Steun ons

We leven in een wonderbaarlijk tijdperk!

- We zijn al in staat geweest om tot aan de rand van de uitgestrekte kosmos te turen.
- We zijn in de complexe wereld van de miscroscopische cel gedoken.
- We hebben archeologische schatten ontdekt die de werkelijkheid van de Bijbelse gebeurtenissen hebben vastgesteld.
- We hebben de digitale code van het menselijk genoom ontcijferd.
- We hebben de betrouwbaarheid van de Bijbelse manuscripten uit de oudheid vastgesteld.
- We hebben de principes van de kwantumfysica ontwikkeld die ruimte laten voor het bestaan van een almachtige Schepper binnen en buiten de ons bekende dimensies.
- En we hebben in het ruimtetijdperk de snelle groei waargenomen van de communicatietechnologieën die ons toegang kunnen verschaffen tot al deze realiteiten.

Jazeker, we leven in een wonderbaarlijk tijdperk!
In de afgelopen decennia heeft het BEWIJS VOOR GOD zich opgestapeld als nooit tevoren! Daarom hebben we als Christenen het geweldige voorrecht en de enorme verantwoordelijkheid om dit overtuigende bewijs uit ons tijdperk te gebruiken om het goede nieuws van Jezus Christus aan de wereld bekend te maken!

"Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect;" 1 Petrus 3:15-16

Een wonderbaarlijke taak! Met deze strijdkreet hopen we dat je de gelegenheid hebt gehad om onze missie, onze boodschap en ons materiaal te beoordelen. Zoals je kunt zien, hebben wij een wonderbaarlijke taak op ons genomen! We hopen dat jij dezelfde hartstocht en overtuiging voor God en Zijn mensen voelt.

Als jij enthousiast bent over wat wij doen, help ons dan alsjeblieft met alle mogelijke steun die je ons kunt geven. Nogmaals, we hebben behoefte aan onderzoekers, schrijvers, vertalers en software-goeroes. We hebben hulp nodig bij de administratie en vertaalwerk. We hebben apparatuur, materiaal en bestaansmiddelen nodig. Maar we hebben vooral behoefte aan gebeden die GOD vragen om onze bediening te blijven zegenen. Elke maand bereiken duizenden mensen onze websites over verlossing. Van hen nemen honderden contact met ons op om hun beslissing met ons te delen dat zij Jezus Christus als hun Heer en Redder hebben ontvangen! We beweren niet dat al deze mensen ook daadwerkelijk een persoonlijke relatie met Christus hebben... alleen GOD kan hun harten lezen... en natuurlijk geven wij alle eer aan HEM alleen.

All About GOD Ministries, Inc is een non-profit organisatie. Als jij je hiertoe aangezet voelt, ondersteun dan alsjeblieft onze inspanningen om HEM te dienen door een financiële bijdrage te leveren. Dank je wel!

"Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund." 2 Korintiërs 8:3-4

Neem hier contact met ons op.

AllAboutGOD.com
PO Box 63
Belen, NM 87002-0063


AllAboutGOD.com/Dutch


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen