Goliat

Goliat – Wie is hij?
De naam Goliat betekent "groot". Goliat was een beroemde reus uit de Filistijnse stad Gat. Veertig dagen lang weerstond hij de legers van Israël; hij daagde hen uit om iemand te sturen die tegen hem kon vechten. Hij werd door een schaapsjongen, David, met een enkele steen uit zijn katapult gedood (1 Samuël 17:4). Hij was "zes el en een span lang". Dat is dus ongeveer 3 meter en 20 centimeter. Hij had vier broers en dit is wellicht de reden dat David vijf stenen voor zijn katapult opraapte toen hij de confrontatie met Goliat aanging. David hakte Goliats hoofd af en bracht het terug naar Jeruzalem; hij hing de wapens van Goliat in zijn eigen tent (1 Samuël 17:51, 53). Het zwaard van Goliat werd later in Nob als een religieuze trofee bewaard (1 Samuël 21:10). Davids overwinning op Goliat was een keerpunt in zijn leven.

Goliat – Zijn rol in de Bijbel
Goliat is een voorstelling van de vele hindernissen en valkuilen waar wij in het leven mee te maken hebben, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard zijn. Hoewel we wellicht nooit lichamelijke reuzen als tegenstanders zullen tegenkomen, hebben we wel te maken met symbolische giganten die ons zowel in het geestelijke als in het stoffelijke domein kunnen uitdagen. Deze Goliats zullen proberen ons te verslaan, maar net als David hebben wij de genade van God aan onze zijde. God zal ook ons de kracht geven om deze enorme reuzen te weerstaan en te overwinnen. Net als David kunnen wij de geringste wapens gebruiken om hen te verslaan. We hebben voor dit karwei geen zware artillerie nodig; het enige dat we nodig hebben is de kracht van onze gebeden, het Woord van God en Gods genade. Hiermee kunnen we alles verslaan wat we tegenkomen en wat ons vrees aanjaagt.

Goliat – Onze eigen Goliats
Wat zijn de Goliats die wij in ons leven kunnen tegenkomen? Hier volgen er enkele.

  • Intimidatie. Helaas waren de Israëlieten ontzet en angstig (1 Samuël 17:11). Maar David, een kleine jongen, ging de vijand vol vertrouwen tegemoet. David vertrouwde op God, omdat hij een relatie met Hem had, zodat hij elke vorm van intimidatie het hoofd kon bieden.

  • De ongelovige wereld. De ongelovige is gelukkig als de Christen ineffectief is. Maar als jij het Evangelie met anderen deelt en hen over Gods toorn en Zijn oordeel over de zonde vertelt, dan kun je een intense haat van de ongelovige wereld ervaren. Toch is het onze plicht als Christenen om de waarheid te verkondigen, ongeacht wat dat ons mag kosten, en om te helpen de Grote Opdracht te volbrengen.

  • Onwetendheid over onze wapens. Om de vijanden in onze wereld te kunnen bestrijden, moeten we leren hoe we de geestelijke wapens kunnen gebruiken die wij ter beschikking hebben. Davids overwinning had meer te maken met zijn geestelijke wapens dan met zijn vaardigheid met de katapult. Wanneer we Gods Woord bestuderen, dan dragen we een cruciaal onderdeel van de "volledige wapenrusting van God" (Efeziërs 6:11). We worden uitgedaagd om ons op te stellen met "de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God." (verzen 14-17)

  • Het geloof dat je de strijd in je eentje voert. Hebreeën 13:5-6 stelt ons gerust: “'Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten'. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen?”

  • Je geloof niet uitoefenen. Het geloof is een krachtig wapen tegen de vijand. Wanneer wij dat geloof uitoefenen, groot of klein, dan zal dat grote beloningen opleveren. "Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Johannes 5:4-5).

Leer meer over geestelijke oorlogvoering!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen