Thuis >> Is Jezus God?

Is Jezus God?

Alles over Jezus Christus - Bestudeer Zijn geboorte, bediening, dood en opstanding. Ontdek het belang van Zijn leven op aarde en wat Zijn leven voor jou betekent!

Wat zou Jezus doen? - Een rage of een waar kompas voor de keuzes in het leven? Het antwoord hangt af van de vraag of je Jezus werkelijk kent. Ontdek dit vandaag!

Het begin van Kerstmis - Een voorspelde geboorte. Een geopenbaard plan. Een Messias voor iedereen. Ben jij deze kerst op zoek naar het perfecte geschenk?

Verbazingwekkende wonderen - Een wonderlijke gebeurtenis moet net als elke andere historische gebeurtenis worden beoordeeld, dat wil zeggen zoals elk ander bewijsmateriaal en alle andere ooggetuigenverklaringen worden behandeld.

Messiaanse profetieën - Een oude verzameling van voorspellingen in de Joodse Schriftteksten over een toekomstige Messias voor het Joodse volk en voor de wereld.

De wonderen van Jezus - Als het bestaan van een bovennatuurlijke Schepper een aanvaard feit is, dan zijn de wonderen uit de Evangelieboeken zeer aannemelijk.

Het begin van Pasen - Een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis. De opstanding van Jezus Christus. De Messias voorspeld in het Oude Testament. Het Pesachlam.

Plinius de Jongere - De Romeinse gouverneur van Bithynië, die rond 111 na Christus een brief schrijft aan keizer Trajanus van Rome, waarin hij advies vraagt over de gepaste bestraffing van Christenen.

Het bloed van Jezus - Wat is het belang van het bloed van Jezus? Ontdek hier de betekenis en hoe je deze persoonlijk kunt maken.

De opstanding van Jezus Christus - Welk bewijs hebben we voor de feitelijke opstanding van Jezus uit de dood? Was het graf werkelijk leeg? Bestudeer de feiten.

Flavius Josephus - Een adviseur en historicus voor drie Romeinse keizers in de 1e eeuw, legde als niet-Christen gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament vast.

Is Jezus God - Er bestaan feitelijk maar drie realistische alternatieven voor de identiteit van Jezus Christus. Hij is een leugenaar, een gek of onze Heer en God.

Wie is Jezus Christus? - Van Zijn nederige begin in Nazaret tot aan Zijn wonderlijke bediening in Israël, tot aan Zijn levensveranderende invloed op de wereld.

Bewijs voor de opstanding - Ooggetuigenverslagen van Jezus na Zijn opstanding en het daaropvolgende martelaarschap zijn enkele van de meest solide en bevestigde feiten uit de oudheid.

Het Evangelie van Marcus - Beknopte, maar toch volledige informatie over het Evangelie van Marcus inclusief de Bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur en belang van het boek en de opstanding.

Wonderbaarlijke genezingen - Vanwaar al die heisa om wonderbaarlijke genezingen? Laten we eens naar de Bijbel luisteren, in plaats van de media. De wonderen van Christus doorstaan de test!

Het Evangelie van Matteüs - Beknopte, maar toch volledige informatie over het Evangelie van Matteüs inclusief de Bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur en belang van het boek en de 'grote opdracht'.

De oorsprong van Kerstmis - De oorsprong, tradities en controversen van deze Christelijke feestdag. Het Bijbelse verslag. De eenvoudige betekenis en het belang van de geboorte van Christus.

De Opstanding en het Leven - Lees verzen over de opstanding en waarom deze voor de tegenwoordige gelovigen zo belangrijk is. Leer van Romeinen 6.

De geboorte van Jezus - Leer over de film 'The Nativity Story' en het Bijbelse verslag over de geboorte van Jezus. Wat is het verhaal rond de geboorte van Jezus?

De historische Jezus - Een misleidde beweging die de verslagen van het Nieuwe Testament op een nieuwe manier interpreteert. Recent bewijs dat de Bijbel geloofwaardiger maakt dan ooit te voren.

De opstanding van Jezus - Een beknopte weergave van de opstanding, gebaseerd op de algemeen geldende regels voor wettelijke bewijslast. Ontdek de consequente ooggetuigenverslagen van meerdere geloofwaardige getuigen.

Het lege graf - Een overgrote meerderheid van de schriftgeleerden is het erover eens dat het graf van Christus leeg werd aangetroffen. Een blik op de Romeinse en Joodse reacties.

De opstanding van Christus - Stierf Christus werkelijk aan het kruis? Was Zijn graf werkelijk leeg? Verscheen Hij werkelijk na Zijn dood? Hier is het bewijs!

Het betoog voor Christus - Simon Greenleaf, Sir Lionel Luckhoo, Lee Strobel en andere rechtskundige experts onderzoeken het bewijs zelf kritisch.

Bewijs voor Jezus - Bestaat er enig archeologisch bewijs voor Jezus? Hebben we feitelijke locaties of artefacten die getuigen van de historische waarheid van Jezus Christus?

De kruisiging van Christus - De kruisiging van Jezus Christus: Bestudeer de gebeurtenissen rond de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus. Leer wat deze gebeurtenissen met jou te maken hebben.

Het betoog voor Christus - De rechtszaak, de aanklager, de bevindingen. Weeg voor jezelf het bewijs voor Jezus en Zijn bewering dat Hij de Messias is!

Suetonius - Een secretaris en historicus voor Hadrianus, Keizer van Rome. Andere bronnen waren Mara Bar-Serapion en Lucianus van Samosata.

De oorsprong van Pasen - Een Christelijke herdenking van de dag van de opstanding. Een viering met oude heidense wortels. De waarheid over de kruisiging en verrijzenis van Christus.

De opstanding van Jezus Christus - Omdat Jezus Christus en Zijn opstanding de fundering vormen van het Bijbelse Christendom, zijn de historische realiteiten van Zijn leven, dood en opstanding allemaal even belangrijk.

Profetieën over Jezus - Was de Jezus uit het Nieuwe Testament werkelijk de beloofde Messias uit het Oude Testament? Beoordeel het bewijs zelf!

Cornelius Tacitus - Een bekend historicus uit het oude Rome, die een krachtig stuk schreef over Nero's vervolging van de Christenen in 64 na Christus.

Wat is geloof? - Ik geloof intellectueel dat bepaalde dingen in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, maar wat betekent dat nu in de werkelijkheid van mijn leven op dit moment?

De historische Jezus video - Kijk nu eens naar deze korte video! Bestond er ooit een historische Jezus? Kunnen we het bewijs voor Jezus ook zonder de Bijbel onderzoeken?

Jezus' opstanding - Een essentieel onderdeel van het Christelijke geloof. Dramatisch bewijs voor de historische waarheid van de opstanding: documentatie buiten de Bijbel, getuigenissen, martelaarschap en vervolging.

Bewijs voor Jezus video - Je moet deze korte video gezien hebben! Wat is de archeologische bewijslast voor Jezus? Bestaan er archeologische resten uit de tijd van Christus?

De wonderen van Jezus video - Randall Niles gebruikt de bekende illustratie van een tweedimensionale wereld om de mogelijkheid en de kracht van een extra dimensie te laten zien.

De kruisiging - De oorsprong, de geschiedenis en het doel van een kruising. Ontdek de details van deze executiemethode. De kruisiging van Jezus Christus.

Het Evangelie van Lucas - Het historisch nauwkeurige derde Evangelie van Jezus Christus. Bestudeer de leer van Jezus en Zijn vervulling van profetieën uit het Oude Testament.

Het Evangelie van Judas - Leer over de geschiedenis van dit boek en bestudeer de geldigheid ervan. Zou dit boek beschouwd moeten worden als een werk dat door God is geïnspireerd?

De kruisiging van Jezus video - Randall Niles onderzoekt de historische verslagen over tot deze Romeinse doodstraf en folteringsmethode.

Jezus Christus - Ontdek de waarheid. Beschouw het wetenschappelijk bewijs voor Jezus Christus. Ontdek of Hij was wie Hij beweerde te zijn.

Wie is Jezus? - De Bijbel zegt dat Jezus tegelijkertijd 100% mens en 100% God was. De Bijbel leert ons dat er maar één weg naar de Hemel is.

Het Evangelie van Johannes - Een verslag uit eerste hand over het leven van Jezus. Het overzicht, de structuur en de betekenis. Geestelijke thema's voor nu en voor de eeuwigheid.

Jezus de Goede Herder - Wat betekent deze zin voor jou? Wat bedoelde Johannes toen hij deze zin schreef? Leer meer.

De wonderen van Jezus - De ooggetuigenverslagen van de wonderen van Jezus. Hij ging te werk buiten het domein van de natuurwetten. Welke lessen kunnen wij hier tegenwoordig nog van leren?

Jezus in gebed - Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus tot Zijn Vader bad? Ontdek hier hoe wij dit op onze levens kunnen toepassen.

Jezus is Heer - Hij toonde dat Hij Heer was door Zijn onderdanigheid en Zijn genade. Toch stond Hij toe dat de mensheid Hem kruisigde en Hem alles behalve Heer noemde.

Het Evangelie van Thomas - Wie schreef het en waar gaat het over? Is het een verloren boek van de Bijbel of een afgewezen Gnostisch geschrift?

Zelfvervullende profetie - Is de Bijbelse profetie echt zo bijzonder? Of is het een cirkelredenering als de verslagen in het Nieuwe Testament gebruikt worden om de voorspellingen uit het Oude Testament te bevestigen?

De gelijkenissen van Jezus - De Bijbel staat vol met verhalen die gelijkenissen worden genoemd en geestelijke waarheden uitdrukken. Lees hier hoe je deze waarheden kunt ontdekken!

Palmzondag - Wat is het belang van deze gebeurtenis? Wat is de historische achtergrond ervan? Palmzondag is een gelegenheid tot bezinning op de laatste week voor de kruisiging.

Heilige Dinsdag - Wat gebeurde er op de dinsdag in de Goede Week? Lees hier over de gebeurtenissen op deze dag in het leven van Jezus.

Heilige Maandag - Welke gebeurtenissen vonden er plaats op de dag na Palmzondag? Kijk eens hoe het standpunt van de menigte is veranderd.

Het evangelie van Johannes video - Wie was deze Logos, die vlees werd en bij ons woonde? Wat zei de Apostel Johannes over Jezus Christus? Kijk eens naar deze korte video!

De opstanding van Jezus Christus video - Is er bewijs dat Jezus uit de dood opstond? Vond de opstanding van Jezus werkelijk plaats? Kijk eens naar deze korte video over de waarheid!

Wie is Jezus? video - Waarom leidt de naam Jezus Christus tot meer verdeeldheid, irritatie en controverse dan enige andere naam? Is Jezus God? Bekijk dit kort filmpje!

De Weg, de Waarheid en het Leven video - Beweerde Jezus echt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was? Maakte Jezus van de religieuze Waarheid een exclusieve zaak? Je moet deze korte video gewoon eens bekijken!

Is Jezus God? - Jezus Christus beweerde iets heel unieks. Hij beweerde dat Hij God was. Niet 'een god', niet 'goddelijk', maar God in een menselijke gedaante.

De kruisiging van Jezus - De Nieuwtestamentische verslagen geven een nauwkeurig beeld van deze wrede Romeinse doodstraf. Bekijk het historische bewijs.

Christelijk geloof / persoonlijke relatie - Echt Bijbels Christendom is eigenlijk helemaal geen religie, het is het ontdekken en het aangaan van een relatie met God via zijn zoon, Jezus Christus.

Wat zijn de Dode Zee-rollen? - Een fenomenale vondst van manuscripten die bevestigde dat het Oude Testament zoals we dat vandaag de dag lezen substantieel hetzelfde is als 2,000 jaar geleden.

Vervolging van de Christenen - Sterven voor een geloof één ding, maar talrijke ooggetuigen die sterven voor iets waarvan zij weten dat het een leugen is, dat is heel wat anders.

Het graf van Jezus - Hoe zag het graf van Jezus er uit? Hoe belangrijk is het graf? Waar was het? Leer hier wat de Bijbel er over zegt.

Messiaanse profetieën video - Randall Niles bespreekt 40 profetieën uit de Joodse Schrift (het Oude Testament) over een komende Messias.

Jezus buiten de Bijbel video - Bestaat er buiten de Bijbel enig bewijs voor Jezus? Randall Niles bekijkt de niet-Bijbelse verslagen uit de oudheid over Jezus van Nazaret.

Bijbelse beschrijving van Jezus - Door welke eigenschappen wordt Jezus in de Bijbel beschreven? Wat zeggen Zijn namen over Hem? Wat zei Jezus over Zichzelf?

Jezus is God - Bestudeer het Bijbelse bewijs over de Goddelijkheid van Jezus. Is Hij God? Waarom is dat voor ons tegenwoordig nog zo belangrijk?

De wederkomst van Christus - De tekenen van Jezus' wederkomst. Niemand weet op welke dag en op welk uur, maar we worden gemaand om waakzaam te zijn.

De historische Jezus - Jezus is al op vele verschillende manieren beschrijven. Hij zou een goed mens zijn geweest, of een goede leraar of een grote profeet. Maar wie is de echte Jezus uit de geschiedenis?

Hoe kan Jezus God zijn? - Als Jezus God is, betekent dat dan niet dat er meer dan één God is? Vind het antwoord hier en bestudeer wat de Bijbel erover zegt.

De dood van Jezus - Is Jezus werkelijk gestorven zoals de Bijbel beweert? Waar is het bewijs? Ontdek hier enkele feiten.

Vier evangelies - Welke Bijbelboeken worden ‘evangelies’ genoemd? Vind hier meer informatie en ontdek wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze boeken zijn.

Misdadigers aan het kruis - Wat kunnen we leren van de twee dieven die naast Jezus werden gekruisigd? Wat waren hun verschillende reacties op Jezus?

Jezus de Zoon van God - Hoe kon Jezus Gods Zoon zijn? Hoe werkt dat en wat betekent dat? Vind hier inzicht en antwoorden.

Via Dolorosa video - Kijk eens naar deze prachtige muziekvideo van Sela over de lijdensweg van Jezus langs de Via Dolorosa in Jeruzalem.

De namen voor Jezus - Waarom had Christus zo veel titels en wat is het belang hiervan? Wat betekenen deze titels voor jou persoonlijk?

De Joodse traditie - De historische gebeurtenissen rondom het leven van Jezus werden niet ontkend, maar zeer zeker geverifieerd foor de leiders binnen de Joodse traditie.

De twaalf discipelen - Wie waren de twaalf discipelen? Waarom werden deze twaalf mannen gekozen? Bestudeer de Bijbel en leer meer over de twaalf die door Jezus gekozen werden.

Verbazingwekkende wonderen video - Randall Niles werpt een blik op David Hume en de klassieke argumenten voor en tegen de mogelijkheid dat wonderen plaatsvinden.

De opstanding van Jezus video - Waarom was de opstanding van Jezus zo belangrijk in de wereldgeschiedenis? Leer meer door deze video te bekijken.

Jezus Christus video - Randall Niles onderzoekt de ware identiteit van Jezus. Wie was Jezus? Wat maakt Hem zo belangrijk voor de geschiedenis?

Het Bijbelse kerstverhaal - Wat is de werkelijke betekenis en boodschap van Kerstmis? Hoe ging het verhaal over Jezus' geboorte? Ontdek het hier.

De gedaanteverandering van Jezus - Wat gebeurde er tijdens de gedaanteverandering van Jezus? Wie was erbij aanwezig? Wat kunnen we leren van deze gebeurtenis uit het leven van Jezus?

Witte Donderdag - Wat is deze dag in de Passieweek? Waarom is deze belangrijk? Bestudeer de Bijbelpassages die op deze dag worden herdacht.

Wie was Jezus? - Was Jezus een werkelijk mens in de geschiedenis? Bestaat er bewijs voor Zijn bestaan? Wat beweerde Hij over Zichzelf? Bestudeer hier het bewijs.

Het werk aan het kruis - Wat was het doel van de kruisdood van Jezus? Waarom is hierdoor de hele menselijke geschiedenis veranderd? Ontdek het hier.

Goede Vrijdag - Waarom is deze dag goed? Wat gebeurde er in de laatste uren van Jezus' leven? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.

De opstanding van Christus video - Stond Jezus werkelijk op uit de dood? Randall Niles onderzoekt het opmerkelijke bewijs voor de waarheid van de opstanding van Jezus Christus.

De Passieweek - Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de Heilige Week van Palmzondag tot de opstanding? Ontdek het hier en bestudeer de Bijbelse passages.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen