Thuis >> Wie is God?

Wie is God?

Beschermengelen - Bestaan deze boodschappers van God werkelijk? Hoe kunnen we dat weten? Kunnen wij met onze engelbewaarders contact opnemen over de toekomst?

Gods liefde - Wat is de grootste liefdesdaad uit de geschiedenis? God zond Zijn Zoon om voor jou te sterven! Leer meer over dit geschenk.

Absolute waarheid - Een onbuigzame werkelijkheid? Bestaan er daadwerkelijk vaststaande en onveranderlijke feiten? Wat zeggen de relativisten? Een logische kijk op de filosofische argumenten.

Situationisme - Joseph Fletcher en zijn ethische model. Alle beslissingen zouden op liefde gebaseerd moeten zijn. Het model gaat lijnrecht in tegen Gods wetten.

Ontzag voor God video - Waarom wordt een volkomen ontzag voor God 'het begin van wijsheid' genoemd? Kijk eens naar deze video en word vervuld van ontzag!

God is liefde - Onze definitie van liefde verschilt sterk van Gods definitie van liefde. Bekijk zelf wat de verschillen zijn.

Waarom zijn wij hier? - Een vraag die de mensheid al vele generaties heeft geplaagd en uitgedaagd. Wat zegt de Bijbel? Wat is de logische conclusie?

De betekenis van het leven - Dit is altijd al de belangrijkste vraag voor de mens geweest. Het lijkt in onze natuur ingebakken dat wij dit soort vragen stellen.

De liefde van God - Is de Schepper een God van liefde? Gods liefde geopenbaard. Gods liefde voorspeld. Gods liefde gemanifesteerd door Zijn enige Zoon.

De Heilige Geest - Meer dan een etherische levenskracht. Hij is één van de drie Personen van God. Een moeilijk concept wordt hier op eenvoudige wijze uitgelegd.

Het probleem van het lijden - Een filosofische uitdaging voor het bestaan van een liefdevolle God. Vrije wil nader onderzocht. Ware liefde vereist het vermogen om werkelijk kwaad te doen.

Wie is God? - Wie beweert Hij te zijn? De Schepper? Een welwillende vriend? Een levenskracht? Wie is God voor JOU?

De namen voor God - God gebruikt vele namen in de Bijbel om Zijn aard, Zijn karakter en Zijn liefde voor ons uit te leggen.

Alles over GOD - De Christelijke gemeenschap voor mensen die de waarheid zoeken over God, Jezus Christus, de Bijbel, en de zin van het leven.

Alles over wereldbeeld - Bestudeer verschillende zaken die de kijk op het leven kunnen vormen. Leer meer over de verschillende levensbeschouwingen.

God - Wie is God? Orde, causaliteit, ontwerp en moraliteit zijn God. Wat is Gods werkelijke natuur? Schreef God de Bijbel?

De erfzonde - Een genetisch defect dat we allemaal hebben. De reden dat we van God zijn afgescheiden. Onze rechtvaardiging en verlossing door Jezus Christus.

Eigenschappen van God - Heb jij ooit nagedacht over Gods werkelijke aard? We kunnen Zijn karaktereigenschappen, zoals deze in de Bijbel worden geopenbaard, op een rij zetten.

God is liefde video - Een persoonlijke brief van God de Vader aan jou. Hij houdt van jou, wie of waar je ook bent!

De hof van Eden - Het verslag in het boek Genesis over Adam, Eva en de "zeer goede" Schepping. Staat er een tegenstrijdigheid in de Bijbelse tekst?

Waar is God? - De allerbelangrijkste vraag over het leven en de eeuwigheid. Hoe kunnen we weten dat God bestaat? Hoe kunnen we een relatie met Hem aangaan?

Is de hemel echt? video - Kunnen we de werkelijkheid van de hemel onderzoeken? Wat kunnen we over het onzichtbare domein of het bovennatuurlijke te weten komen? Je moet deze korte video gewoon eens gezien hebben!

Waarom is er zo veel kwaad in de wereld? video - Vind het antwoord in deze korte video! Waarom is er zo veel leed en pijn in de wereld? Waarom is deze vraag een tijdloze hindernis tussen de mens en God?

De tovenaar van Oz video - Wat hebben het pad van gele klinkers, de smaragden stad en Oz te maken met de vraag of God bestaat? Kijk eens naar deze korte video!

Drievuldige God - Wat betekent deze term? Wat betekent de Drie-eenheid en welke invloed heeft dit begrip op Gods eigenschappen? Begrijp jij wie God werkelijk is?

God is alomtegenwoordig - Wat betekent het dat God overal aanwezig is? Wat betekent het niet? Ontdek hier wat deze eigenschap van God voor jou betekent.

God eren - Hoe kunnen wij God de eer geven die Hij verdient? Welke rol speelt inkeer hierbij? Kijk eens naar deze Bijbelse voorbeelden.

De oneindige God - Wat betekent het dat God oneindig is? Hoe kan God grenzeloos zijn? Wat betekent deze eigenschap van God?

God is oppermachtig - Wat is oppermacht of soevereiniteit? Op welke manier is dit een eigenschap van God? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen en in welke Bijbelverzen?

Gods trouw - Wat betekent deze eigenschap van God? Op welke manieren is God trouw en waarom is dat belangrijk voor ons? Welke Bijbelse ondersteuning bestaat er voor Gods trouw?

De wijsheid van God - Wat is deze eigenschap van God? Hoe was deze eigenschap werkzaam in Bijbelse tijden? Vind steun in een begrip van Gods wijsheid.

Wat is liefde? - Romantiek, gevoelens, intimiteit. Wat is de werkelijke betekenis van liefde? Is er meer dan emoties en hartstocht?

God is zelfvoorzienend - Wat is deze eigenschap van God? Wat betekent dit? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen?

De goedheid van God - Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is het Bijbelse bewijs? Wat betekent dat voor ons?

De almachtige God - Wat betekent het dat God almachtig is? Wat is de definitie van dit woord en hoe beïnvloedt deze eigenschap van God onze levens?

God is genadig - Wat betekent Gods genade? Wat is het? Waarom wordt dit vermeld als een eigenschap van God? Bestudeer de Bijbel hier.

God is onveroorzaakt - Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is aseïteit? Leer wat deze woorden betekenen en wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

De beloften van God - Hoe kun je weten of een Bijbelse belofte voor jou bedoeld is? Zijn hier goede tips voor? Onderzoek het hier.

De echte naam van God - Is Jahweh de echte naam van God? Welke rol speelt taal hierbij? Welke taal spreekt God?

God begrijpen - Is het mogelijk om God en Zijn wegen volledig te begrijpen? Zijn er dingen die wij niet van Hem kunnen weten of begrijpen? Ontdek hier bruikbare informatie.

Een jaloerse God - Wat betekent het dat God jaloers is? Is jaloezie niet een slechte eigenschap? Vind hier een goede uitleg.

De alwetendheid van God - Wat betekent deze eigenschap van God? Weet God echt alles? Lees wat de Bijbel over deze eigenschap van God zegt.

Een boze God - Is God boos op jou? Lijkt het alsof Hij iets tegen je heeft? Ontdek wat we vaak ervaren als boosheid.

Uitspraken over God - Wat zijn enkele beroemde uitspraken over God? Wat zijn enkele bekende uitspraken van God Zelf? Leer hier meer.

Is God oneerlijk? - Waarom is God zo onbegrijpelijk voor ons? Waarom lijden onschuldige mensen en hebben slechte mensen het vaak zo goed? Leer hier meer.

Heilig, heilig, heilig - Wat is de geschiedenis en het belang van deze hymne? Waarom werd dit lied zo populair? Ontdek het hier.

God is eindeloos - Beweert God dat Hij geen begin of einde heeft? Is Hij echt oneindig, grenzeloos en eeuwig? Bestudeer zelf de Bijbelverzen.

Een relatie met God - Waar is een dergelijke relatie op gebaseerd? Is het gewoon godsdienst of is er meer? Ontdek hier wat Gods ontwerp voor ons is.

De onveranderlijkheid van God - Wat betekent het dat God onveranderlijk is? Kan God veranderen of nog heiliger worden? Leer meer over deze eigenschap in dit artikel.

De eeuwige God - De Bijbel zegt dat Hij van eeuwig tot eeuwig God is. Wat betekent dat? Wat is eeuwig? Hoe reageren wij hierop?

God is barmhartig - Wat is barmhartigheid? Wat houdt dat in? Wat heeft de Bijbel te zeggen over erbarmen en genade, en wie mag dat ontvangen?

God is rechtvaardig - Wat betekent het dat wij een God van gerechtigheid hebben? Wat betekent zijn rechtvaardigheid en welke gevolgen heeft dat voor onze levens? Ontdek het hier.

De heiligheid van God - Wat is de heiligheid van God? Wat betekent heiligheid eigenlijk? Waarom is deze eigenschap van God belangrijk? Hoe kan een juist begrip van Gods heiligheid ons door moeilijke tijden heen helpen?

God heeft jou lief - Houdt Hij echt van mij? Waarom heeft hij ook mij lief? God heeft jou lief en heeft Zijn Zoon gezonden om in jouw plaats te sterven. Ontdek hier het Bijbelse bewijs.

Hoe ziet God er uit? - Wat heeft de Bijbel te zeggen over Gods uiterlijk? Is Hij in de Bijbel ooit aan mensen verschenen? Zijn de voorstellingen van kunstenaars correct?

De vrees voor God - Wat betekent deze veel gebruikte uitdrukking? In welke Schriftteksten kunnen we deze terugvinden? Slaat deze term op respect of angst? Leer meer over de betekenis van de Hebreeuwse woorden.

De zin van het leven - Wat is het doel van ons bestaan? Hoe kunnen we trouw zijn aan onze roeping? Hoe kunnen we de zin van het leven ontdekken?

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen