31 mei


De echte zin van het leven

Pred. 3:1-17
DOELGERICHTHEID EN BALANS VAN HET LEVEN.

Voor alles bestaat een bepaalde tijd:

  Een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven;
  een tijd om te planten en een tijd om te oogsten;
  een tijd om te doden en een tijd om te genezen;
  een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen;
  een tijd om te huilen en een tijd om te lachen;
  een tijd om te treuren en een tijd om te dansen;
  een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken;
  een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen;
  een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen;
  een tijd om iets te houden en een tijd om iets weg te gooien;
  een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen;
  een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken;
  een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten;
  een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Ik heb hierover nagedacht met betrekking tot alle soorten werk, die God de mensheid heeft gegeven. Voor alles wat Hij heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk (vanaf het eerste begin tot het absolute einde) niet overzien. Daarom trek ik de conclusie dat er niets beters voor een mens is dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen, zolang hij kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat dat alles een geschenk van God is. En ik weet dat alles wat God doet, onherroepelijk is; er kan niets aan worden toegevoegd of van worden afgedaan; God heeft daarbij voor ogen dat de mens ontzag moet hebben voor de Almachtige God.

  Wat er nu is, was er lang geleden ook al;
  en wat nog gaat gebeuren, is al eerder gebeurd;
  wat in het verre verleden gebeurde en toen verdween,
  brengt God weer terug.

Verder merkte ik

  dat overal op aarde de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt
  en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn.

Ik zei bij mijzelf:

  "God zal op het juiste moment
  alles wat de mens doet, beoordelen,
  zowel het goede als het kwade."

Pred. 11:7-12:8
ADVIES VOOR JONGE MENSEN.

  Het is heerlijk om te leven
  en te genieten van de zonneschijn.
  Als iemand een hoge leeftijd bereikt,
  laat hij dan genieten van elke dag van zijn leven;
  maar laat hij er ook aan denken dat de eeuwigheid nog veel langer duurt
  en dat daarbij vergeleken,
  alles wat hier beneden gebeurt, zeer betrekkelijk is.

  Jongeman, het is heerlijk om jong te zijn!
  Geniet van elke minuut!
  Doe alles wat u wilt; pak alles wat u krijgen kunt,
  maar vergeet niet dat u van alles wat u doet,
  ook verantwoording moet afleggen tegenover God.
  Ban daarom ergernis uit,
  leef verstandig en bedenk dat uw jeugd,
  net als het morgenrood, snel voorbijgaat.

  Laat de verrukking van het jongzijn u er niet toe verleiden
  uw Schepper te vergeten.
  Eer Hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken
  waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet.
  Dan is het te laat om aan Hem te denken,
  als u de zon, het licht, de maan en de sterren
  nauwelijks meer kunt zien met uw oude ogen
  en er geen zilveren lijnen meer tussen uw wolken doorlopen.
  Want er komt een tijd dat uw handen zullen beven van ouderdom,
  uw sterke benen zwak zullen worden,
  u niet genoeg tanden meer hebt om goed te kunnen eten
  en u ook langzaam blind begint te worden,
  dat uw oren doof worden en uw stem zachter klinkt;
  dat u wakker wordt als de vogels gaan zingen
  en hun gezang gedempt klinkt.
  U zult hoogtevrees hebben
  en bang zijn om te vallen;
  een oude man met witte haren, die zich voortsleept;
  zonder lichamelijke behoeften.
  Want de mens staat voor de deur van de dood
  en nadert zijn eeuwigdurend huis,
  terwijl de klagers over straat lopen.

  Ja, denk in uw jonge jaren aan uw Schepper,
  voordat het zilveren koord van uw leven losschiet,
  de gouden schaal wordt gebroken,
  de kruik bij de put in stukken valt
  en het scheprad in de put onklaar raakt;
  voor het stof terugkeert naar de aarde zoals het was,
  en de geest terugkeert naar God, Die hem gaf.

  Alles is betrekkelijk, zegt de Prediker,
  uiterst betrekkelijk.

Pred. 12:13,14
WIE HET LEVEN ZIN GEEFT.

  Dit is mijn uiteindelijke conclusie:
  Heb ontzag voor God en volg Zijn geboden op,
  want dat is de opdracht voor ieder mens.
  God zal ons doen en laten namelijk beoordelen,
  ook alle verborgen dingen,
  of ze nu goed of slecht waren.

Het einde van Salomo's heerschappij

Met dat laatste advies aan mensen die hem “in dit leven onder de zon” willen volgen, valt Salomo zelf ten prooi aan “hetzelfde lot dat alle mensen treft”. Na een nogal vage verwijzing naar andere historische verslagen die het over Salomo hebben (misschien wel de verslagen van Samuël en de Koningen), wordt het einde van Salomo's leven slechts heel bondig vermeld.

1 Kon. 11:41, 2 Kron. 9:29
ANDERE VERSLAGEN OVER SALOMO. De rest van Salomo's levensloop staat beschreven in de geschiedenis van de profeet Nathan en in de profetie van de Siloniet Ahia en ook in de visioenen, die de ziener Jedo kreeg over Jerobeam, de zoon van Nebat.

1 Kon. 11:42,43, 2 Kron. 9:30,31a (ca. 931 v.C.)
DOOD VAN SALOMO. Zo regeerde koning Salomo vanuit Jeruzalem veertig jaar lang over heel Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Jeruzalem.

2 Kron. 9:31b
SALOMO'S OPVOLGER. Zijn zoon Rehabeam volgde hem op.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen