Koning DavidDe chronologische Bijbel
April

1 april  -  
Saul is jaloers op David
2 april  -  
David vlucht voor Saul
3 april  -  
David spaart Sauls leven
4 april  -  
David bij de Filistijnen
5 april  -  
De dood van Saul en Jonathan
6 april  -  
David wordt koning
7 april  -  
David brengt de ark van God terug
8 april  -  
David en Michal
9 april  -  
Mefiboseth
10 april  -  
David en Bathseba
11 april  -  
Davids helden en dappere mannen
12 april  -  
De opstand van Absalom
13 april  -  
De samenzwering van Absalom
14 april  -  
Strijd tussen David en Absalom
15 april  -  
Koning David terug op de troon
16 april  -  
Twee grote rampen
17 april  -  
Het nationale congres
18 april  -  
Het nationale congres (vervolg)
19 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel
20 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 2)
21 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 3)
22 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 4)
23 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 5)
24 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 6)
25 april  -  
Psalmen van de verontruste ziel (deel 7)
26 april  -  
Psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid
27 april  -  
Psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid (2)
28 april  -  
Psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid (3)
29 april  -  
Psalmen van vreugde en lofzang
30 april  -  
Psalmen van vreugde en lofzang (deel 2)Met dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen