Bescheidenheid

Bescheidenheid - Wat is dat?
Bescheidenheid is een menselijke eigenschap die of als een deugd, of als een zwakte wordt gezien. Hoe deze karaktertrek wordt gezien, is uiteindelijk afhankelijk van je perspectief. Er bestaan in de diverse woordenboeken verschillende definities voor "bescheidenheid"; vaak wordt dit gelijk gesteld aan nederigheid, verlegenheid of eenvoud. In de tegenwoordige maatschappij kunnen al deze definities van bescheidenheid als negatief worden ervaren, omdat we ons vaak op ons "zelf" concentreren: "zelf"-respect, "zelf"-expressie en "eigen"-waarde.

Desalniettemin kan een bescheiden individu beschouwd worden als een mens met positieve eigenschappen. Bescheidenheid hoeft geen gebrek te zijn; iemand die zijn eigen sterke en zwakke punten herkent en tevreden is met wie hij of zij zelf is, zal geen concurrentie en druk van anderen voelen. Een dergelijk iemand is er tevreden mee om in volledig bewustzijn van zichzelf met anderen om te gaan, om binnen de grenzen van zijn eigen vermogen te functioneren en om tevens met zelfvertrouwen binnen de grenzen van zijn eigen beperkingen te functioneren. Iemand die in eenvoud leeft en zich als zodanig gedraagt voert de dagelijkse taken en opdrachten uit zonder dat hier eerst een loftrompet voor nodig is. Het is niet nodig om dit onder de aandacht van anderen te brengen. Bescheidenheid gaat zachtmoedig te werk, maar met niet minder perfectie en zorg dan in het geval van mensen die hun daden continu moeten adverteren.

Bescheidenheid - Bescheiden kleding
Jonge vrouwen vragen vaak: "Is het mogelijk om je bescheiden te kleden?" Ja, dat is mogelijk. Kijk eens naar de onderstaande test voor je bescheidenheid, die in het boek "Every Young Woman’s Battle"1 nog verder wordt uitgediept.

  • Heb je een bovenstuk dat zo doorzichtig is dat anderen je beha kunnen zien of dat zo diep uitgesneden is dat je te veel decolleté toont? Laten je shirts delen van je buik of rug zien? Heb je een shirt met suggestieve, seksueel getinte slogans (zoals “sexy” of “flirt”)?
  • Moet jij je buik intrekken om je broek te kunnen sluiten? Hangt je spijkerbroek zo laag dat men je ondergoed kan zien?
  • Bevindt de onderkant van je rokje zich overdreven hoog boven de knie als je zit? Bevinden de inkepingen zich te hoog op je been?

Curtis zegt: "Ik wil een meid die ik kan respecteren en die zal respecteren dat ik mijn ogen wil bewaken tegen lichamelijke begeerte vóórdat we met elkaar getrouwd zijn".1

In deze tijd van "hip hop" mode, waarin ondergoed voor beide geslachten ondertussen gelijk staat aan bovenkleding, kunnen deze opmerkingen over bescheidenheid als nooit tevoren ook op mannen worden toegepast.

Wanneer jij je aankleed, evalueer dan wat je vandaag wil dragen. Draag kledingstukken die het voor mannen/jongens gemakkelijker zullen maken om je met waardigheid en respect te behandelen.

Bescheidenheid - Bescheiden leven
We kunnen ook in ons dagelijkse leven bescheidenheid vertonen. Kalmte, nederigheid en eenvoud zijn waarden die aangegrepen moeten worden en waar naar gestreefd moet worden. Kolossenzen 3:12 zegt: “Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.”

Een bescheiden leven is een leven dat zich op God en op andere mensen richt. Tegenover God erkennen we dat Hij de bron is van al onze gaven, vermogens en kracht. We weten dat we zonder Hem niets kunnen doen, dat we voor alles wat we nodig hebben volledig van Hem afhankelijk zijn. Het gevolg hiervan is dat we Hem in alles wat we doen volledig vertrouwen, dat we op Zijn wijsheid vertrouwen en dat we erop vertrouwen dat Hij altijd zal doen wat het beste voor ons is. Tegenover elkaar moeten we onze bescheidenheid tonen door anderen te eren voordat we onszelf eren.

We vechten niet en we gebruiken onze ellebogen niet, maar we zijn bereid om anderen een prominente plaats te geven. Filippenzen 2:3 zegt: “Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf”. We moeten er op vertrouwen dat onze eigen vermogens elke noodzakelijke deur voor ons zullen openen en dat we onszelf zo op een kalme manier overgeven aan het streven naar uitmuntendheid. Christenen zijn vertegenwoordigers van Christus, waar ze ook zijn, waar ze ook gaan en wat ze ook doen. Wanneer we uitblinken, dan eren we God omdat Hij ons deze vermogens heeft gegeven. 1 Korintiërs 4:7 zegt: “Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt?”

Bescheidenheid - Hoe bescheidenheid te verkrijgen
Bescheidenheid kan verkregen worden door de denkwijze (gezindheid) van Jezus Christus aan te nemen. Filippenzen 2:5-8 zegt: "Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.”

De meeste mensen hebben geen natuurlijke bescheiden houding die door nederigheid en eenvoud gekenmerkt wordt. Instinctief gaan we op zoek naar erkenning en aandacht. We willen dat anderen ons eren voor wie we zijn en voor wat we hebben gedaan. Maar als we Christus als Zijn discipelen volgen, dan zullen we onszelf van alle zoektochten naar ons "zelf" ontdoen en ons aan God overgeven. Het leiden van een bescheiden leven is een persoonlijke beslissing. We trachten doelbewust om tevreden te zijn en om geduldig te wachten tot God ons de beloofde beloningen geeft: beloningen die zullen komen, ook in dit leven. God is trouw; Hij ziet alles wat we doen. Tegengesteld aan het moderne geloof dat wij anderen toestaan om ons als deurmat of wegwerpartikel te gebruiken, hebben mensen die God eren en nederig voor Hem leven Zijn belofte. Een belofte waar we op kunnen vertrouwen. 1 Petrus 5:6 zegt: “Buig u dan nederig onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen”.

Leer meer!

1 Every Young Woman’s Battle: Guarding Your Mind, Heart, and Body, oftewel: De Strijd van Elke Jonge Vrouw: Je Gedachten, Hart en Lichaam Bewaken, door Shannon Ethridge en Steven Arterburn. Uitgebracht door Waterbrook Press, 2004.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen