Christelijke sprekers

Christelijke sprekers - De boodschap overbrengen
Christelijke sprekers kunnen vergeleken worden met een harpoenier op een walvisvaarder. Zijn enige doel is om de harpoen naar het doel te leiden wanneer het schip zich binnen schootsafstand bevindt. Zonder hem zou de hele onderneming vruchteloos zijn. Op eenzelfde manier wordt een Christelijk spreker uitgenodigd om zijn boodschap aan zijn toehoorders over te brengen, zodat de bediening van de Heer vruchten kan afwerpen.

Christelijke sprekers - De noodzaak
Waarom hebben we Christelijke sprekers nodig? Op de eerste plaats presenteren Christelijke sprekers ideeën vanuit een Bijbels perspectief in plaats van een werelds standpunt. Dit geeft de toehoorders de gelegenheid om de kern van de zaak te begrijpen en om blijvende veranderingen door te voeren.

Op de tweede plaats kunnen Christelijke sprekers Gods waarheid met een groot aantal mensen tegelijkertijd delen. In slechts een uur tijd kan een dergelijke spreker Gods boodschap aan een grote groep mensen overbrengen. Als de spreker deze boodschap aan alle mensen individueel zou moeten vertellen, dan zouden daar vele dagen voor nodig zijn.

Ten derde is het zo dat de toehoorders samen en tegelijkertijd kunnen groeien. Na de sessie kunnen zij de besproken informatie bijvoorbeeld in kleine studiegroepen doornemen. Christelijke sprekers stellen vaak strategische vragen en dagen dergelijke studiegroepen uit om na te denken over hoe het besproken onderwerp in hun eigen levens kan worden toegepast.

Christelijke sprekers - De benodigde gaven
Wie is bevoegd om een Christelijke spreker te zijn?

  • Het is vooral essentieel dat de spreker een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft en een groeiende gemeenschap met Hem onderhoudt.
  • De spreker moet het vermogen bezitten om een krachtige en overtuigende boodschap aan de toehoorders over te brengen.
  • Christelijke sprekers hebben vaak veel Bijbelse kennis en inspirerende levensverhalen. Wanneer de waarheid duidelijk en met overtuiging wordt overgebracht, dan zit dit veel mensen aan tot verandering.

Christelijke sprekers - De verantwoordelijkheden
Effectieve Christelijke sprekers bouwen een brug naar hun toehoorders. De eerste dertig woorden van de rede zullen in hoge mate bepalen wat de invloed van de spreker zal zijn en hoe oplettend de toehoorders naar de spreker zullen luisteren. De spreker bouwt een brug of een relatie met de toehoorders. Wanneer dat heeft plaatsgevonden, zal het gehoor hem als betrouwbaar en authentiek beschouwen. Nadat de toehoorder deze (vaak onbewuste) beslissing heeft genomen om aandachtig te blijven luisteren, is hij of zij bereid om de spreker zijn of haar volledige aandacht en medewerking te verlenen. De spreker zal dan de gelegenheid hebben om dieper op Gods Woord in te gaan, om het Evangelie van Jezus Christus uit te leggen en om mensen uit te dagen om tot actie over te gaan.

Veel Christelijke sprekers behandelen alledaagse situaties en onderwerpen op een krachtige, levensveranderende manier. Kijk eens naar dit getuigenis: "Ik heb al naar veel goede Christelijke sprekers geluisterd die mij er toe hebben aangezet om Gods onderricht en aanwijzingen te volgen. Onlangs bezocht ik een mannenconferentie waar een van de sprekers mijn leven werkelijk heeft beïnvloed. Niet alleen was hij een geweldig spreker, hij wist ook de werkelijke emotionele zaken aan te boren die zich in het hart van de gewone man afspelen".

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen