Christelijke Halloween

Christelijke Halloween - De oorsprong begrijpen
Christelijke Halloween? Halloween neemt in Nederland aan populariteit toe en is zonder twijfel de feestdag waar mensen de meeste misvattingen over hebben. Is het een “hokus pokus” bijgeloof of heeft dit een echte Christelijke kern?

Halloween lijkt misschien wel niets meer dan een heidens feest dat door de een of andere abnormale opportunist en/of snoep- en kostuumfabrikant is verzonnen, maar "All Hallows Eve" ("Allerheiligen") was oorspronkelijk feitelijk opgezet als een gelegenheid om heiligen uit het verleden te gedenken.

We moedigen je aan om de oorsprong van Halloween eens nauwkeurig te onderzoeken. Halloween, waarvan de naam is afgeleid van het Engelse woord voor "Allerheiligen", is dus ook rechtstreeks verbonden met Allerheiligen, wat elk jaar op 1 November wordt gevierd om de heiligen uit het verleden te gedenken. Deze "heiligen" waren helden en martelaars van het Christelijke Geloof.

Christelijke Halloween - De voors en tegens
We begrijpen dat een groot gedeelte van Halloween door de seculiere wereld werd gemanipuleerd en "beduveld", en dat veel zaken die tijdens Halloween plaatsvinden geestelijk ongezond zijn. Enkele van de Halloweentradities hebben dan ook feitelijk een heidense oorsprong.

De Bijbel heeft het niet specifiek over Halloween, maar enkele Bijbelse principes zijn er wel op van toepassing. Eén ding is duidelijk: alle heidense gebruiken zouden moeten worden vermeden. Hekserij, occulte praktijken, toverij, enzovoorts worden door de Bijbel strikt verboden (Exodus 22:18; Handelingen 8:9-24; Handelingen 16, 19). Het mag duidelijk zijn dat een kind zich niet met hekserij bezighoudt wanneer het zich uitdost in een cowboy kostuum of zich als prinses verkleed. Maar wat is dan het Bijbelse standpunt ten opzichte van Halloween?

Ouders, de beslissing is aan jullie. Als je besluit dat Halloween een leuke dag voor je kinderen is, zorg er dan voor dat je kinderen uit de buurt worden gehouden van de kwalijke aspecten van Halloween. Wanneer gelovigen ergens aan deelnemen (waaronder ook Halloween), dan moeten hun houding, hun uiterlijk en hun gedrag Christus verheerlijken (Filippenzen 1:27)

Christelijke Halloween - Haal er voordeel uit!

  • Halloween kan een goede praktische les zijn waarin kan worden onderwezen over Gods macht over Satan en de gevallen engelen. God houdt hen machteloos, volgens Zijn wil. De Christelijke Halloween en Allerheiligen komen in een doelgerichte eenheid samen, omdat de een beschermt en de ander bedekt. Het is een tijd waarin het Evangelie de boze geesten kan verslinden.
  • Denk eens na over mogelijke Christelijke invullingen van Halloween. Deel bijvoorbeeld Christelijke Halloween-gedichten met anderen of geef geinige Christelijke traktaten aan de kinderen die in je buurt van deur naar deur gaan. Bedenk stimulerende en leuke manieren waarop je een positieve invloed kunt hebben op de kinderen en de volwassenen in je omgeving, mensen met wie je door het jaar heen misschien niet zo veel contact hebt.
  • Moedig je kerk/gemeente aan om op Halloween een feestje te houden. Veel ouders houden hun kinderen liever veilig binnenshuis. Gebruik dit als een gelegenheid om deze gezinnen over Jezus en over je kerk te vertellen.

Meer tips voor ouders


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen