God help me

God help me - Bevrijd worden van angst en woede
Ieder van ons heeft een bepaald niveau waarop onze emoties uit hun voegen barsten en we uitroepen: "God help me!" We hebben misschien teleurstellende resultaten van een medisch onderzoek gekregen of verwoestend nieuws over een familielid te horen gekregen. Onze emoties zijn een chaos! We weten niet of we kwaad, paniekerig of bang voor de toekomst moeten zijn... we weten wel dat we op eigen kracht niet verder kunnen.

Soms zijn deze emoties te sterk om er zelf mee om te kunnen gaan. Zij raken dan ook de mensen om ons heen. Toen voor het eerst kanker bij mij werd vastgesteld, was ik bang dat ik blind zou worden. Ik uitte mijn woedde door uit te varen tegen mijn verzorgers. Is het je ooit opgevallen dat angst en woede hand in hand gaan? Fikse woordenwisselingen vinden plaats tussen mensen die bang zijn in hun relaties verraden te worden. Angst voor een bepaald medisch onderzoek genereert woede wanneer de kanker wordt bevestigd. Het maakt niet uit of de angst of woede gerechtvaardigd is... deze blijft verder groeien.

Een verwoestende angst (zorgen, paniek, achterdochtigheid) wordt voortgebracht door een anticipatie van het onbekende. We willen allemaal onze eigen omstandigheden in de hand hebben (en maakt het je niet nog bozer als dat niet mogelijk is?). Maar wanneer ik mijn minimale menselijke vermogens vergelijk met die van een alwetende, almachtige, alomtegenwoordige God, dan geef ik de controle over mijn leven aan Hem over. Plotseling nemen dan mijn angsten (en woede) af (Psalm 131:1-2).

God help me - Op zoek naar een leven dat de moeite waard is
Wanneer je uitroept: “God help me”, geloof je dan dat er een meer bevredigend leven voor je in het verschiet ligt? Een relatie met een trouwe en liefdevolle Hemelse Vader verandert je kijk op de wereld van een tijdelijk in een eeuwig perspectief (2 Korintiërs 4:17-18). De relatie die je ontwikkelt door Gods Zoon, Jezus Christus, als je Heer en Redder te kennen, vernieuwt je zowel mentaal als lichamelijk.

Je kunt de wereld om je heen niet veranderen tot je je eigen wereld verandert. We kunnen er voor kiezen om een leven te leiden dat niet aan Gods plannen gehoorzaam is; een leven in zonde (Romeinen 3:23). Of we kunnen om vergeving vragen en Jezus Christus er voor danken dat Hij Zijn leven heeft gegeven als betaling voor onze zonden.

“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. " (Kolossenzen 1:21–22).

Door Jezus als de Heer over onze levens te aanvaarden worden wij opnieuw geboren; wij zijn nu leden van Gods gezin met de garantie van eeuwig leven in de hemel. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

God help me - De juiste keuzes maken
God verlangt er naar om je te helpen (Romeinen 5:6-11). Hij houdt zo veel van jou en Hij wil niet dat je deze beproeving in je eentje moet doorstaan.

Het enige dat je hoeft te doen is geloven. Bid een eenvoudig, oprecht gebed: "Hemelse Vader, ik geloof dat Uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden aan het kruis is gestorven en uit de dood werd opgewekt. Ik belijd en vraag vergeving voor mijn zonden. Dank U voor Uw vergeving en Uw liefde voor mij. Help mij om een nieuw leven te leiden dat U tevreden stelt, als een nieuwe schepping in Jezus Christus. Ondersteun mij en help mij door mijn huidige situatie heen. Deze is groter dan ik aankan. Ik kan er zonder U niet mee omgaan. In de naam van Jezus, Amen."

Als jij vandaag besloten hebt om een kind van God te worden: welkom in Zijn gezin. Hij zal je nooit verlaten. Hebreeën 13:5: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’”

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen