawkins' meningen en het groeiende argument tegen ouders die hun kinderen een bepaalde religie bijbrengen. Wanneer zal het Christendom als kindermisbruik worden bestempeld waartegen de overheid moet ingrijpen?

De "Intelligent Design" theorie - Is er voor een ontwerp een ontwerper nodig? Zijn de ontwerpkenmerken van biologische systemen slechts een toevallig produkt van natuurlijke selectie?

De Cambrische explosie - Aan het begin van het geologische tijdperk dat we kennen als het Cambrium, verscheen de meerderheid van de phyla in een oogwenk. Wat veroorzaakte deze Cambrische explosie?

De complexiteit van DNA - Wat is DNA en waardoor is het zo'n ingewikkeld berichtensysteem? Waar kwam het vandaan?

De complexiteit van een cel - Hoe heeft de waargenomen complexiteit van de levende cel de biologie en andere wetenschappelijke vakgebieden beïnvloed? Wordt de evolutietheorie gedwongen om nieuwe vragen te beantwoorden?

De complexiteit van het leven video - Wat betekenenen al die ontwerpen en al die ordelijkheid die we in de natuur kunnen aantreffen? Is het leven een wonder? Kijk nu eens naar deze korte video!

De datering van fossielen - Hoe wordt de ouderdom van fossielen vastgesteld? Hoe wordt de stratigrafische kolom gebruikt voor de datering van fossielen? Hoe gaat men te werk?

De DNA-molecule - Het organische leven is gebaseerd op een ongelooflijk complexe informatiecode. Net zoals de tegenwoordige software codes, kan zo'n informatie niet door toeval zijn ontstaan.

De dubbele spiraal van het DNA - De dubbele spiraal van het DNA is een belangrijke wetenschappelijke ontdekking. Wijst deze op een willekeurige gebeurtenis of op een Goddelijke handeling?

De evolutie van de mens - Alle mensen stammen af van een aapachtige voorouder die enkele miljoenen jaren geleden bestond. Leer over de principes van deze theorie.

De evolutie van seks - Vergeleken met aseksuele reproductie is seks een uitzonderlijk inefficiënte voortplantingswijze. Waar komt seks vandaan? Hoe is seks geëvolueerd?

De evolutiefasen - Wat zijn de zeven evolutiefasen? Bestudeer elke fundamentele fase van deze theorie over het ontstaan van alle dingen.

De evolutietheorie - Er bestaan op zijn minst vijf fundamentele evolutionaire fasen die vereist zijn vóórdat er een mogelijkheid tot organisch leven bestaat.

De geologische tijdschaal - Wat is de geologische tijdschaal? Ontdek hier enkele van de meest voorkomende misvattingen en problemen aangaande het vermeende bewijs voor de evolutietheorie.

De hardware van het leven - Wat kunnen we leren van de onherleidbare complexiteit en de precieze afstelling van de natuur? Wat betekent dat wetenschappelijk?

De invloed van Charles Darwin - Wie was Darwin en welke invloed heeft hij op de wereld gehad? Is die invloed tegenwoordig nog steeds voelbaar?

De leeftijd van de aarde - Is de aarde jong of oud? Een bestudering van de bovengrenzen. Het magnetische veld. De rotatie van de aarde. De toenemende afstand tussen maan en aarde. Een jonge aarde is geen onredelijke aanname.

De oerknaltheorie - Beknopte samenvatting van de oerknaltheorie: de achtergrond, het historisch fundament en de belangrijkste problemen. Onderzoek alternatieven voor de uiteindelijke zoektocht naar onze oorsprong.

De ontbrekende schakel in de evolutieleer - Is er een ontbrekende schakel? Zal er in de toekomst ooit een echte aapmens worden ontdekt?

De oorsprong der soorten - Darwins klassieke werk en het fundament van de evolutietheorie. Natuurlijke selectie in theorie en in de praktijk. Kijk ook eens naar de laatste wetenschappelijke ontdekkingen.

Natuurlijke selectie* - Een aanpassingsproces waarmee de sterksten in bepaalde omgevingen overleven en de balans van de populaties binnen een soort doen verschuiven.

De oorsprong der soorten video - Hoe kunnen honden aanvoelen wanneer hun baasje een epilepsieaanval dreigt te krijgen? Welke dieren kunnen de verschrikkelijkste verwondingen zelf herstellen? Deze video heeft de antwoorden.

De oorsprong van het leven - De wetenschap leert ons dat organisch leven voortkwam uit anorganisch materiaal via een uitsluitend natuurlijk mechanisme op een pre-biotische aarde.

De oorsprong van het leven - De opkomst en de ondergang van spontane generatie. Francesco Redi. Louis Pasteur. Charles Darwin en de evolutietheorie. De voortdurende onjuiste voorstelling van de feiten.

De oorsprong van het leven video - Is ons zonnestelsel door de oerknal ontstaan? Kunnen chemische samenstellingen zich spontaan tot leven ontwikkelen? Verklaart evolutie de grote variëteit van leven op aarde? Leer hier meer.

De oorsprong van het universum - Een stip van oneindige dichtheid ontstond uit het niets, zonder reden, alleen om spontaan uit te dijen.

De oorsprong van het universum - Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de kosmische inflatie. De evolutionaire theorieën. Een kritiek.

De pracht van de natuur - Wijzen de complexe biologische systemen in de natuur op een Intelligente Ontwerper? Kijk hier eens naar de pracht van de natuur en de Schriftteksten.

De relativiteitstheorie - De beginselen van Albert Einsteins theorie over zwaartekrachtverschijnselen. De aannames en de benaderingen.

De RNA-wereld - Wat is de RNA-wereld hypothese? Hoe probeert dit model het kip-en-eiprobleem van het DNA-eiwit te verklaren?

De schepping - Hoe wordt jouw levensbeschouwing vormgegeven door jouw kijk op de schepping, jouw kijk op evolutie en jouw kijk op het leven? Ontdek het hier.

De schepping van het leven - De produktie van sporen van aminozuren in een laboratorium is nog lang niet hetzelfde als de schepping van biologische systemen. Het leven is werkelijk een wonder.

De software van het leven - Wat kunnen wij van deze blauwdrukken leren? De dichtheid van de informatie die in het DNA is gecodeerd gaat ons voorstellingsvermogen te boven!

De theorie over het ontstaan van het leven - Hoe verklaren wetenschappers het ontstaan van het leven? Wat is het fundament van de huidige wetenschappelijke wereldbeelden?

De tweede wet van de thermodynamica - De wetten van de 'warmte-kracht' en de toename van entropie. Van orde naar wanorde, willekeur en chaos. De geboorte van ons universum.

De wetenschappelijke methode - Wat is de wetenschappelijke methode? Hoe wordt onze interpretatie van bewijsmateriaal gevormd door onze levensbeschouwing?

De zondvloed - Het Bijbelse verhaal uit het boek Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende stoffelijke bewijs.

De zondvloed video - Randall Niles onderzoekt het bewijs voor de afsmelting van de laatste ijstijd en het tegenstrijdige bewijs voor de oude beschavingen die in die tijd onder water kwamen te staan.

DNA en computers video - Wat is de grootste wetenschappelijke ontdekking aller tijden? Wat weten we over de digitale code die in alle levende dingen zit? Kijk eens naar deze ongelooflijke videoclip!

DNA-code - Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?

DNA-replicatie - Cellen zijn voor hun vermenigvuldiging afhankelijk van een proces dat 'DNA-replicatie' wordt genoemd. Waar kwam dit elegante mechanisme vandaan? Ontstond het op een naturalistische manier?

DNA-structuur - De moleculaire onderdelen van het DNA lijken geoptimaliseerde chemische eigenschappen te hebben om een stabiele spiraalstructuur te kunnen voortbrengen. Welke eigenschappen zijn dat?

Donkere energie - Wat is donkere energie? Is het universum echt heel nauwkeurig afgesteld? Wordt het idee van een theïstisch ontwerp door de aanwezigheid van donkere energie en donkere materie ondersteund?

Evolutie - Waarom geloven wetenschappers hierin? Wat zijn de feiten? Bestudeer deze uiteenzetting eens die uitlegt waarom wetenschappers nog steeds in deze theorie geloven.

Evolutie en het fossielenbestand - Met meer dan 100 miljoen fossielen van meer dan 250.000 verschillende soorten zijn de gaten in zogenaamde overgangsketens nu niet meer te ontkennen.

Evolutie of schepping? - Het grote debat over de oorsprong van het leven. De theorieen, de geschillen, het bewijs. Het gebrek aan bewijs en de oplossing.

Evolutie of schepping? video - Kijk eens naar deze ongeloooflijke video over een mossel! Bestaat er een logische evolutionistische verklaring voor het ontstaan van deze mossel? Wat zeggen de experts?

Evolutie van de mens - Bedrog en fouten in de interpretatie van het fossielenbewijs heeft geleid tot de formulering van de evolutietheorie over de mens. Bekijk de feiten voor jezelf.

Evolutietheorieën - Wat een mens gelooft over de verschillende evolutietheorieën is afhankelijk van zijn opvatting van het begrip 'evolutie'. Waarom?

Evolutionisme - Bestaan de voorgestelde evolutionaire fasen echt? Een overzicht van kosmische, stellaire, chemische, planetaire, organische, macro- en micro-evolutie.

Functioneren van het mensenlijk oog video - Wat openbaren organische subsystemen over 'onherleidbare complexiteit' en 'Intelligent Design'? Waarom is het menselijke oog onmogelijk? Kijk eens naar deze video!

Geest over materie video - Randall Niles bekijkt de waarheid dat intelligentie altijd verantwoordelijk is voor informatie. Maar evolutie stelt dat materie verantwoordelijk is voor intelligentie.

God de Schepper - Een poëtische versie van het begin der tijden; Gods schepping van het universum.

God de Schepper video - Randall Niles beschrijft het menselijke ontzag voor de kosmos... van David via Galileo naar de Hubble ruimtetelescoop.

God heeft het gedaan - Is het idee 'God heeft het gedaan' überhaupt wel toegestaan in de heersende wetenschappelijke gedachte? Botsen geloof en wetenschap met elkaar? Bestudeer dit mooie artikel eens.

Het antropisch principe video - Wat zegt de nauwkeurige afstelling van ons universum over de Oerknal, de oorsprong van het leven en andere theorieën? Kijk eens naar deze korte videoclip!

Het bestaan van God video - Kunnen we het bestaan van God aannemelijk maken? Kunnen we wetenschappelijk bewijs gebruiken om aan te tonen dat God bestaat? Kijk eens naar deze korte film!

Het endoplasmatisch reticulum - Wat is het endoplasmatisch reticulum? Hoe maakt het endoplasmatisch reticulum een kwaliteitsbewaking mogelijk? Wijst het endoplasmatisch reticulum op een ontwerp?

Het evolutionistische perspectief video - Neemt de evolutionaire wetenschap soms filosofische sprongen? Wat heeft de evolutieleer te zeggen over de eerste organismen die door toeval zijn ontstaan? Bekijk deze video eens!

Het fossielenbestand - Sinds Darwin zijn evolutietheorie naar voren bracht hebben wetenschappers naar fossiel bewijsmateriaal gezocht dat zou wijzen op organische tussenvormen in het verleden. Waar leidt het bewijs naartoe?

Het grootste spektakel ter wereld - Hoe sterk zijn Dawkins 'argumenten' eigenlijk? Brengt hij wel iets nieuws? Kunnen zijn beweringen een kritische toets doorstaan?

Het menselijk oog - Een perfect een onderling gerelateerd systeem van ongeveer 40 individuele subsystemen, waaronder het netvlies, de pupil, de iris, het hoornvlies, de lens en de optische zenuw.

Het ontstaan van de schepping - Wat zijn de verschillen tussen het ontstaansverhaal volgens de evolutieleer en het scheppingsverhaal? Wat zijn de overeenkomsten?

Het uitsterven van de dinosauriërs - Bekijk het aanzienlijke bewijs voor deze theorie over het recente uitsterven van de dinosauriërs. Ontdek de overweldigende feiten.

Het verhaal van het leven video - Wat bewijst modern DNA-onderzoek inzake de theorie dat al het leven op aarde uit simpele cellen is ontstaan? Wat is het antwoord?

Het wonder van het leven - De waarschijnlijkheid dat leven door toeval kan ontstaan is vergelijkbaar met 10^50 blinde mensen die gelijktijdig Rubiks Kubus oplossen.

Hoe oud is de aarde? - Historische denkbeelden en modern bewijs. Uniformitarianisme en de evolutietheorie. DNA en het fossielbewijs. Natuurlijke chronometers die op een jonge aarde wijzen.

Hoe werkt C14-datering? - Waarom is C14-datering, ook wel koolstofdatering genoemd, zo omstreden? Is de methode nauwkeurig? Ontdek het hier.

Hoe werkt DNA? - Wat is DNA en hoe werkt het? Wat was er eerst, DNA of eiwitten? Ontdek hier waarom dat een groot probleem is.

Horloge-ontwerp video - William Paley’s klassieke vergelijking van een organische cel met het ontwerp van een horloge. Is deze vergelijking toepasbaar op het hedendaagse debat over 'Intelligent Design'? Kijk eens naar deze korte film!

Intelligent Design - Een beschouwing van mechanische en biologische machines. Spontane generatie tegenover ontwerp. De fantastische complexiteit op het moleculaire niveau.

De Intelligent Design beweging* - Het overtuigende betoog voor de ontwerphypothese en de achtergrond van deze wetenschappelijke en logische benadering van het ontstaan en de ontwikkeling van het leven.

Intelligent Design tegenover evolutie - Intelligent Design is het theïstische antwoord op de belangrijkste wetenschappelijke stroming, terwijl de Darwinistische evolutie het scheppingsverhaal van het atheïsme is. Is een compromis mogelijk?

Is God een misvatting? video - Is er een wetenschappelijke of filosofische manier om te bewijzen dat God geen misvatting is? Wat zou Dawkins zeggen? Kijk eens naar deze korte video!

Is het universum geordend? - Bestaan er onverklaarbare verschijnselen die de wetenschap versteld doen staan? Is het universum geordend, terwijl het eigenlijk chaotisch zou moeten zijn? Of andersom?

Junk-DNA - Wat is 'junk-DNA'? Bewijst junk-DNA dat evolutie waar is? Hoe wordt het bestaan van niet-coderend DNA door de 'intelligent design' theorie verklaard?

Kikkersoep video - Wat zeggen kikkers in maatbekers over de complexiteit van het leven? Is het leven werkelijk een wonder? Je moet deze korte videoclip gewoon eens bekijken.

Koolstofdatering - Het uitgangspunt, de methode en de controverse. Wat zeggen wetenschappers over deze populaire dateringsmethode? Ontdek het hier!

Kosmische fijnafstemming - Wat is kosmische fijnafstemming? Waarom is een kosmische fijnafstemming bewijs voor God? Werd het universum voor ons ontworpen? Ontdek hier de feiten!

Kosmogenie video - Wat veroorzaakte het begin van alle dingen? Wat zijn tegenwoordig de overheersende kosmogenieën, theorieën en filosofieën?

Kosmologische argumenten* - Wat beweren deze argumenten? Bewijzen zij het bestaan van God en de oorsprong van het leven? Ontdek het hier.

Large Hadron Collider - Leer meer over een van de belangrijkste wetenschappelijke projecten die ooit zijn bedacht. Wat is de zin en het doel van dit experiment?

Leeftijd van de aarde - Waarom is de leeftijd van de aarde belangrijk? Wat zijn de twee standpunten over dit onderwerp? Worden onze kinderen onderwezen of geindoctrineerd?

Microscopische organismen - Als de eerste, eenvoudige organismen die op de prebiotische aarde ontstonden de basis zijn van het evolutionaire denken, wat is dan een eenvoudig organisme?

Miller en Urey video - Hoe kwamen we van de 'vonken van het leven', die door Urey en Miller werden geschapen, tot het wonder van het geschapen leven? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Multiversum - Het multiversum principe stelt dat ons universum maar een klein onderdeel is van een uitgestrekte verzameling van universa. Maar komt deze voorstelling overeen met de feiten?

Natuur en ontwerp - Is de ontwerphypothese niets meer dan een illusie, zoals Dawkins stelt? Ontdek hier de feiten.

Nieuwe eiwitten - Een van de fundamentele hypothesen van de moderne Neo-Darwinistische theorie is dat de ruwe basismaterialen, de “grondstoffen”, van de evolutie worden voortgebracht door willekeurige mutaties. Maar hoe plausibel is deze 'moderne synthese'?

Onderlinge afhankelijkheid en symbiose video - Randall Niles denkt na over de symbiotische relaties op aarde en het proces van co-evolutie dat hiervoor nodig zou zijn geweest.

Onherleidbare complexiteit - Er bestaan complexe organen en microscopische machines die onmogelijk door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties konden zijn gevormd. Darwin had gelijk.

Overgangsfossielen - Hoeveel overgangsfossielen zijn er ontdekt? Echt waar? Wat betekent dat eigenlijk?

Problemen met het fossielenbestand - Darwin zei zelf dat zijn theorie van macro-evolutionaire vooruitgang zou falen als we hiervoor geen bewijs in het fossielenbestand kunnen vinden.

Punctuated equilibrium video - Hoe kunnen we filosofische hypothesen gebruiken om de gaten in het fossielenbestand te vullen? Welke theorieën gebruiken de wetenschappers? Wat is 'punctuated equilibrium', dat ook wel 'doorbroken evenwicht' wordt genoemd? Kijk eens naar deze korte video!

Radiometrische datering - Een twijfelachtige methode om de oude leeftijd van gesteente vast te stellen. De onbetrouwbare basis van de geologische tijdschaal van de aarde.

Radiometrische dateringstechnieken - Wat zijn de drie fundamentele aannames voor elke radiometrische dateringstechniek? Ontdek het hier.

Richard Dawkins - Wat zijn de hoofdpunten van het boek 'God als misvatting'? Hier vind je de samenvatting van de 6 hoofdpunten van de schrijver.

Schepping of evolutie? - De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.

Schepping of evolutie? - De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.

Schepping of evolutie? video - Bestaan er echt schepselen die vuur kunnen produceren om zichzelf te verdedigen? Hoe kan een giraffe water drinken zonder een dodelijke bloeddruk in de hersenen op te bouwen? Ontdek het hier!

Schrödinger - Is de kat dood, of leeft hij nog? Heeft de theorie van Schrödinger nog enige betekenis in ons dagelijkse leven? Ontdek het hier.

SETI Project video - Wat is de invloed van SETI op de 'Intelligent Design' theorie? Heeft de zoektocht naar buitenaardse intelligentie al iets opgeleverd? Bekijk deze korte video!

Spontane generatie - Hoe kon het eerste organisme door toeval ontstaan op onze zogenaamde primitieve planeet? Hoe kwam een brok gesteente tot leven?

Symbiose - Wat is symbiose? Hoe wordt symbiose door de evolutieleer verklaard? Is het concept van symbiose problematisch voor het Darwinisme?

Theorieën over de herkomst van de mens - Wat zijn de belangrijkste theorieën? Zijn er ontbrekende schakels? Zijn ze al ontdekt? Graaf dieper in dit onderwerp!

Theorieën over het ontstaan van het heelal - Hoe wordt het ontstaan van het heelal door de wetenschappers verklaard? Leer hier meer over de oerknaltheorie en andere belangrijke theorieën.

Tijdlijn van de evolutie video - Welke fasen bestaan er in de naturalistische geschiedenis van de evolutieleer? Zijn er onderling gerelateerde stappen in de tijdlijn van de evolutie? Kijk eens naar deze korte video om dit te ontdekken!

Uniformitarianisme - Al meer dan honderdvijftig jaar is het uniformitarianisme het dominante geologische paradigma. Wat zijn de beweringen? Wat is het bewijs?

Uniformitarianisme video - Randall Niles verkent enkele wetenschappelijke wetten en waarheden die elkaar lijken tegen te spreken, zoals entropie en evolutie of kwantumonzekerheid, determinisme en vrije wil.

Uniformitarianisme, catastrofisme en geologie - Wat zijn uniformitarianisme en catastrofisme? Lees een beknopte samenvatting van deze geologische doctrines en begrijp de belangrijkste principes.

Van aap tot mens - Evolueerden mensen echt uit de zogenaamde hominidae, of mensachtigen? Zijn apen onze herontdekte neven? Wat is de ontbrekende schakel tussen hominidae en mensen wat betreft onze samenstelling en bouw?

Veel-werelden-interpretatie - Gaat deze hypothese gepaard met bezwaren, metafysische implicaties en gebrekkige logica? Beschouw deze gedachten van RC Metcalf eens.

Waarom ik in God geloof - In een reactie op een vraag van een atheïst wordt de belangrijkste vraag beantwoord: waarom geloof ik in God?

Wat is de leeftijd van de aarde? - Model voor een jonge aarde of oude aarde? Een historisch overzicht van het meerderheidsstandpunt. Radiometrische datering. Natuurlijke chronometers die wijzen op een jonge aarde.

Wetenschap - Wetenschap en theologie? Hoewel de een zeker verhelderend voor de ander kan zijn, mag de een niet misbruikt worden om de ander te overtroeven.

Wetenschap en de oerknaltheorie - Wat is deze theorie over het ontstaan van het heelal? Heeft deze theorie te kampen met fundamentele problemen?

Wetenschap en geloof - Kunnen wetenschap en geloof zij aan zij bestaan? Wordt de wetenschappelijke kennis ondermijnd door het geloof? Hoe zit het met geloof en materialisme? Lees hier meer.

Wetenschap en Intelligent Design - Wat is het verband tussen wetenschap en Intelligent Design? Is de machinerie van het leven ontworpen?

Wie maakte God? - Waar kwam God vandaan? Wat zegt Dawkins hierover? Laten we dit eens logisch bekijken en een conclusie trekken.

Wie schiep God? video - Causaliteit en oneindige regressie. Randall Niles reageert op de vraag 'Wie schiep God?' door een blik te werpen op Thomas van Aquino en de noodzakelijkheid van een Eerste Oorzaak.

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen