25 april


Psa. 120 - Gebed om bevrijding uit de handen van liegende, oorlogszuchtige heidenen.
Een bedevaartslied.

  Toen ik grote angst had, riep ik naar de HERE
  en Hij gaf mij antwoord.
  HERE, neem mij in bescherming
  tegen de leugenaars!

  Leugenaars, wat denkt u van Hem te kunnen verwachten?
  Pijlen van een scherpschutter
  en brandend hout van de bremstruik.
  Dat doet pijn.

  Ik vind het zo erg dat ik in den vreemde moet verblijven
  en moet wonen bij een ver en vreemd volk.
  Ik woon al veel te lang tussen deze mensen,
  die de vrede zelfs haten.
  Zelf ben ik altijd op vrede uit,
  maar als ik daarover spreek, worden zij opstandig en willen zij vechten.

Psa. 121 - De Heer past op zijn mensen.
Een bedevaartslied.

  Ik kijk omhoog naar de bergen.
  Waar vandaan kan ik hulp verwachten?
  De HERE helpt mij.
  Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt?

  Hij zal voorkomen dat u valt,
  want Hij is uw beschermer en slaapt nooit.
  Werkelijk, de beschermer van het volk IsraĆ«l slaapt nooit!

  De HERE is uw beschermer;
  zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u.
  Zon noch maan kunnen u kwaad doen.
  Altijd is Hij bij u.

  De HERE beschermt u tegen elk kwaad;
  Hij beschermt uw leven.
  De HERE beschermt u, waar u ook gaat.
  Niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid.

Psa. 140 - Gebed om bescherming tegen gewelddadige mensen.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  HERE, bescherm mij tegen de misdadigers
  en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
  Zij beramen slechte plannen
  en zijn voortdurend uit op oorlog.
  Hun tong is zo scherp als die van een slang
  en zij staan klaar om gif te spuwen.

  HERE, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen
  en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
  Zij zijn van plan mij te laten struikelen.
  Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij;
  valstrikken en netten om mij te vangen.

  Maar ik zeg tegen de HERE: U bent mijn God.
  HERE, luister toch naar mijn bidden en smeken.
  Almachtige HERE, U bevrijdt mij door Uw kracht.
  U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.
  HERE, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.
  En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.

  Het kwaad van de mensen om mij heen
  en de slechte dingen die zij zeggen, zullen hun zelf overkomen.
  Laten gloeiend hete kolen op hun eigen hoofd vallen.
  Laat God hen maar in een vuurkuil laten vallen,
  dan komen zij nooit meer terug.
  De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land
  en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.

  Ik ben ervan overtuigd dat de HERE als pleiter optreedt
  voor hen die arm zijn en het moeilijk hebben.
  Het is duidelijk dat de oprechte mensen Uw naam zullen prijzen,
  zij mogen in Uw nabijheid leven.

Psa. 143 - Gebed om behoud van leven en bescherming tegen moeilijkheden.
Een psalm van David.

  HERE, luister naar mijn bidden;
  hoor toch hoe ik smeek.
  U bent trouw en rechtvaardig,
  antwoord mij dan ook.
  Oordeel Uw dienaar niet,
  want geen mens is in Uw ogen rechtvaardig.

  Mijn vijand achtervolgt mij.
  Hij wil mij doden en mij het dodenrijk injagen,
  de duisternis in.
  Ik weet mij geen raad meer
  en ben zo verschrikkelijk bang.

  Ik denk aan vroeger en aan wat U toen allemaal deed.
  Alles wat U hebt gedaan en gemaakt,
  trekt aan mijn geestesoog voorbij.
  Ik strek mijn handen naar U uit.
  Ik verlang naar U zoals droog land naar water verlangt.

  Geef mij snel antwoord, HERE,
  want ik houd het niet meer uit.
  Verberg U niet voor mij,
  want dan kan ik beter sterven.
  Laat mij 's morgens vroeg al Uw goedheid en liefde ervaren.
  Ik vertrouw U volkomen.
  Laat mij weten welke weg ik moet inslaan.
  Alles in mij richt zich op U.
  HERE, bevrijd mij van mijn tegenstanders;
  ik vlucht naar U.
  Leer mij te doen wat U van mij vraagt.
  U bent mijn God, de goedheid Zelf.
  Uw Geest leidt mij op een effen weg.

  HERE, laat mij leven terwille van Uw naam.
  U bent rechtvaardig. Haal mij uit deze ellende en moeilijkheden.
  Betoon Uw goedheid en liefde
  en vernietig mijn tegenstanders.
  Ik ben Uw dienaar.
  Slaat U ieder neer die mij naar het leven staat.

Psa. 144 - Gebed om Gods macht.
Van David.

  Ik prijs de HERE, Hij ondersteunt mij.
  Hij maakt mij klaar voor de strijd,
  gereed om aan te vallen.
  God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij.
  Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.
  Achter Hem kan ik schuilen.
  Hij laat mij volken overwinnen.

  HERE, hoe is het mogelijk dat U zelfs naar kleine mensen omziet?
  Waarom zijn zij U zoveel waard?
  Zoals een ademtocht voorbijglijdt en in het niets verdwijnt,
  vliegt ook een mensenleven voorbij.

  HERE, kom uit Uw hoge hemel naar beneden
  en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.
  Zwaai Uw bliksemschichten in het rond;
  schiet Uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.
  Kom met Uw macht uit de hoge hemel
  en verlos mij uit dit grote gevaar.
  Uit de macht van vreemde volken.
  Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.

  Mijn God, ik wil voor U een prachtig, nieuw lied zingen.
  Onder begeleiding van de harp zal ik psalmen voor U zingen.
  U geeft koningen de overwinning
  en verlost mij, Uw dienaar David, van de vreemde overheersing.

  Verlos mij uit de overheersing van de vreemde volken;
  zij liegen en bedriegen alsof geen waarheid bestaat.

  Laat onze zonen opgroeien als sterke jonge mannen
  en onze jonge vrouwen worden als de fraaiste beeldhouwwerken.
  Geef ons voldoende voedselvoorraden;
  van alles wat wij nodig hebben.
  Laat onze schaapskudden enorm groot worden.
  Laat ons vee gezonde jongen werpen.
  Laat er vrede in het land zijn
  en geen aanleiding tot paniek of vluchten.

  Het volk dat zo kan leven, is een gelukkig volk!
  Het volk dat de HERE God aanbidt, is een gelukkig volk!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen