Ballingschap en terugkeer van Gods volkDe chronologische Bijbel
September

1 september  -  
Het verbannen volk
2 september  -  
Tekenen voor het verbannen volk
3 september  -  
Ezechiëls klaaglied over Egypte
4 september  -  
Sadrach, Mesach en Abednego
5 september  -  
Ezechiëls visioen van de grote tempel
6 september  -  
Vorsten en offers in het millennium
7 september  -  
Nebukadnezars bekering
8 september  -  
Job en het probleem van het lijden
9 september  -  
Jobs vrienden
10 september  -  
Bildads argument
11 september  -  
Jobs verdediging
12 september  -  
De onschuld van Job
13 september  -  
God en het lijden
14 september  -  
De rechtschapenheid van Job
15 september  -  
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
16 september  -  
Job en Elihu
17 september  -  
God antwoordt Job
18 september  -  
Psalmen van een volk in ballingschap
19 september  -  
Psalmen van een volk in ballingschap (deel 2)
20 september  -  
Daniëls apocalyptische visioenen
21 september  -  
De beschreven muur en de zeventig “zevens”
22 september  -  
Daniël in de leeuwenkuil
23 september  -  
Periode van herstel
24 september  -  
Daniëls toekomstvisioen
25 september  -  
Oppositie tegen de bouw van de tempel
26 september  -  
De prediking van Haggaï
27 september  -  
De profetieën van Zacharia
28 september  -  
De tempel voltooid
29 september  -  
Psalmen van een hersteld volk
30 september  -  
Psalmen van een hersteld volk (deel 2)Met dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen