12 augustus


Jer. 23:9-14
PROFETEN AANGEVALLEN. Wat de profeten betreft:

  Mijn hart is gebroken door de valse profeten, die vol bedrog zitten.
  Ik word angstig wakker en wankel als een dronkaard
  wegens het vreselijke lot dat hun te wachten staat,
  want de HERE heeft een heilig oordeel over hen uitgesproken.
  Overal in het land wordt echtbreuk gepleegd.
  De vloek van God rust op het land, dat daarom treurt
  en de groene weiden liggen er uitgedroogd bij.
  De profeten doen kwaad
  en gebruiken hun krachten verkeerd.

  De priesters zijn net zo erg als de profeten, het zijn allemaal goddeloze mensen.
  Ik heb zelfs hun afschuwelijke dingen hier in mijn eigen tempel zien gebeuren",
          zegt de HERE.

  "Daarom zullen hun paden donker en glibberig worden;
  zij zullen worden opgejaagd in de duisternis
  en ten val komen.
  Ik zal een ramp over hen brengen
  en ervoor zorgen dat, als hun tijd gekomen is,
  zij de schuld voor al hun zonden volledig betalen.

  Ik wist dat de profeten van Samaria ongelooflijk slecht waren,
  want zij profeteerden in de naam van Baäl
  en leidden mijn volk Israël naar de zonde,
  maar de profeten van Jeruzalem zijn nog veel slechter!
  De dingen die zij doen, zijn vreselijk;
  zij plegen echtbreuk en genieten van oneerlijkheid.
  Mensen die kwaad doen, moedigen zij aan
  in plaats van hen van de zonde af te houden.
  Deze profeten zijn net zo goddeloos
  als de inwoners van Sodom en Gomorra."

Jer. 23:15-24
Daarom zegt de HERE van de hemelse legers:

  "Ik zal hun bitterheid te eten en vergif te drinken geven.
  Want door hun schuld is dit land vanuit Jeruzalem overspoeld met goddeloosheid.

  Dit is mijn waarschuwing aan mijn volk",
          zegt de HERE van de hemelse legers.

  "Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren,
  want zij geven u alleen maar valse hoop.
  Alles wat zij zeggen, is puur verzinsel.
  Zij spreken niet namens Mij!
  Zij blijven zeggen tegen de mensen, die niets van Mij moeten hebben:
  Maak u geen zorgen! Alles is in orde;
  en tegen hen die leven naar eigen goeddunken:
  De HERE heeft gezegd dat u geen kwaad zal treffen!"
  Kunt u ook maar één van deze profeten noemen,
  die dicht genoeg bij God leeft om te kunnen horen wat Hij zegt?
  Heeft ook maar één van hen de moeite genomen
  naar Zijn Woord te luisteren?

  Kijk, de HERE stuurt in Zijn toorn
  een razende wervelwind
  om deze goddeloze mannen weg te vagen.
  De vreselijke toorn van de HERE zal pas voorbij zijn
  wanneer Hij de volledige straf die over hen is uitgesproken,
  heeft uitgevoerd.
  Later, als Jeruzalem is gevallen,
  zult u begrijpen wat Ik bedoel.
  Ik heb deze profeten niet gestuurd,
  maar toch beweren zij door Mij te zijn gezonden;
  Ik gaf hun geen boodschap,
  maar toch zeggen zij dat hun woorden de mijne zijn.
  Als zij van Mij waren,
  zouden zij mijn woorden aan mijn volk hebben doorgegeven
  en het zijn kwade praktijken laten beëindigen.
BR>   Ben Ik soms een God Die maar op één plaats tegelijk is
  en Die niet van veraf kan zien wat zij uitvoeren?
  Kan iemand zich voor Mij verbergen?
  Ben Ik niet overal tegelijk, in de hemel en op de aarde?"
          zegt de HERE.

Jer. 23:25-32
DROMEN ZIJN WAANBEELDEN. "Luister naar de droom, die God mij vannacht gaf', zeggen zij. En vervolgens beginnen zij in mijn naam te liegen. Hoelang zal dat nog doorgaan? Als zij 'profeten' zijn, dan zijn zij bedrieglijke profeten, die alleen maar verzinsels spuien. Door het vertellen van deze verzonnen dromen, proberen zij mijn volk Mij te laten vergeten, net zoals hun voorouders Mij vergaten door de verering van de afgodsbeelden van Baäl. Laten deze valse profeten hun dromen vertellen en laten mijn echte boodschappers mijn woorden eerlijk overbrengen. Want er is verschil tussen kaf en koren! Brandt mijn woord niet als vuur?" vraagt de HERE. "Is het niet als een machtige hamer, die de rots aan stukken slaat?
Daarom zal Ik ze leren, deze 'profeten', die hun boodschappen van elkaar horen; deze gladde praters, die zeggen: 'Deze boodschap komt van God!' Hun verzonnen dromen zijn grote leugens, die mijn volk naar de zonde leiden. Ik heb hen niet gezonden, maar zij verleiden het volk en hebben geen enkele waardevolle boodschap voor mijn volk", zegt de HERE.

Jer. 23:33-40
VALSE ORAKELS. "Als iemand van het volk of van hun 'profeten' of priesters u vraagt: 'Wel Jeremia, welk slecht nieuws hebt u vandaag van de HERE?' moet u antwoorden: 'Wat voor slecht nieuws? U bent zelf het slechte nieuws, want de HERE heeft u van Zich afgestoten!' En wat die valse profeten, priesters en mensen, die spotten met 'het slechte nieuws van God vandaag' betreft, Ik zal ze met hun families straffen voor deze woorden. U mag elkaar rustig vragen: 'Wat is Gods boodschap? Wat heeft de HERE gezegd?' Maar neem die uitdrukking 'Gods slechte nieuws' niet in de mond. Want alleen u en uw leugens zijn slecht. U verdraait op die manier de woorden van de levende God, de HERE van de hemelse legers. U mag Jeremia met respect de vraag stellen: 'Wat is het antwoord van de HERE? Wat heeft Hij tegen u gezegd?' Maar als u hem vraagt naar 'het slechte nieuws van God vandaag', terwijl Ik u heb gewaarschuwd niet zo te spotten, dan zal Ik, de HERE God, Mij ontdoen van de last die u voor Mij vormt. Ik zal u uit mijn nabijheid verjagen, u en deze stad die Ik u en uw vaders gaf. Ik zal u en uw naam overladen met een eeuwige schande, die niet meer wordt vergeten."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen